آزمایشگاه تخصصی آپا دانشگاه فردوسی مشهد::FUM CERT Lab. (Computer Emergency Response Team)

مطالب علمی و آموزشی

نمایش 1-30 از 130 نتیجه
تعداد بازدیدگروه اصلیعنوانردیف
  
2979Web ApplicationsOWASP ASVS 3.0.1 - نسخه اصلی و ترجمه فارسی1
10658Malware Analysisتحلیل باج افزار WannaCrypt2
9837Otherبررسی معماری سیستم عامل ویندوز (توابع API بومی ویندوز) 3
5480Digital Forensicsجرم‌یابی شبکه4
3379Wireless Networksنقاط دسترسی غیرمجاز و حمله‌ی مردی در میانه در شبکه‌های محلی بی‌سیم 802.115
3181Otherبررسی معماری سیستم عامل ویندوز (بررسی سطح کاربر و هسته)6
2807Otherشمارنده‌های کارایی سخت‏‏‏‌افزاری (قسمت اول) 7
3002Otherمعرفی بسته نرم‌افزاری Detours و کاربرد آن در جعل API8
3151Otherابزار Peach و نحوه استفاده از آن برای کشف آسیب‌پذیری‌ها در نرم‌افزار9
3351Otherجداول رنگین کمانی و کاربرد آن‌ها در شکستن کلمات عبور10
3055Malware Analysisجعبه شن و معرفی محصولات موجود 11
3078Web Technologiesخزندگان وب (قسمت اول) 12
1295Otherتعریف فرآیندهای مدیریت حادثه13
1554Web Applicationsتکنیک‌های نهان‌سازی و نکات امنیتی آن در PHP14
1366Web Technologiesارز دیجیتالی بیت‌کوین (قسمت اول)15
1338Malware Analysisمعرفی تکنیک‌های مورد استفاده در روت‌کیت‌ها16
1257Malware Analysisجعل API و انواع روش‌های آن17
1205Malware Analysisحملات جلوگیری از سرویس توزیعی18
1341Web Applicationsمدیریت خطا و ثبت رویدادها در برنامه‌های کاربردی تحت وب19
1505Wireless Networksآسیب‌‏پذیری‏‌ها و حملات رایج در تجهیزات بی‌سیم20
1485Web Applicationsآسیب‏‌پذیری‏‌ها و راه‌های جلوگیری از آنها در برنامه‌های وب مبتنی بر .NET (قسمت دوم : XSS) 21
3423Malware Analysisبررسی روش‌های تولید نام‌های دامنه الگوریتمی در بات‌نت‌های نسل جدید22
1215Web Applicationsآسیب‌پذیری‌ها و راه‌های جلوگیری از آنها در برنامه‌های وب مبتنی بر .NET (قسمت اول : تزریق) 23
7667Malware Analysisتحلیل بات‌نت نظیر به نظیر Waledac24
1900Web Applicationsمدل‌سازی تهدیدات در برنامه‌های کاربردی تحت وب25
1321Malware Analysisبات‏‏‏‌نت‏‌های اجتماعی26
1563Web Applications امنیت وب‌سرویس‌ها27
1369Web Applications معرفی بستر نرم‌افزاری Yii 28
1526Wireless Networksآشنایی با ابزارهای امن‌سازی شبکه‌های محلی بی‌سیم (قسمت دوم) 29
1717Wireless Networksآشنایی با ابزارهای امن‌سازی شبکه‌های محلی بی‌سیم (قسمت اول)30
صفحه اصلی | تماس با ما | معرفی آزمایشگاه | ورود
©2018 Ferdowsi University Of Mashhad
مرکز آپا | آپا | آپا چیست