آزمایشگاه تخصصی آپا دانشگاه فردوسی مشهد::FUM CERT Lab. (Computer Emergency Response Team)

مطالب علمی و آموزشی

نمایش 1-30 از 130 نتیجه
تعداد بازدیدگروه اصلیعنوانردیف
  
6037Web ApplicationsOWASP ASVS 3.0.1 - نسخه اصلی و ترجمه فارسی1
17829Malware Analysisتحلیل باج افزار WannaCrypt2
11746Otherبررسی معماری سیستم عامل ویندوز (توابع API بومی ویندوز) 3
6549Digital Forensicsجرم‌یابی شبکه4
4223Wireless Networksنقاط دسترسی غیرمجاز و حمله‌ی مردی در میانه در شبکه‌های محلی بی‌سیم 802.115
3892Otherبررسی معماری سیستم عامل ویندوز (بررسی سطح کاربر و هسته)6
3303Otherشمارنده‌های کارایی سخت‏‏‏‌افزاری (قسمت اول) 7
3863Otherمعرفی بسته نرم‌افزاری Detours و کاربرد آن در جعل API8
3712Otherابزار Peach و نحوه استفاده از آن برای کشف آسیب‌پذیری‌ها در نرم‌افزار9
3954Otherجداول رنگین کمانی و کاربرد آن‌ها در شکستن کلمات عبور10
3348Malware Analysisجعبه شن و معرفی محصولات موجود 11
3532Web Technologiesخزندگان وب (قسمت اول) 12
1552Otherتعریف فرآیندهای مدیریت حادثه13
1813Web Applicationsتکنیک‌های نهان‌سازی و نکات امنیتی آن در PHP14
1608Web Technologiesارز دیجیتالی بیت‌کوین (قسمت اول)15
1608Malware Analysisمعرفی تکنیک‌های مورد استفاده در روت‌کیت‌ها16
1518Malware Analysisجعل API و انواع روش‌های آن17
1455Malware Analysisحملات جلوگیری از سرویس توزیعی18
1572Web Applicationsمدیریت خطا و ثبت رویدادها در برنامه‌های کاربردی تحت وب19
1755Wireless Networksآسیب‌‏پذیری‏‌ها و حملات رایج در تجهیزات بی‌سیم20
1836Web Applicationsآسیب‏‌پذیری‏‌ها و راه‌های جلوگیری از آنها در برنامه‌های وب مبتنی بر .NET (قسمت دوم : XSS) 21
4415Malware Analysisبررسی روش‌های تولید نام‌های دامنه الگوریتمی در بات‌نت‌های نسل جدید22
1444Web Applicationsآسیب‌پذیری‌ها و راه‌های جلوگیری از آنها در برنامه‌های وب مبتنی بر .NET (قسمت اول : تزریق) 23
11602Malware Analysisتحلیل بات‌نت نظیر به نظیر Waledac24
2317Web Applicationsمدل‌سازی تهدیدات در برنامه‌های کاربردی تحت وب25
1547Malware Analysisبات‏‏‏‌نت‏‌های اجتماعی26
1855Web Applications امنیت وب‌سرویس‌ها27
1580Web Applications معرفی بستر نرم‌افزاری Yii 28
1755Wireless Networksآشنایی با ابزارهای امن‌سازی شبکه‌های محلی بی‌سیم (قسمت دوم) 29
1936Wireless Networksآشنایی با ابزارهای امن‌سازی شبکه‌های محلی بی‌سیم (قسمت اول)30
صفحه اصلی | تماس با ما | معرفی آزمایشگاه | ورود
©2021 Ferdowsi University Of Mashhad
مرکز آپا | آپا | آپا چیست