آزمایشگاه تخصصی آپا دانشگاه فردوسی مشهد::FUM CERT Lab. (Computer Emergency Response Team)

تماس با ما

آزمایشگاه تخصصی آپا دانشگاه فردوسی مشهد

آدرس پستی : مشهد – میدان آزادی – پردیس دانشگاه فردوسی مشهد – دانشکده مهندسی – آزمایشگاه تخصصی آپا

تلفن: 38803331-38784177-051

نمابر :38807070-051

 

وب‌گاه:http://cert.um.ac.ir

سامانه ویکی: http://cert.um.ac.ir/wiki

رایانامه:cert@um.ac.ir

صفحه اصلی | تماس با ما | معرفی آزمایشگاه | ورود
©2022 Ferdowsi University Of Mashhad
مرکز آپا | آپا | آپا چیست