آزمایشگاه تخصصی آپا دانشگاه فردوسی مشهد::FUM CERT Lab. (Computer Emergency Response Team)

مطالب علمی و آموزشی

نمایش 1-30 از 130 نتیجه
تعداد بازدیدگروه اصلیعنوانردیف
  
3114Web ApplicationsOWASP ASVS 3.0.1 - نسخه اصلی و ترجمه فارسی1
11054Malware Analysisتحلیل باج افزار WannaCrypt2
9905Otherبررسی معماری سیستم عامل ویندوز (توابع API بومی ویندوز) 3
5547Digital Forensicsجرم‌یابی شبکه4
3421Wireless Networksنقاط دسترسی غیرمجاز و حمله‌ی مردی در میانه در شبکه‌های محلی بی‌سیم 802.115
3233Otherبررسی معماری سیستم عامل ویندوز (بررسی سطح کاربر و هسته)6
2839Otherشمارنده‌های کارایی سخت‏‏‏‌افزاری (قسمت اول) 7
3051Otherمعرفی بسته نرم‌افزاری Detours و کاربرد آن در جعل API8
3198Otherابزار Peach و نحوه استفاده از آن برای کشف آسیب‌پذیری‌ها در نرم‌افزار9
3388Otherجداول رنگین کمانی و کاربرد آن‌ها در شکستن کلمات عبور10
3082Malware Analysisجعبه شن و معرفی محصولات موجود 11
3118Web Technologiesخزندگان وب (قسمت اول) 12
1318Otherتعریف فرآیندهای مدیریت حادثه13
1578Web Applicationsتکنیک‌های نهان‌سازی و نکات امنیتی آن در PHP14
1393Web Technologiesارز دیجیتالی بیت‌کوین (قسمت اول)15
1359Malware Analysisمعرفی تکنیک‌های مورد استفاده در روت‌کیت‌ها16
1278Malware Analysisجعل API و انواع روش‌های آن17
1225Malware Analysisحملات جلوگیری از سرویس توزیعی18
1362Web Applicationsمدیریت خطا و ثبت رویدادها در برنامه‌های کاربردی تحت وب19
1526Wireless Networksآسیب‌‏پذیری‏‌ها و حملات رایج در تجهیزات بی‌سیم20
1519Web Applicationsآسیب‏‌پذیری‏‌ها و راه‌های جلوگیری از آنها در برنامه‌های وب مبتنی بر .NET (قسمت دوم : XSS) 21
3519Malware Analysisبررسی روش‌های تولید نام‌های دامنه الگوریتمی در بات‌نت‌های نسل جدید22
1243Web Applicationsآسیب‌پذیری‌ها و راه‌های جلوگیری از آنها در برنامه‌های وب مبتنی بر .NET (قسمت اول : تزریق) 23
7878Malware Analysisتحلیل بات‌نت نظیر به نظیر Waledac24
1927Web Applicationsمدل‌سازی تهدیدات در برنامه‌های کاربردی تحت وب25
1342Malware Analysisبات‏‏‏‌نت‏‌های اجتماعی26
1590Web Applications امنیت وب‌سرویس‌ها27
1388Web Applications معرفی بستر نرم‌افزاری Yii 28
1543Wireless Networksآشنایی با ابزارهای امن‌سازی شبکه‌های محلی بی‌سیم (قسمت دوم) 29
1739Wireless Networksآشنایی با ابزارهای امن‌سازی شبکه‌های محلی بی‌سیم (قسمت اول)30
صفحه اصلی | تماس با ما | معرفی آزمایشگاه | ورود
©2019 Ferdowsi University Of Mashhad
مرکز آپا | آپا | آپا چیست