آزمایشگاه تخصصی آپا دانشگاه فردوسی مشهد::FUM CERT Lab. (Computer Emergency Response Team)

مطالب علمی و آموزشی

نمایش 1-30 از 130 نتیجه
تعداد بازدیدگروه اصلیعنوانردیف
  
2709Web ApplicationsOWASP ASVS 3.0.1 - نسخه اصلی و ترجمه فارسی1
10192Malware Analysisتحلیل باج افزار WannaCrypt2
9680Otherبررسی معماری سیستم عامل ویندوز (توابع API بومی ویندوز) 3
5336Digital Forensicsجرم‌یابی شبکه4
3270Wireless Networksنقاط دسترسی غیرمجاز و حمله‌ی مردی در میانه در شبکه‌های محلی بی‌سیم 802.115
3073Otherبررسی معماری سیستم عامل ویندوز (بررسی سطح کاربر و هسته)6
2746Otherشمارنده‌های کارایی سخت‏‏‏‌افزاری (قسمت اول) 7
2912Otherمعرفی بسته نرم‌افزاری Detours و کاربرد آن در جعل API8
3077Otherابزار Peach و نحوه استفاده از آن برای کشف آسیب‌پذیری‌ها در نرم‌افزار9
3291Otherجداول رنگین کمانی و کاربرد آن‌ها در شکستن کلمات عبور10
3018Malware Analysisجعبه شن و معرفی محصولات موجود 11
3017Web Technologiesخزندگان وب (قسمت اول) 12
1266Otherتعریف فرآیندهای مدیریت حادثه13
1525Web Applicationsتکنیک‌های نهان‌سازی و نکات امنیتی آن در PHP14
1331Web Technologiesارز دیجیتالی بیت‌کوین (قسمت اول)15
1314Malware Analysisمعرفی تکنیک‌های مورد استفاده در روت‌کیت‌ها16
1234Malware Analysisجعل API و انواع روش‌های آن17
1182Malware Analysisحملات جلوگیری از سرویس توزیعی18
1324Web Applicationsمدیریت خطا و ثبت رویدادها در برنامه‌های کاربردی تحت وب19
1477Wireless Networksآسیب‌‏پذیری‏‌ها و حملات رایج در تجهیزات بی‌سیم20
1451Web Applicationsآسیب‏‌پذیری‏‌ها و راه‌های جلوگیری از آنها در برنامه‌های وب مبتنی بر .NET (قسمت دوم : XSS) 21
3365Malware Analysisبررسی روش‌های تولید نام‌های دامنه الگوریتمی در بات‌نت‌های نسل جدید22
1189Web Applicationsآسیب‌پذیری‌ها و راه‌های جلوگیری از آنها در برنامه‌های وب مبتنی بر .NET (قسمت اول : تزریق) 23
7472Malware Analysisتحلیل بات‌نت نظیر به نظیر Waledac24
1871Web Applicationsمدل‌سازی تهدیدات در برنامه‌های کاربردی تحت وب25
1288Malware Analysisبات‏‏‏‌نت‏‌های اجتماعی26
1538Web Applications امنیت وب‌سرویس‌ها27
1330Web Applications معرفی بستر نرم‌افزاری Yii 28
1501Wireless Networksآشنایی با ابزارهای امن‌سازی شبکه‌های محلی بی‌سیم (قسمت دوم) 29
1688Wireless Networksآشنایی با ابزارهای امن‌سازی شبکه‌های محلی بی‌سیم (قسمت اول)30
صفحه اصلی | تماس با ما | معرفی آزمایشگاه | ورود
©2018 Ferdowsi University Of Mashhad
مرکز آپا | آپا | آپا چیست