آزمایشگاه تخصصی آپا دانشگاه فردوسی مشهد::FUM CERT Lab. (Computer Emergency Response Team)

مطالب علمی و آموزشی

نمایش 1-30 از 128 نتیجه
تعداد بازدیدگروه اصلیعنوانردیف
  
3074Otherبررسی معماری سیستم عامل ویندوز (توابع API بومی ویندوز) 1
4184Digital Forensicsجرم‌یابی شبکه2
2481Wireless Networksنقاط دسترسی غیرمجاز و حمله‌ی مردی در میانه در شبکه‌های محلی بی‌سیم 802.113
2242Otherبررسی معماری سیستم عامل ویندوز (بررسی سطح کاربر و هسته)4
2091Otherشمارنده‌های کارایی سخت‏‏‏‌افزاری (قسمت اول) 5
2204Otherمعرفی بسته نرم‌افزاری Detours و کاربرد آن در جعل API6
2343Otherابزار Peach و نحوه استفاده از آن برای کشف آسیب‌پذیری‌ها در نرم‌افزار7
2560Otherجداول رنگین کمانی و کاربرد آن‌ها در شکستن کلمات عبور8
2481Malware Analysisجعبه شن و معرفی محصولات موجود 9
2706Web Technologiesخزندگان وب (قسمت اول) 10
1079Otherتعریف فرآیندهای مدیریت حادثه11
1242Web Applicationsتکنیک‌های نهان‌سازی و نکات امنیتی آن در PHP12
1083Web Technologiesارز دیجیتالی بیت‌کوین (قسمت اول)13
1114Malware Analysisمعرفی تکنیک‌های مورد استفاده در روت‌کیت‌ها14
1031Malware Analysisجعل API و انواع روش‌های آن15
988Malware Analysisحملات جلوگیری از سرویس توزیعی16
1108Web Applicationsمدیریت خطا و ثبت رویدادها در برنامه‌های کاربردی تحت وب17
1240Wireless Networksآسیب‌‏پذیری‏‌ها و حملات رایج در تجهیزات بی‌سیم18
1170Web Applicationsآسیب‏‌پذیری‏‌ها و راه‌های جلوگیری از آنها در برنامه‌های وب مبتنی بر .NET (قسمت دوم : XSS) 19
2867Malware Analysisبررسی روش‌های تولید نام‌های دامنه الگوریتمی در بات‌نت‌های نسل جدید20
971Web Applicationsآسیب‌پذیری‌ها و راه‌های جلوگیری از آنها در برنامه‌های وب مبتنی بر .NET (قسمت اول : تزریق) 21
6067Malware Analysisتحلیل بات‌نت نظیر به نظیر Waledac22
1606Web Applicationsمدل‌سازی تهدیدات در برنامه‌های کاربردی تحت وب23
1098Malware Analysisبات‏‏‏‌نت‏‌های اجتماعی24
1303Web Applications امنیت وب‌سرویس‌ها25
1154Web Applications معرفی بستر نرم‌افزاری Yii 26
1303Wireless Networksآشنایی با ابزارهای امن‌سازی شبکه‌های محلی بی‌سیم (قسمت دوم) 27
1471Wireless Networksآشنایی با ابزارهای امن‌سازی شبکه‌های محلی بی‌سیم (قسمت اول)28
1157Web Applicationsتهدیدها و آسیب‏‌پذیری‏‌های بارگذاری فایل در برنامه‏‌های کاربردی تحت وب (قسمت دوم)29
1143Digital Forensicsجرم‌یابی قانونی حافظه با استفاده از ابزار Volatility (قسمت دوم)30
صفحه اصلی | تماس با ما | معرفی آزمایشگاه | ورود
©2017 Ferdowsi University Of Mashhad
مرکز آپا | آپا | آپا چیست