آزمایشگاه تخصصی آپا دانشگاه فردوسی مشهد::FUM CERT Lab. (Computer Emergency Response Team)

مطالب علمی و آموزشی

نمایش 1-30 از 129 نتیجه
تعداد بازدیدگروه اصلیعنوانردیف
  
6891Malware Analysisتحلیل باج افزار WannaCrypt1
8450Otherبررسی معماری سیستم عامل ویندوز (توابع API بومی ویندوز) 2
4692Digital Forensicsجرم‌یابی شبکه3
2895Wireless Networksنقاط دسترسی غیرمجاز و حمله‌ی مردی در میانه در شبکه‌های محلی بی‌سیم 802.114
2688Otherبررسی معماری سیستم عامل ویندوز (بررسی سطح کاربر و هسته)5
2453Otherشمارنده‌های کارایی سخت‏‏‏‌افزاری (قسمت اول) 6
2585Otherمعرفی بسته نرم‌افزاری Detours و کاربرد آن در جعل API7
2756Otherابزار Peach و نحوه استفاده از آن برای کشف آسیب‌پذیری‌ها در نرم‌افزار8
2951Otherجداول رنگین کمانی و کاربرد آن‌ها در شکستن کلمات عبور9
2866Malware Analysisجعبه شن و معرفی محصولات موجود 10
2884Web Technologiesخزندگان وب (قسمت اول) 11
1153Otherتعریف فرآیندهای مدیریت حادثه12
1340Web Applicationsتکنیک‌های نهان‌سازی و نکات امنیتی آن در PHP13
1198Web Technologiesارز دیجیتالی بیت‌کوین (قسمت اول)14
1206Malware Analysisمعرفی تکنیک‌های مورد استفاده در روت‌کیت‌ها15
1121Malware Analysisجعل API و انواع روش‌های آن16
1071Malware Analysisحملات جلوگیری از سرویس توزیعی17
1196Web Applicationsمدیریت خطا و ثبت رویدادها در برنامه‌های کاربردی تحت وب18
1345Wireless Networksآسیب‌‏پذیری‏‌ها و حملات رایج در تجهیزات بی‌سیم19
1303Web Applicationsآسیب‏‌پذیری‏‌ها و راه‌های جلوگیری از آنها در برنامه‌های وب مبتنی بر .NET (قسمت دوم : XSS) 20
3098Malware Analysisبررسی روش‌های تولید نام‌های دامنه الگوریتمی در بات‌نت‌های نسل جدید21
1076Web Applicationsآسیب‌پذیری‌ها و راه‌های جلوگیری از آنها در برنامه‌های وب مبتنی بر .NET (قسمت اول : تزریق) 22
6858Malware Analysisتحلیل بات‌نت نظیر به نظیر Waledac23
1720Web Applicationsمدل‌سازی تهدیدات در برنامه‌های کاربردی تحت وب24
1188Malware Analysisبات‏‏‏‌نت‏‌های اجتماعی25
1400Web Applications امنیت وب‌سرویس‌ها26
1229Web Applications معرفی بستر نرم‌افزاری Yii 27
1391Wireless Networksآشنایی با ابزارهای امن‌سازی شبکه‌های محلی بی‌سیم (قسمت دوم) 28
1567Wireless Networksآشنایی با ابزارهای امن‌سازی شبکه‌های محلی بی‌سیم (قسمت اول)29
1239Web Applicationsتهدیدها و آسیب‏‌پذیری‏‌های بارگذاری فایل در برنامه‏‌های کاربردی تحت وب (قسمت دوم)30
صفحه اصلی | تماس با ما | معرفی آزمایشگاه | ورود
©2017 Ferdowsi University Of Mashhad
مرکز آپا | آپا | آپا چیست