آزمایشگاه تخصصی آپا دانشگاه فردوسی مشهد::FUM CERT Lab. (Computer Emergency Response Team)

فایل‌های کارگاه آموزشی تحلیل بدافزارها - 1 تیر 1391

آزمایشگاه تخصصی آپا در راستای فعالیت‌های آگاهی‌رسانی و انتشار دانش خود، کارگاه آموزشی تحلیل بدافزارها را  در  1 تیر1391  برگزار کرد که می‌توانید فایل های آموزشی آن را از پیوندهای زیر دریافت کنید :

 

صفحه اصلی | تماس با ما | معرفی آزمایشگاه | ورود
©2019 Ferdowsi University Of Mashhad
مرکز آپا | آپا | آپا چیست