آزمایشگاه تخصصی آپا دانشگاه فردوسی مشهد::FUM CERT Lab. (Computer Emergency Response Team)

مطالب علمی و آموزشی

نمایش 1-30 از 130 نتیجه
تعداد بازدیدگروه اصلیعنوانردیف
  
4645Web ApplicationsOWASP ASVS 3.0.1 - نسخه اصلی و ترجمه فارسی1
15032Malware Analysisتحلیل باج افزار WannaCrypt2
10547Otherبررسی معماری سیستم عامل ویندوز (توابع API بومی ویندوز) 3
6273Digital Forensicsجرم‌یابی شبکه4
3994Wireless Networksنقاط دسترسی غیرمجاز و حمله‌ی مردی در میانه در شبکه‌های محلی بی‌سیم 802.115
3648Otherبررسی معماری سیستم عامل ویندوز (بررسی سطح کاربر و هسته)6
3111Otherشمارنده‌های کارایی سخت‏‏‏‌افزاری (قسمت اول) 7
3645Otherمعرفی بسته نرم‌افزاری Detours و کاربرد آن در جعل API8
3511Otherابزار Peach و نحوه استفاده از آن برای کشف آسیب‌پذیری‌ها در نرم‌افزار9
3754Otherجداول رنگین کمانی و کاربرد آن‌ها در شکستن کلمات عبور10
3259Malware Analysisجعبه شن و معرفی محصولات موجود 11
3424Web Technologiesخزندگان وب (قسمت اول) 12
1480Otherتعریف فرآیندهای مدیریت حادثه13
1737Web Applicationsتکنیک‌های نهان‌سازی و نکات امنیتی آن در PHP14
1541Web Technologiesارز دیجیتالی بیت‌کوین (قسمت اول)15
1534Malware Analysisمعرفی تکنیک‌های مورد استفاده در روت‌کیت‌ها16
1449Malware Analysisجعل API و انواع روش‌های آن17
1392Malware Analysisحملات جلوگیری از سرویس توزیعی18
1490Web Applicationsمدیریت خطا و ثبت رویدادها در برنامه‌های کاربردی تحت وب19
1680Wireless Networksآسیب‌‏پذیری‏‌ها و حملات رایج در تجهیزات بی‌سیم20
1725Web Applicationsآسیب‏‌پذیری‏‌ها و راه‌های جلوگیری از آنها در برنامه‌های وب مبتنی بر .NET (قسمت دوم : XSS) 21
4101Malware Analysisبررسی روش‌های تولید نام‌های دامنه الگوریتمی در بات‌نت‌های نسل جدید22
1371Web Applicationsآسیب‌پذیری‌ها و راه‌های جلوگیری از آنها در برنامه‌های وب مبتنی بر .NET (قسمت اول : تزریق) 23
10307Malware Analysisتحلیل بات‌نت نظیر به نظیر Waledac24
2201Web Applicationsمدل‌سازی تهدیدات در برنامه‌های کاربردی تحت وب25
1481Malware Analysisبات‏‏‏‌نت‏‌های اجتماعی26
1756Web Applications امنیت وب‌سرویس‌ها27
1514Web Applications معرفی بستر نرم‌افزاری Yii 28
1679Wireless Networksآشنایی با ابزارهای امن‌سازی شبکه‌های محلی بی‌سیم (قسمت دوم) 29
1865Wireless Networksآشنایی با ابزارهای امن‌سازی شبکه‌های محلی بی‌سیم (قسمت اول)30
صفحه اصلی | تماس با ما | معرفی آزمایشگاه | ورود
©2020 Ferdowsi University Of Mashhad
مرکز آپا | آپا | آپا چیست