آزمایشگاه تخصصی آپا دانشگاه فردوسی مشهد::FUM CERT Lab. (Computer Emergency Response Team)

مطالب علمی و آموزشی

نمایش 1-30 از 129 نتیجه
تعداد بازدیدگروه اصلیعنوانردیف
  
732Malware Analysisتحلیل باج افزار WannaCrypt1
3209Otherبررسی معماری سیستم عامل ویندوز (توابع API بومی ویندوز) 2
4328Digital Forensicsجرم‌یابی شبکه3
2585Wireless Networksنقاط دسترسی غیرمجاز و حمله‌ی مردی در میانه در شبکه‌های محلی بی‌سیم 802.114
2352Otherبررسی معماری سیستم عامل ویندوز (بررسی سطح کاربر و هسته)5
2177Otherشمارنده‌های کارایی سخت‏‏‏‌افزاری (قسمت اول) 6
2301Otherمعرفی بسته نرم‌افزاری Detours و کاربرد آن در جعل API7
2450Otherابزار Peach و نحوه استفاده از آن برای کشف آسیب‌پذیری‌ها در نرم‌افزار8
2658Otherجداول رنگین کمانی و کاربرد آن‌ها در شکستن کلمات عبور9
2578Malware Analysisجعبه شن و معرفی محصولات موجود 10
2799Web Technologiesخزندگان وب (قسمت اول) 11
1103Otherتعریف فرآیندهای مدیریت حادثه12
1272Web Applicationsتکنیک‌های نهان‌سازی و نکات امنیتی آن در PHP13
1128Web Technologiesارز دیجیتالی بیت‌کوین (قسمت اول)14
1146Malware Analysisمعرفی تکنیک‌های مورد استفاده در روت‌کیت‌ها15
1060Malware Analysisجعل API و انواع روش‌های آن16
1012Malware Analysisحملات جلوگیری از سرویس توزیعی17
1139Web Applicationsمدیریت خطا و ثبت رویدادها در برنامه‌های کاربردی تحت وب18
1275Wireless Networksآسیب‌‏پذیری‏‌ها و حملات رایج در تجهیزات بی‌سیم19
1207Web Applicationsآسیب‏‌پذیری‏‌ها و راه‌های جلوگیری از آنها در برنامه‌های وب مبتنی بر .NET (قسمت دوم : XSS) 20
2947Malware Analysisبررسی روش‌های تولید نام‌های دامنه الگوریتمی در بات‌نت‌های نسل جدید21
1001Web Applicationsآسیب‌پذیری‌ها و راه‌های جلوگیری از آنها در برنامه‌های وب مبتنی بر .NET (قسمت اول : تزریق) 22
6325Malware Analysisتحلیل بات‌نت نظیر به نظیر Waledac23
1648Web Applicationsمدل‌سازی تهدیدات در برنامه‌های کاربردی تحت وب24
1131Malware Analysisبات‏‏‏‌نت‏‌های اجتماعی25
1335Web Applications امنیت وب‌سرویس‌ها26
1177Web Applications معرفی بستر نرم‌افزاری Yii 27
1330Wireless Networksآشنایی با ابزارهای امن‌سازی شبکه‌های محلی بی‌سیم (قسمت دوم) 28
1501Wireless Networksآشنایی با ابزارهای امن‌سازی شبکه‌های محلی بی‌سیم (قسمت اول)29
1185Web Applicationsتهدیدها و آسیب‏‌پذیری‏‌های بارگذاری فایل در برنامه‏‌های کاربردی تحت وب (قسمت دوم)30
صفحه اصلی | تماس با ما | معرفی آزمایشگاه | ورود
©2017 Ferdowsi University Of Mashhad
مرکز آپا | آپا | آپا چیست