آزمایشگاه تخصصی آپا دانشگاه فردوسی مشهد::FUM CERT Lab. (Computer Emergency Response Team)

مطالب علمی و آموزشی

نمایش 1-30 از 130 نتیجه
تعداد بازدیدگروه اصلیعنوانردیف
  
2696Web ApplicationsOWASP ASVS 3.0.1 - نسخه اصلی و ترجمه فارسی1
10141Malware Analysisتحلیل باج افزار WannaCrypt2
9649Otherبررسی معماری سیستم عامل ویندوز (توابع API بومی ویندوز) 3
5327Digital Forensicsجرم‌یابی شبکه4
3260Wireless Networksنقاط دسترسی غیرمجاز و حمله‌ی مردی در میانه در شبکه‌های محلی بی‌سیم 802.115
3063Otherبررسی معماری سیستم عامل ویندوز (بررسی سطح کاربر و هسته)6
2738Otherشمارنده‌های کارایی سخت‏‏‏‌افزاری (قسمت اول) 7
2904Otherمعرفی بسته نرم‌افزاری Detours و کاربرد آن در جعل API8
3069Otherابزار Peach و نحوه استفاده از آن برای کشف آسیب‌پذیری‌ها در نرم‌افزار9
3284Otherجداول رنگین کمانی و کاربرد آن‌ها در شکستن کلمات عبور10
3014Malware Analysisجعبه شن و معرفی محصولات موجود 11
3014Web Technologiesخزندگان وب (قسمت اول) 12
1261Otherتعریف فرآیندهای مدیریت حادثه13
1522Web Applicationsتکنیک‌های نهان‌سازی و نکات امنیتی آن در PHP14
1328Web Technologiesارز دیجیتالی بیت‌کوین (قسمت اول)15
1310Malware Analysisمعرفی تکنیک‌های مورد استفاده در روت‌کیت‌ها16
1231Malware Analysisجعل API و انواع روش‌های آن17
1178Malware Analysisحملات جلوگیری از سرویس توزیعی18
1321Web Applicationsمدیریت خطا و ثبت رویدادها در برنامه‌های کاربردی تحت وب19
1473Wireless Networksآسیب‌‏پذیری‏‌ها و حملات رایج در تجهیزات بی‌سیم20
1449Web Applicationsآسیب‏‌پذیری‏‌ها و راه‌های جلوگیری از آنها در برنامه‌های وب مبتنی بر .NET (قسمت دوم : XSS) 21
3345Malware Analysisبررسی روش‌های تولید نام‌های دامنه الگوریتمی در بات‌نت‌های نسل جدید22
1186Web Applicationsآسیب‌پذیری‌ها و راه‌های جلوگیری از آنها در برنامه‌های وب مبتنی بر .NET (قسمت اول : تزریق) 23
7432Malware Analysisتحلیل بات‌نت نظیر به نظیر Waledac24
1867Web Applicationsمدل‌سازی تهدیدات در برنامه‌های کاربردی تحت وب25
1284Malware Analysisبات‏‏‏‌نت‏‌های اجتماعی26
1535Web Applications امنیت وب‌سرویس‌ها27
1327Web Applications معرفی بستر نرم‌افزاری Yii 28
1498Wireless Networksآشنایی با ابزارهای امن‌سازی شبکه‌های محلی بی‌سیم (قسمت دوم) 29
1685Wireless Networksآشنایی با ابزارهای امن‌سازی شبکه‌های محلی بی‌سیم (قسمت اول)30
صفحه اصلی | تماس با ما | معرفی آزمایشگاه | ورود
©2018 Ferdowsi University Of Mashhad
مرکز آپا | آپا | آپا چیست