آزمایشگاه تخصصی آپا دانشگاه فردوسی مشهد::FUM CERT Lab. (Computer Emergency Response Team)

مطالب علمی و آموزشی

نمایش 1-30 از 129 نتیجه
تعداد بازدیدگروه اصلیعنوانردیف
  
4514Malware Analysisتحلیل باج افزار WannaCrypt1
6389Otherبررسی معماری سیستم عامل ویندوز (توابع API بومی ویندوز) 2
4596Digital Forensicsجرم‌یابی شبکه3
2809Wireless Networksنقاط دسترسی غیرمجاز و حمله‌ی مردی در میانه در شبکه‌های محلی بی‌سیم 802.114
2580Otherبررسی معماری سیستم عامل ویندوز (بررسی سطح کاربر و هسته)5
2376Otherشمارنده‌های کارایی سخت‏‏‏‌افزاری (قسمت اول) 6
2505Otherمعرفی بسته نرم‌افزاری Detours و کاربرد آن در جعل API7
2668Otherابزار Peach و نحوه استفاده از آن برای کشف آسیب‌پذیری‌ها در نرم‌افزار8
2868Otherجداول رنگین کمانی و کاربرد آن‌ها در شکستن کلمات عبور9
2777Malware Analysisجعبه شن و معرفی محصولات موجود 10
2856Web Technologiesخزندگان وب (قسمت اول) 11
1134Otherتعریف فرآیندهای مدیریت حادثه12
1312Web Applicationsتکنیک‌های نهان‌سازی و نکات امنیتی آن در PHP13
1168Web Technologiesارز دیجیتالی بیت‌کوین (قسمت اول)14
1186Malware Analysisمعرفی تکنیک‌های مورد استفاده در روت‌کیت‌ها15
1103Malware Analysisجعل API و انواع روش‌های آن16
1054Malware Analysisحملات جلوگیری از سرویس توزیعی17
1174Web Applicationsمدیریت خطا و ثبت رویدادها در برنامه‌های کاربردی تحت وب18
1323Wireless Networksآسیب‌‏پذیری‏‌ها و حملات رایج در تجهیزات بی‌سیم19
1256Web Applicationsآسیب‏‌پذیری‏‌ها و راه‌های جلوگیری از آنها در برنامه‌های وب مبتنی بر .NET (قسمت دوم : XSS) 20
3041Malware Analysisبررسی روش‌های تولید نام‌های دامنه الگوریتمی در بات‌نت‌های نسل جدید21
1045Web Applicationsآسیب‌پذیری‌ها و راه‌های جلوگیری از آنها در برنامه‌های وب مبتنی بر .NET (قسمت اول : تزریق) 22
6695Malware Analysisتحلیل بات‌نت نظیر به نظیر Waledac23
1697Web Applicationsمدل‌سازی تهدیدات در برنامه‌های کاربردی تحت وب24
1165Malware Analysisبات‏‏‏‌نت‏‌های اجتماعی25
1378Web Applications امنیت وب‌سرویس‌ها26
1208Web Applications معرفی بستر نرم‌افزاری Yii 27
1369Wireless Networksآشنایی با ابزارهای امن‌سازی شبکه‌های محلی بی‌سیم (قسمت دوم) 28
1544Wireless Networksآشنایی با ابزارهای امن‌سازی شبکه‌های محلی بی‌سیم (قسمت اول)29
1217Web Applicationsتهدیدها و آسیب‏‌پذیری‏‌های بارگذاری فایل در برنامه‏‌های کاربردی تحت وب (قسمت دوم)30
صفحه اصلی | تماس با ما | معرفی آزمایشگاه | ورود
©2017 Ferdowsi University Of Mashhad
مرکز آپا | آپا | آپا چیست