آزمایشگاه تخصصی آپا دانشگاه فردوسی مشهد::FUM CERT Lab. (Computer Emergency Response Team)

مطالب علمی و آموزشی

نمایش 1-30 از 130 نتیجه
تعداد بازدیدگروه اصلیعنوانردیف
  
1702Web ApplicationsOWASP ASVS 3.0.1 - نسخه اصلی و ترجمه فارسی1
8678Malware Analysisتحلیل باج افزار WannaCrypt2
9178Otherبررسی معماری سیستم عامل ویندوز (توابع API بومی ویندوز) 3
5005Digital Forensicsجرم‌یابی شبکه4
3000Wireless Networksنقاط دسترسی غیرمجاز و حمله‌ی مردی در میانه در شبکه‌های محلی بی‌سیم 802.115
2817Otherبررسی معماری سیستم عامل ویندوز (بررسی سطح کاربر و هسته)6
2535Otherشمارنده‌های کارایی سخت‏‏‏‌افزاری (قسمت اول) 7
2676Otherمعرفی بسته نرم‌افزاری Detours و کاربرد آن در جعل API8
2851Otherابزار Peach و نحوه استفاده از آن برای کشف آسیب‌پذیری‌ها در نرم‌افزار9
3051Otherجداول رنگین کمانی و کاربرد آن‌ها در شکستن کلمات عبور10
2917Malware Analysisجعبه شن و معرفی محصولات موجود 11
2931Web Technologiesخزندگان وب (قسمت اول) 12
1174Otherتعریف فرآیندهای مدیریت حادثه13
1376Web Applicationsتکنیک‌های نهان‌سازی و نکات امنیتی آن در PHP14
1225Web Technologiesارز دیجیتالی بیت‌کوین (قسمت اول)15
1232Malware Analysisمعرفی تکنیک‌های مورد استفاده در روت‌کیت‌ها16
1149Malware Analysisجعل API و انواع روش‌های آن17
1094Malware Analysisحملات جلوگیری از سرویس توزیعی18
1226Web Applicationsمدیریت خطا و ثبت رویدادها در برنامه‌های کاربردی تحت وب19
1373Wireless Networksآسیب‌‏پذیری‏‌ها و حملات رایج در تجهیزات بی‌سیم20
1343Web Applicationsآسیب‏‌پذیری‏‌ها و راه‌های جلوگیری از آنها در برنامه‌های وب مبتنی بر .NET (قسمت دوم : XSS) 21
3153Malware Analysisبررسی روش‌های تولید نام‌های دامنه الگوریتمی در بات‌نت‌های نسل جدید22
1104Web Applicationsآسیب‌پذیری‌ها و راه‌های جلوگیری از آنها در برنامه‌های وب مبتنی بر .NET (قسمت اول : تزریق) 23
6961Malware Analysisتحلیل بات‌نت نظیر به نظیر Waledac24
1744Web Applicationsمدل‌سازی تهدیدات در برنامه‌های کاربردی تحت وب25
1209Malware Analysisبات‏‏‏‌نت‏‌های اجتماعی26
1448Web Applications امنیت وب‌سرویس‌ها27
1256Web Applications معرفی بستر نرم‌افزاری Yii 28
1413Wireless Networksآشنایی با ابزارهای امن‌سازی شبکه‌های محلی بی‌سیم (قسمت دوم) 29
1593Wireless Networksآشنایی با ابزارهای امن‌سازی شبکه‌های محلی بی‌سیم (قسمت اول)30
صفحه اصلی | تماس با ما | معرفی آزمایشگاه | ورود
©2018 Ferdowsi University Of Mashhad
مرکز آپا | آپا | آپا چیست