آزمایشگاه تخصصی آپا دانشگاه فردوسی مشهد::FUM CERT Lab. (Computer Emergency Response Team)

آسیب‌پذیری‌ دورزدن امنیت در پلت‌فرم SAP BusinessObjects BI

عنوانآسیب‌پذیری‌ دورزدن امنیت در پلت‌فرم SAP BusinessObjects BI
موضوع اصلیOther
کلمات کلیدیSAP Business Objects BI Platform, Business Intelligence Platform
شرحپلتفرم BusinessObjects BI SAP در معرض آسیب‌پذیری دور زدن امنیت قرار دارد. مهاجمان با سوءاستفاده از این معضل می‌توانند محدودیت‌های امنیتی را دور زده و عملیات غیر مجاز انجام دهند. این مسأله به حملات بیشتر نیز کمک می‌کند. نسخه‌های 4.1 و 4.2 در معرض آسیب‌پذیری قرار دارند.
منبع کشفhttps://www.sap.com/index.html
سطح خطرمتوسط
نحوه رفع مشکلدر به‌روزرسانی‌های ارائه شده مشکل برطرف شده است.
آدرس دریافت وصلهhttps://www.securityfocus.com/bid/105064/references
اطلاعات بیشترhttps://www.securityfocus.com/bid/105064 https://support.sap.com/en/product/support-by-product/01200314690800000337/default-editorial.html
شماره ارجاعCVE-2018-2445

اخبار مربوطه


خبری پيدا نشد
صفحه اصلی | تماس با ما | معرفی آزمایشگاه | ورود
©2021 Ferdowsi University Of Mashhad
مرکز آپا | آپا | آپا چیست