آزمایشگاه تخصصی آپا دانشگاه فردوسی مشهد::FUM CERT Lab. (Computer Emergency Response Team)

مطالب علمی و آموزشی

نمایش 1-30 از 129 نتیجه
تعداد بازدیدگروه اصلیعنوانردیف
  
1141Malware Analysisتحلیل باج افزار WannaCrypt1
3347Otherبررسی معماری سیستم عامل ویندوز (توابع API بومی ویندوز) 2
4459Digital Forensicsجرم‌یابی شبکه3
2697Wireless Networksنقاط دسترسی غیرمجاز و حمله‌ی مردی در میانه در شبکه‌های محلی بی‌سیم 802.114
2466Otherبررسی معماری سیستم عامل ویندوز (بررسی سطح کاربر و هسته)5
2274Otherشمارنده‌های کارایی سخت‏‏‏‌افزاری (قسمت اول) 6
2397Otherمعرفی بسته نرم‌افزاری Detours و کاربرد آن در جعل API7
2563Otherابزار Peach و نحوه استفاده از آن برای کشف آسیب‌پذیری‌ها در نرم‌افزار8
2761Otherجداول رنگین کمانی و کاربرد آن‌ها در شکستن کلمات عبور9
2671Malware Analysisجعبه شن و معرفی محصولات موجود 10
2828Web Technologiesخزندگان وب (قسمت اول) 11
1118Otherتعریف فرآیندهای مدیریت حادثه12
1294Web Applicationsتکنیک‌های نهان‌سازی و نکات امنیتی آن در PHP13
1146Web Technologiesارز دیجیتالی بیت‌کوین (قسمت اول)14
1168Malware Analysisمعرفی تکنیک‌های مورد استفاده در روت‌کیت‌ها15
1080Malware Analysisجعل API و انواع روش‌های آن16
1033Malware Analysisحملات جلوگیری از سرویس توزیعی17
1156Web Applicationsمدیریت خطا و ثبت رویدادها در برنامه‌های کاربردی تحت وب18
1299Wireless Networksآسیب‌‏پذیری‏‌ها و حملات رایج در تجهیزات بی‌سیم19
1232Web Applicationsآسیب‏‌پذیری‏‌ها و راه‌های جلوگیری از آنها در برنامه‌های وب مبتنی بر .NET (قسمت دوم : XSS) 20
3000Malware Analysisبررسی روش‌های تولید نام‌های دامنه الگوریتمی در بات‌نت‌های نسل جدید21
1022Web Applicationsآسیب‌پذیری‌ها و راه‌های جلوگیری از آنها در برنامه‌های وب مبتنی بر .NET (قسمت اول : تزریق) 22
6534Malware Analysisتحلیل بات‌نت نظیر به نظیر Waledac23
1673Web Applicationsمدل‌سازی تهدیدات در برنامه‌های کاربردی تحت وب24
1148Malware Analysisبات‏‏‏‌نت‏‌های اجتماعی25
1356Web Applications امنیت وب‌سرویس‌ها26
1192Web Applications معرفی بستر نرم‌افزاری Yii 27
1349Wireless Networksآشنایی با ابزارهای امن‌سازی شبکه‌های محلی بی‌سیم (قسمت دوم) 28
1523Wireless Networksآشنایی با ابزارهای امن‌سازی شبکه‌های محلی بی‌سیم (قسمت اول)29
1201Web Applicationsتهدیدها و آسیب‏‌پذیری‏‌های بارگذاری فایل در برنامه‏‌های کاربردی تحت وب (قسمت دوم)30
صفحه اصلی | تماس با ما | معرفی آزمایشگاه | ورود
©2017 Ferdowsi University Of Mashhad
مرکز آپا | آپا | آپا چیست