آزمایشگاه تخصصی آپا دانشگاه فردوسی مشهد::FUM CERT Lab. (Computer Emergency Response Team)

مطالب علمی و آموزشی

نمایش 1-30 از 128 نتیجه
تعداد بازدیدگروه اصلیعنوانردیف
  
2919Otherبررسی معماری سیستم عامل ویندوز (توابع API بومی ویندوز) 1
3974Digital Forensicsجرم‌یابی شبکه2
2321Wireless Networksنقاط دسترسی غیرمجاز و حمله‌ی مردی در میانه در شبکه‌های محلی بی‌سیم 802.113
2108Otherبررسی معماری سیستم عامل ویندوز (بررسی سطح کاربر و هسته)4
1973Otherشمارنده‌های کارایی سخت‏‏‏‌افزاری (قسمت اول) 5
2087Otherمعرفی بسته نرم‌افزاری Detours و کاربرد آن در جعل API6
2211Otherابزار Peach و نحوه استفاده از آن برای کشف آسیب‌پذیری‌ها در نرم‌افزار7
2411Otherجداول رنگین کمانی و کاربرد آن‌ها در شکستن کلمات عبور8
2356Malware Analysisجعبه شن و معرفی محصولات موجود 9
2561Web Technologiesخزندگان وب (قسمت اول) 10
1058Otherتعریف فرآیندهای مدیریت حادثه11
1199Web Applicationsتکنیک‌های نهان‌سازی و نکات امنیتی آن در PHP12
1032Web Technologiesارز دیجیتالی بیت‌کوین (قسمت اول)13
1082Malware Analysisمعرفی تکنیک‌های مورد استفاده در روت‌کیت‌ها14
999Malware Analysisجعل API و انواع روش‌های آن15
956Malware Analysisحملات جلوگیری از سرویس توزیعی16
1074Web Applicationsمدیریت خطا و ثبت رویدادها در برنامه‌های کاربردی تحت وب17
1207Wireless Networksآسیب‌‏پذیری‏‌ها و حملات رایج در تجهیزات بی‌سیم18
1135Web Applicationsآسیب‏‌پذیری‏‌ها و راه‌های جلوگیری از آنها در برنامه‌های وب مبتنی بر .NET (قسمت دوم : XSS) 19
2808Malware Analysisبررسی روش‌های تولید نام‌های دامنه الگوریتمی در بات‌نت‌های نسل جدید20
932Web Applicationsآسیب‌پذیری‌ها و راه‌های جلوگیری از آنها در برنامه‌های وب مبتنی بر .NET (قسمت اول : تزریق) 21
5922Malware Analysisتحلیل بات‌نت نظیر به نظیر Waledac22
1537Web Applicationsمدل‌سازی تهدیدات در برنامه‌های کاربردی تحت وب23
1070Malware Analysisبات‏‏‏‌نت‏‌های اجتماعی24
1265Web Applications امنیت وب‌سرویس‌ها25
1130Web Applications معرفی بستر نرم‌افزاری Yii 26
1274Wireless Networksآشنایی با ابزارهای امن‌سازی شبکه‌های محلی بی‌سیم (قسمت دوم) 27
1436Wireless Networksآشنایی با ابزارهای امن‌سازی شبکه‌های محلی بی‌سیم (قسمت اول)28
1124Web Applicationsتهدیدها و آسیب‏‌پذیری‏‌های بارگذاری فایل در برنامه‏‌های کاربردی تحت وب (قسمت دوم)29
1107Digital Forensicsجرم‌یابی قانونی حافظه با استفاده از ابزار Volatility (قسمت دوم)30
صفحه اصلی | تماس با ما | معرفی آزمایشگاه | ورود
©2017 Ferdowsi University Of Mashhad
مرکز آپا | آپا | آپا چیست