آزمایشگاه تخصصی آپا دانشگاه فردوسی مشهد::FUM CERT Lab. (Computer Emergency Response Team)

مطالب علمی و آموزشی

نمایش 1-30 از 130 نتیجه
تعداد بازدیدگروه اصلیعنوانردیف
  
2283Web ApplicationsOWASP ASVS 3.0.1 - نسخه اصلی و ترجمه فارسی1
9405Malware Analysisتحلیل باج افزار WannaCrypt2
9303Otherبررسی معماری سیستم عامل ویندوز (توابع API بومی ویندوز) 3
5137Digital Forensicsجرم‌یابی شبکه4
3115Wireless Networksنقاط دسترسی غیرمجاز و حمله‌ی مردی در میانه در شبکه‌های محلی بی‌سیم 802.115
2918Otherبررسی معماری سیستم عامل ویندوز (بررسی سطح کاربر و هسته)6
2620Otherشمارنده‌های کارایی سخت‏‏‏‌افزاری (قسمت اول) 7
2777Otherمعرفی بسته نرم‌افزاری Detours و کاربرد آن در جعل API8
2947Otherابزار Peach و نحوه استفاده از آن برای کشف آسیب‌پذیری‌ها در نرم‌افزار9
3141Otherجداول رنگین کمانی و کاربرد آن‌ها در شکستن کلمات عبور10
2973Malware Analysisجعبه شن و معرفی محصولات موجود 11
2967Web Technologiesخزندگان وب (قسمت اول) 12
1208Otherتعریف فرآیندهای مدیریت حادثه13
1437Web Applicationsتکنیک‌های نهان‌سازی و نکات امنیتی آن در PHP14
1267Web Technologiesارز دیجیتالی بیت‌کوین (قسمت اول)15
1269Malware Analysisمعرفی تکنیک‌های مورد استفاده در روت‌کیت‌ها16
1185Malware Analysisجعل API و انواع روش‌های آن17
1131Malware Analysisحملات جلوگیری از سرویس توزیعی18
1267Web Applicationsمدیریت خطا و ثبت رویدادها در برنامه‌های کاربردی تحت وب19
1421Wireless Networksآسیب‌‏پذیری‏‌ها و حملات رایج در تجهیزات بی‌سیم20
1393Web Applicationsآسیب‏‌پذیری‏‌ها و راه‌های جلوگیری از آنها در برنامه‌های وب مبتنی بر .NET (قسمت دوم : XSS) 21
3236Malware Analysisبررسی روش‌های تولید نام‌های دامنه الگوریتمی در بات‌نت‌های نسل جدید22
1141Web Applicationsآسیب‌پذیری‌ها و راه‌های جلوگیری از آنها در برنامه‌های وب مبتنی بر .NET (قسمت اول : تزریق) 23
7133Malware Analysisتحلیل بات‌نت نظیر به نظیر Waledac24
1794Web Applicationsمدل‌سازی تهدیدات در برنامه‌های کاربردی تحت وب25
1247Malware Analysisبات‏‏‏‌نت‏‌های اجتماعی26
1485Web Applications امنیت وب‌سرویس‌ها27
1291Web Applications معرفی بستر نرم‌افزاری Yii 28
1450Wireless Networksآشنایی با ابزارهای امن‌سازی شبکه‌های محلی بی‌سیم (قسمت دوم) 29
1634Wireless Networksآشنایی با ابزارهای امن‌سازی شبکه‌های محلی بی‌سیم (قسمت اول)30
صفحه اصلی | تماس با ما | معرفی آزمایشگاه | ورود
©2018 Ferdowsi University Of Mashhad
مرکز آپا | آپا | آپا چیست