آزمایشگاه تخصصی آپا دانشگاه فردوسی مشهد::FUM CERT Lab. (Computer Emergency Response Team)

مطالب علمی و آموزشی

نمایش 1-30 از 130 نتیجه
تعداد بازدیدگروه اصلیعنوانردیف
  
4916Web ApplicationsOWASP ASVS 3.0.1 - نسخه اصلی و ترجمه فارسی1
16066Malware Analysisتحلیل باج افزار WannaCrypt2
10720Otherبررسی معماری سیستم عامل ویندوز (توابع API بومی ویندوز) 3
6433Digital Forensicsجرم‌یابی شبکه4
4125Wireless Networksنقاط دسترسی غیرمجاز و حمله‌ی مردی در میانه در شبکه‌های محلی بی‌سیم 802.115
3793Otherبررسی معماری سیستم عامل ویندوز (بررسی سطح کاربر و هسته)6
3209Otherشمارنده‌های کارایی سخت‏‏‏‌افزاری (قسمت اول) 7
3776Otherمعرفی بسته نرم‌افزاری Detours و کاربرد آن در جعل API8
3619Otherابزار Peach و نحوه استفاده از آن برای کشف آسیب‌پذیری‌ها در نرم‌افزار9
3863Otherجداول رنگین کمانی و کاربرد آن‌ها در شکستن کلمات عبور10
3309Malware Analysisجعبه شن و معرفی محصولات موجود 11
3491Web Technologiesخزندگان وب (قسمت اول) 12
1522Otherتعریف فرآیندهای مدیریت حادثه13
1781Web Applicationsتکنیک‌های نهان‌سازی و نکات امنیتی آن در PHP14
1577Web Technologiesارز دیجیتالی بیت‌کوین (قسمت اول)15
1570Malware Analysisمعرفی تکنیک‌های مورد استفاده در روت‌کیت‌ها16
1485Malware Analysisجعل API و انواع روش‌های آن17
1427Malware Analysisحملات جلوگیری از سرویس توزیعی18
1532Web Applicationsمدیریت خطا و ثبت رویدادها در برنامه‌های کاربردی تحت وب19
1717Wireless Networksآسیب‌‏پذیری‏‌ها و حملات رایج در تجهیزات بی‌سیم20
1784Web Applicationsآسیب‏‌پذیری‏‌ها و راه‌های جلوگیری از آنها در برنامه‌های وب مبتنی بر .NET (قسمت دوم : XSS) 21
4274Malware Analysisبررسی روش‌های تولید نام‌های دامنه الگوریتمی در بات‌نت‌های نسل جدید22
1411Web Applicationsآسیب‌پذیری‌ها و راه‌های جلوگیری از آنها در برنامه‌های وب مبتنی بر .NET (قسمت اول : تزریق) 23
10979Malware Analysisتحلیل بات‌نت نظیر به نظیر Waledac24
2267Web Applicationsمدل‌سازی تهدیدات در برنامه‌های کاربردی تحت وب25
1512Malware Analysisبات‏‏‏‌نت‏‌های اجتماعی26
1812Web Applications امنیت وب‌سرویس‌ها27
1547Web Applications معرفی بستر نرم‌افزاری Yii 28
1720Wireless Networksآشنایی با ابزارهای امن‌سازی شبکه‌های محلی بی‌سیم (قسمت دوم) 29
1901Wireless Networksآشنایی با ابزارهای امن‌سازی شبکه‌های محلی بی‌سیم (قسمت اول)30
صفحه اصلی | تماس با ما | معرفی آزمایشگاه | ورود
©2021 Ferdowsi University Of Mashhad
مرکز آپا | آپا | آپا چیست