آزمایشگاه تخصصی آپا دانشگاه فردوسی مشهد::FUM CERT Lab. (Computer Emergency Response Team)

آسیب‌پذیری‌ افشای اطلاعات محلی در هسته Linux

عنوانآسیب‌پذیری‌ افشای اطلاعات محلی در هسته Linux
موضوع اصلیOther
کلمات کلیدیLinux kernel, Local Information Disclosure
شرحهسته لینوکس در معرض آسیب‌پذیری افشای اطلاعات محلی قرار دارد. مهاجمان محلی با سوء ایتفاده از این معضل می‌توانند به اطلاعات حساسی دست پیدا کرده، و از این اطلاعات برای حملات بیشتر استفاده کنند. نسخه‌های قبل از نسخه 4.18.11 آسیب‌پذیر هستند.
منبع کشفhttp://blog.infosectcbr.com.au/2018/09/linux-kernel-infoleaks.html
سطح خطرمتوسط
نحوه رفع مشکلدر به‌روزرسانی‌های ارائه شده مشکل برطرف شده است.
آدرس دریافت وصلهhttp://blog.infosectcbr.com.au/2018/09/linux-kernel-infoleaks.html
اطلاعات بیشترhttps://www.securityfocus.com/bid/106347/info https://vuldb.com/?id.128454
شماره ارجاعCVE-2018-20511

اخبار مربوطه


خبری پيدا نشد
صفحه اصلی | تماس با ما | معرفی آزمایشگاه | ورود
©2021 Ferdowsi University Of Mashhad
مرکز آپا | آپا | آپا چیست