آزمایشگاه تخصصی آپا دانشگاه فردوسی مشهد::FUM CERT Lab. (Computer Emergency Response Team)

فايل سخنراني سمينار توجيهي نحوه مميزي توسط آزمايشگاه آپا دانشگاه فردوسي مشهد

پيرو دستورالعمل استانداري خراسان رضوي پيرامون ارزيابي امنيتي پورتال، سامانه هاي كاربردي و شبكه دستگاه هاي اجرايي استان، فرايند اجرايي اين امر در آزمايشگاه آپا دانشگاه فردوسي مشهد با هماهنگي دفتر فناوري اطلاعات استانداري و سازمان نظام صنفي رايانه اي استان تهيه شد كه در سمينار توجيهي 17 اسفند 1388 توسط مديريت آزمايشگاه آپا توضيح داده شد. فايل ارائه شده اين سمينار و فرم هاي چهارگانه اطلاعات كه بايستي از طرف متقاضيان تكميل شود در لينك هاي زير قابل دسترسي است.

صفحه اصلی | تماس با ما | معرفی آزمایشگاه | ورود
©2019 Ferdowsi University Of Mashhad
مرکز آپا | آپا | آپا چیست