آزمایشگاه تخصصی آپا دانشگاه فردوسی مشهد::FUM CERT Lab. (Computer Emergency Response Team)

مطالب علمی و آموزشی

نمایش 1-30 از 130 نتیجه
تعداد بازدیدگروه اصلیعنوانردیف
  
3114Web ApplicationsOWASP ASVS 3.0.1 - نسخه اصلی و ترجمه فارسی1
11055Malware Analysisتحلیل باج افزار WannaCrypt2
9905Otherبررسی معماری سیستم عامل ویندوز (توابع API بومی ویندوز) 3
5547Digital Forensicsجرم‌یابی شبکه4
3422Wireless Networksنقاط دسترسی غیرمجاز و حمله‌ی مردی در میانه در شبکه‌های محلی بی‌سیم 802.115
3234Otherبررسی معماری سیستم عامل ویندوز (بررسی سطح کاربر و هسته)6
2840Otherشمارنده‌های کارایی سخت‏‏‏‌افزاری (قسمت اول) 7
3051Otherمعرفی بسته نرم‌افزاری Detours و کاربرد آن در جعل API8
3198Otherابزار Peach و نحوه استفاده از آن برای کشف آسیب‌پذیری‌ها در نرم‌افزار9
3389Otherجداول رنگین کمانی و کاربرد آن‌ها در شکستن کلمات عبور10
3083Malware Analysisجعبه شن و معرفی محصولات موجود 11
3118Web Technologiesخزندگان وب (قسمت اول) 12
1318Otherتعریف فرآیندهای مدیریت حادثه13
1579Web Applicationsتکنیک‌های نهان‌سازی و نکات امنیتی آن در PHP14
1394Web Technologiesارز دیجیتالی بیت‌کوین (قسمت اول)15
1360Malware Analysisمعرفی تکنیک‌های مورد استفاده در روت‌کیت‌ها16
1279Malware Analysisجعل API و انواع روش‌های آن17
1226Malware Analysisحملات جلوگیری از سرویس توزیعی18
1362Web Applicationsمدیریت خطا و ثبت رویدادها در برنامه‌های کاربردی تحت وب19
1526Wireless Networksآسیب‌‏پذیری‏‌ها و حملات رایج در تجهیزات بی‌سیم20
1519Web Applicationsآسیب‏‌پذیری‏‌ها و راه‌های جلوگیری از آنها در برنامه‌های وب مبتنی بر .NET (قسمت دوم : XSS) 21
3520Malware Analysisبررسی روش‌های تولید نام‌های دامنه الگوریتمی در بات‌نت‌های نسل جدید22
1243Web Applicationsآسیب‌پذیری‌ها و راه‌های جلوگیری از آنها در برنامه‌های وب مبتنی بر .NET (قسمت اول : تزریق) 23
7878Malware Analysisتحلیل بات‌نت نظیر به نظیر Waledac24
1927Web Applicationsمدل‌سازی تهدیدات در برنامه‌های کاربردی تحت وب25
1342Malware Analysisبات‏‏‏‌نت‏‌های اجتماعی26
1590Web Applications امنیت وب‌سرویس‌ها27
1388Web Applications معرفی بستر نرم‌افزاری Yii 28
1544Wireless Networksآشنایی با ابزارهای امن‌سازی شبکه‌های محلی بی‌سیم (قسمت دوم) 29
1740Wireless Networksآشنایی با ابزارهای امن‌سازی شبکه‌های محلی بی‌سیم (قسمت اول)30
صفحه اصلی | تماس با ما | معرفی آزمایشگاه | ورود
©2019 Ferdowsi University Of Mashhad
مرکز آپا | آپا | آپا چیست