آزمایشگاه تخصصی آپا دانشگاه فردوسی مشهد::FUM CERT Lab. (Computer Emergency Response Team)

انتخاب مدیر آزمایشگاه تخصصی آپا دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان فناور برتر

عنوانانتخاب مدیر آزمایشگاه تخصصی آپا دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان فناور برتر
گروه اصلیIDS
شرح خبر

دکتر محسن کاهانی، استاد دانشکده مهندسی و مدیر آزمایشگاه تخصصی آپا دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان فناور برتر دانشگاه انتخاب شد.

مراسم تقدیر از پژوهشگران و فناوران برتر دانشگاه فردوسی مشهد روز چهارشنبه 24 آذرماه 95 درسالن همایش دکتر رحیمی زاده دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد برگزارشد که در این مراسم پژوهش‌گران و فناوران برتر دانشگاه در سال گذشته معرفی شدند.

آدرس اینترنتی خبرhttp://news.um.ac.ir/news-12587.html
تاریخ درج خبر1395-09-25
صفحه اصلی | تماس با ما | معرفی آزمایشگاه | ورود
©2018 Ferdowsi University Of Mashhad
مرکز آپا | آپا | آپا چیست