آزمایشگاه تخصصی آپا دانشگاه فردوسی مشهد::FUM CERT Lab. (Computer Emergency Response Team)

مطالب علمی و آموزشی

نمایش 1-30 از 130 نتیجه
تعداد بازدیدگروه اصلیعنوانردیف
  
3271Web ApplicationsOWASP ASVS 3.0.1 - نسخه اصلی و ترجمه فارسی1
11443Malware Analysisتحلیل باج افزار WannaCrypt2
9985Otherبررسی معماری سیستم عامل ویندوز (توابع API بومی ویندوز) 3
5616Digital Forensicsجرم‌یابی شبکه4
3468Wireless Networksنقاط دسترسی غیرمجاز و حمله‌ی مردی در میانه در شبکه‌های محلی بی‌سیم 802.115
3283Otherبررسی معماری سیستم عامل ویندوز (بررسی سطح کاربر و هسته)6
2871Otherشمارنده‌های کارایی سخت‏‏‏‌افزاری (قسمت اول) 7
3325Otherمعرفی بسته نرم‌افزاری Detours و کاربرد آن در جعل API8
3232Otherابزار Peach و نحوه استفاده از آن برای کشف آسیب‌پذیری‌ها در نرم‌افزار9
3433Otherجداول رنگین کمانی و کاربرد آن‌ها در شکستن کلمات عبور10
3110Malware Analysisجعبه شن و معرفی محصولات موجود 11
3156Web Technologiesخزندگان وب (قسمت اول) 12
1344Otherتعریف فرآیندهای مدیریت حادثه13
1603Web Applicationsتکنیک‌های نهان‌سازی و نکات امنیتی آن در PHP14
1413Web Technologiesارز دیجیتالی بیت‌کوین (قسمت اول)15
1374Malware Analysisمعرفی تکنیک‌های مورد استفاده در روت‌کیت‌ها16
1295Malware Analysisجعل API و انواع روش‌های آن17
1242Malware Analysisحملات جلوگیری از سرویس توزیعی18
1378Web Applicationsمدیریت خطا و ثبت رویدادها در برنامه‌های کاربردی تحت وب19
1543Wireless Networksآسیب‌‏پذیری‏‌ها و حملات رایج در تجهیزات بی‌سیم20
1545Web Applicationsآسیب‏‌پذیری‏‌ها و راه‌های جلوگیری از آنها در برنامه‌های وب مبتنی بر .NET (قسمت دوم : XSS) 21
3577Malware Analysisبررسی روش‌های تولید نام‌های دامنه الگوریتمی در بات‌نت‌های نسل جدید22
1258Web Applicationsآسیب‌پذیری‌ها و راه‌های جلوگیری از آنها در برنامه‌های وب مبتنی بر .NET (قسمت اول : تزریق) 23
8109Malware Analysisتحلیل بات‌نت نظیر به نظیر Waledac24
1949Web Applicationsمدل‌سازی تهدیدات در برنامه‌های کاربردی تحت وب25
1361Malware Analysisبات‏‏‏‌نت‏‌های اجتماعی26
1609Web Applications امنیت وب‌سرویس‌ها27
1404Web Applications معرفی بستر نرم‌افزاری Yii 28
1558Wireless Networksآشنایی با ابزارهای امن‌سازی شبکه‌های محلی بی‌سیم (قسمت دوم) 29
1753Wireless Networksآشنایی با ابزارهای امن‌سازی شبکه‌های محلی بی‌سیم (قسمت اول)30
صفحه اصلی | تماس با ما | معرفی آزمایشگاه | ورود
©2019 Ferdowsi University Of Mashhad
مرکز آپا | آپا | آپا چیست