آزمایشگاه تخصصی آپا دانشگاه فردوسی مشهد::FUM CERT Lab. (Computer Emergency Response Team)

مطالب علمی و آموزشی

نمایش 1-30 از 130 نتیجه
تعداد بازدیدگروه اصلیعنوانردیف
  
2486Web ApplicationsOWASP ASVS 3.0.1 - نسخه اصلی و ترجمه فارسی1
9706Malware Analysisتحلیل باج افزار WannaCrypt2
9490Otherبررسی معماری سیستم عامل ویندوز (توابع API بومی ویندوز) 3
5227Digital Forensicsجرم‌یابی شبکه4
3192Wireless Networksنقاط دسترسی غیرمجاز و حمله‌ی مردی در میانه در شبکه‌های محلی بی‌سیم 802.115
2986Otherبررسی معماری سیستم عامل ویندوز (بررسی سطح کاربر و هسته)6
2679Otherشمارنده‌های کارایی سخت‏‏‏‌افزاری (قسمت اول) 7
2840Otherمعرفی بسته نرم‌افزاری Detours و کاربرد آن در جعل API8
3012Otherابزار Peach و نحوه استفاده از آن برای کشف آسیب‌پذیری‌ها در نرم‌افزار9
3210Otherجداول رنگین کمانی و کاربرد آن‌ها در شکستن کلمات عبور10
2987Malware Analysisجعبه شن و معرفی محصولات موجود 11
2981Web Technologiesخزندگان وب (قسمت اول) 12
1221Otherتعریف فرآیندهای مدیریت حادثه13
1459Web Applicationsتکنیک‌های نهان‌سازی و نکات امنیتی آن در PHP14
1285Web Technologiesارز دیجیتالی بیت‌کوین (قسمت اول)15
1284Malware Analysisمعرفی تکنیک‌های مورد استفاده در روت‌کیت‌ها16
1202Malware Analysisجعل API و انواع روش‌های آن17
1146Malware Analysisحملات جلوگیری از سرویس توزیعی18
1285Web Applicationsمدیریت خطا و ثبت رویدادها در برنامه‌های کاربردی تحت وب19
1450Wireless Networksآسیب‌‏پذیری‏‌ها و حملات رایج در تجهیزات بی‌سیم20
1420Web Applicationsآسیب‏‌پذیری‏‌ها و راه‌های جلوگیری از آنها در برنامه‌های وب مبتنی بر .NET (قسمت دوم : XSS) 21
3277Malware Analysisبررسی روش‌های تولید نام‌های دامنه الگوریتمی در بات‌نت‌های نسل جدید22
1162Web Applicationsآسیب‌پذیری‌ها و راه‌های جلوگیری از آنها در برنامه‌های وب مبتنی بر .NET (قسمت اول : تزریق) 23
7231Malware Analysisتحلیل بات‌نت نظیر به نظیر Waledac24
1829Web Applicationsمدل‌سازی تهدیدات در برنامه‌های کاربردی تحت وب25
1260Malware Analysisبات‏‏‏‌نت‏‌های اجتماعی26
1511Web Applications امنیت وب‌سرویس‌ها27
1302Web Applications معرفی بستر نرم‌افزاری Yii 28
1473Wireless Networksآشنایی با ابزارهای امن‌سازی شبکه‌های محلی بی‌سیم (قسمت دوم) 29
1653Wireless Networksآشنایی با ابزارهای امن‌سازی شبکه‌های محلی بی‌سیم (قسمت اول)30
صفحه اصلی | تماس با ما | معرفی آزمایشگاه | ورود
©2018 Ferdowsi University Of Mashhad
مرکز آپا | آپا | آپا چیست