آزمایشگاه تخصصی آپا دانشگاه فردوسی مشهد::FUM CERT Lab. (Computer Emergency Response Team)

معرفی آزمایشگاه تخصصی آپا

 

امنيت شبكه‌هاي رايانه‌اي و سامانه‌هاي نرم‌افزاري،‌ موضوع جديدي در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات نيست؛ اما دغدغه تازه‌اي برای كاربران اين حوزه به‌شمار مي‌آيد. امروزه همگام با پيشرفت‌ فناوري‌های ارتباطی و گسترش شبکه‌های رايانه‌ای، امنيت فضاي تبادل اطلاعات به یکی از دغدغه‌های اصلی مديران، كارشناسان، دانش‌پژوهان و كاربران حوزه فناوري‌‌ اطلاعات و ارتباطات تبدیل شده است. در پاسخ به اين دغدغه‌ گروه‌هايي به نام CERT1  يا  CSIRT2  در دنيا تشكيل شده كه آزمايشگاه آپا دانشگاه فردوسي مشهد نمونه‌اي از آن‌ها است.

«آپا» مخفف واژه‌هاي آگاهي‌رساني، پشتيباني و امداد است و نشان‌دهنده نوع فعاليت‌ها و خدماتي است كه در حوزه امنيت شبکه‌های رايانه‌اي و سامانه‌هاي نرم‌افزاري در اين آزمايشگاه تخصصي ارائه مي‌شود. در آپاي فردوسي، فعاليت‌هایي از قبیل شناسايي تهديدات رايانه‌اي، كشف آسيب‌پذيري‌ها، رسيدگي و كمك به سازمان‌هاي مختلف در هنگام بروز حوادث ناشي از حملات و رخدادهاي امنيتي، ارزيابي امنيتي و انجام آزمون نفوذپذيري بر روي شبكه‌هاي رايانه‌اي و سامانه‌هاي نرم‌افزاري، ارائه طرح امنيت برای امن‌سازی شبکه‌های رایانه‌ای، و خدمات آگاهي‌رساني و آموزش عمومي و تخصصي مرتبط ارائه مي‌شود.

آزمایشگاه آپا دانشگاه فردوسی مشهد از دی‌ماه 1387 راه‌اندازی شده است كه در بستر فعاليت‌هاي آن، بیش از 60 نفر از اعضای هیات ‌علمی، کارشناسان ارشد و کارشناسان حوزه امنیت با این آزمایشگاه همکاری دارند. فعاليت‌هاي آپاي فردوسي، گستره گوناگوني را از ارزيابي امنيتي و آزمون نفوذپذيري شبكه‌ها و سامانه‌ها، و آگاهي‌رساني و آموزش‌هاي تخصصي تا عضويت در كميته‌ها و كارگروه‌هاي تخصصي در استان و اظهار نظر كارشناسي در پرونده‌هاي قضايي شامل مي‌شود.

 

 

 

 

[1] Computer Emergency Response Team

[2] Computer Security Incident Response Team

 

صفحه اصلی | تماس با ما | معرفی آزمایشگاه | ورود
©2021 Ferdowsi University Of Mashhad
مرکز آپا | آپا | آپا چیست