آزمایشگاه تخصصی آپا دانشگاه فردوسی مشهد::FUM CERT Lab. (Computer Emergency Response Team)

سوالات متداول

نمایش 1-20 از 101 نتیجه
تاریخگروه اصلیسوالردیف
  
1391-12-23Network Servicesکلید‌ عمومی داخل فایل authorized_keys کپی شده است، اما احراز هویت با روش کلید‌ عمومی هنوز کار نمی‌کند؟ 1
1391-12-23Network Servicesچرا در SSH گاهی اوقات X11 Forwarding و یا Agent Forwarding کار نمی‌کند؟ 2
1391-12-23Network Servicesآیا SSH از سرویس‌هایی نظیر FTP و POP محافظت می‌کند؟ 3
1391-12-23Network ServicesSSH از چه نوع حمله‌هایی جلوگیری می‌کند؟ 4
1391-12-23Network Servicesآیا رمزگذاری با کارآیی SSH رابطه دارد؟ 5
1391-12-23Network Servicesآیا می‌توان از SSH برای ارسال امن سرویس‌های مبتنی بر UDP (از قبیل NFS و NIS) استفاده کرد؟ 6
1391-12-23Network Servicesآیا می‌توان از SSH برای اتصال امن دو زیرشبکه در اینترنت استفاده کرد؟ 7
1391-12-23Network Servicesمهاجمان چگونه آدرس‌هاي مورد نياز خود براي حمله (از قبيل آدرس شروع پشته و هيپ و آدرس توابع سيستمي) را به دست مي‌آورند؟ 8
1391-12-23Network Servicesمحافظت توسط سوئیچ GS در محصولات مایکروسافت چگونه عمل می‌کند؟ 9
1391-12-23Other کارایی ASLR چگونه است؟ 10
1391-12-23Network Servicesقناري خاتمه‌دهنده در روش‌های کامپایلری جلوگیری از حملات سرریزی بافر چیست؟ 11
1391-12-23Otherقناري تصادفي در روش‌های کامپایلری جلوگیری از حملات سرریزی بافر چیست؟ 12
1391-12-23Otherقناري XOR تصادفي در روش‌های کامپایلری جلوگیری از حملات سرریزی بافر چیست؟ 13
1391-12-23Network Servicesسرريزي بافر چيست؟ 14
1391-12-23Network Servicesروش‌های جلوگیری از حملات سرریزی بافر توسط کرنل چگونه است؟ 15
1391-12-23Otherروش‌های جلوگیری از حملات سرریزی بافر توسط کامپایلر چگونه است؟ 16
1391-12-23Otherحمله‌ي سرريزي بافر مبتني بر پشته چگونه رخ مي‌دهد؟ 17
1391-12-23Network Servicesحمله‌ي سرريزي بافر بازگشت به کتابخانه چيست؟ 18
1391-12-23Otherحمله‌ي سرريزي بافر اولين بار توسط چه کسي و در کجا مورد استفاده قرار گرفت؟ 19
1391-12-23Network Servicesحملات سرريزي بافر روي سيستم چه تاثيري مي‌گذارند؟ 20
صفحه اصلی | تماس با ما | معرفی آزمایشگاه | ورود
©2021 Ferdowsi University Of Mashhad
مرکز آپا | آپا | آپا چیست