آزمایشگاه تخصصی آپا دانشگاه فردوسی مشهد::FUM CERT Lab. (Computer Emergency Response Team)

مطالب علمی و آموزشی

نمایش 1-30 از 130 نتیجه
تعداد بازدیدگروه اصلیعنوانردیف
  
2850Web ApplicationsOWASP ASVS 3.0.1 - نسخه اصلی و ترجمه فارسی1
10435Malware Analysisتحلیل باج افزار WannaCrypt2
9759Otherبررسی معماری سیستم عامل ویندوز (توابع API بومی ویندوز) 3
5402Digital Forensicsجرم‌یابی شبکه4
3328Wireless Networksنقاط دسترسی غیرمجاز و حمله‌ی مردی در میانه در شبکه‌های محلی بی‌سیم 802.115
3124Otherبررسی معماری سیستم عامل ویندوز (بررسی سطح کاربر و هسته)6
2779Otherشمارنده‌های کارایی سخت‏‏‏‌افزاری (قسمت اول) 7
2952Otherمعرفی بسته نرم‌افزاری Detours و کاربرد آن در جعل API8
3114Otherابزار Peach و نحوه استفاده از آن برای کشف آسیب‌پذیری‌ها در نرم‌افزار9
3326Otherجداول رنگین کمانی و کاربرد آن‌ها در شکستن کلمات عبور10
3035Malware Analysisجعبه شن و معرفی محصولات موجود 11
3047Web Technologiesخزندگان وب (قسمت اول) 12
1279Otherتعریف فرآیندهای مدیریت حادثه13
1535Web Applicationsتکنیک‌های نهان‌سازی و نکات امنیتی آن در PHP14
1349Web Technologiesارز دیجیتالی بیت‌کوین (قسمت اول)15
1329Malware Analysisمعرفی تکنیک‌های مورد استفاده در روت‌کیت‌ها16
1244Malware Analysisجعل API و انواع روش‌های آن17
1194Malware Analysisحملات جلوگیری از سرویس توزیعی18
1331Web Applicationsمدیریت خطا و ثبت رویدادها در برنامه‌های کاربردی تحت وب19
1491Wireless Networksآسیب‌‏پذیری‏‌ها و حملات رایج در تجهیزات بی‌سیم20
1471Web Applicationsآسیب‏‌پذیری‏‌ها و راه‌های جلوگیری از آنها در برنامه‌های وب مبتنی بر .NET (قسمت دوم : XSS) 21
3395Malware Analysisبررسی روش‌های تولید نام‌های دامنه الگوریتمی در بات‌نت‌های نسل جدید22
1205Web Applicationsآسیب‌پذیری‌ها و راه‌های جلوگیری از آنها در برنامه‌های وب مبتنی بر .NET (قسمت اول : تزریق) 23
7568Malware Analysisتحلیل بات‌نت نظیر به نظیر Waledac24
1884Web Applicationsمدل‌سازی تهدیدات در برنامه‌های کاربردی تحت وب25
1311Malware Analysisبات‏‏‏‌نت‏‌های اجتماعی26
1551Web Applications امنیت وب‌سرویس‌ها27
1349Web Applications معرفی بستر نرم‌افزاری Yii 28
1513Wireless Networksآشنایی با ابزارهای امن‌سازی شبکه‌های محلی بی‌سیم (قسمت دوم) 29
1701Wireless Networksآشنایی با ابزارهای امن‌سازی شبکه‌های محلی بی‌سیم (قسمت اول)30
صفحه اصلی | تماس با ما | معرفی آزمایشگاه | ورود
©2018 Ferdowsi University Of Mashhad
مرکز آپا | آپا | آپا چیست