آزمایشگاه تخصصی آپا دانشگاه فردوسی مشهد::FUM CERT Lab. (Computer Emergency Response Team)

مطالب علمی و آموزشی

نمایش 1-30 از 130 نتیجه
تعداد بازدیدگروه اصلیعنوانردیف
  
3370Web ApplicationsOWASP ASVS 3.0.1 - نسخه اصلی و ترجمه فارسی1
11689Malware Analysisتحلیل باج افزار WannaCrypt2
10048Otherبررسی معماری سیستم عامل ویندوز (توابع API بومی ویندوز) 3
5912Digital Forensicsجرم‌یابی شبکه4
3494Wireless Networksنقاط دسترسی غیرمجاز و حمله‌ی مردی در میانه در شبکه‌های محلی بی‌سیم 802.115
3321Otherبررسی معماری سیستم عامل ویندوز (بررسی سطح کاربر و هسته)6
2890Otherشمارنده‌های کارایی سخت‏‏‏‌افزاری (قسمت اول) 7
3364Otherمعرفی بسته نرم‌افزاری Detours و کاربرد آن در جعل API8
3255Otherابزار Peach و نحوه استفاده از آن برای کشف آسیب‌پذیری‌ها در نرم‌افزار9
3465Otherجداول رنگین کمانی و کاربرد آن‌ها در شکستن کلمات عبور10
3129Malware Analysisجعبه شن و معرفی محصولات موجود 11
3191Web Technologiesخزندگان وب (قسمت اول) 12
1362Otherتعریف فرآیندهای مدیریت حادثه13
1617Web Applicationsتکنیک‌های نهان‌سازی و نکات امنیتی آن در PHP14
1431Web Technologiesارز دیجیتالی بیت‌کوین (قسمت اول)15
1389Malware Analysisمعرفی تکنیک‌های مورد استفاده در روت‌کیت‌ها16
1310Malware Analysisجعل API و انواع روش‌های آن17
1257Malware Analysisحملات جلوگیری از سرویس توزیعی18
1388Web Applicationsمدیریت خطا و ثبت رویدادها در برنامه‌های کاربردی تحت وب19
1558Wireless Networksآسیب‌‏پذیری‏‌ها و حملات رایج در تجهیزات بی‌سیم20
1566Web Applicationsآسیب‏‌پذیری‏‌ها و راه‌های جلوگیری از آنها در برنامه‌های وب مبتنی بر .NET (قسمت دوم : XSS) 21
3610Malware Analysisبررسی روش‌های تولید نام‌های دامنه الگوریتمی در بات‌نت‌های نسل جدید22
1269Web Applicationsآسیب‌پذیری‌ها و راه‌های جلوگیری از آنها در برنامه‌های وب مبتنی بر .NET (قسمت اول : تزریق) 23
8236Malware Analysisتحلیل بات‌نت نظیر به نظیر Waledac24
1971Web Applicationsمدل‌سازی تهدیدات در برنامه‌های کاربردی تحت وب25
1372Malware Analysisبات‏‏‏‌نت‏‌های اجتماعی26
1623Web Applications امنیت وب‌سرویس‌ها27
1414Web Applications معرفی بستر نرم‌افزاری Yii 28
1574Wireless Networksآشنایی با ابزارهای امن‌سازی شبکه‌های محلی بی‌سیم (قسمت دوم) 29
1767Wireless Networksآشنایی با ابزارهای امن‌سازی شبکه‌های محلی بی‌سیم (قسمت اول)30
صفحه اصلی | تماس با ما | معرفی آزمایشگاه | ورود
©2019 Ferdowsi University Of Mashhad
مرکز آپا | آپا | آپا چیست