آزمایشگاه تخصصی آپا دانشگاه فردوسی مشهد::FUM CERT Lab. (Computer Emergency Response Team)

مطالب علمی و آموزشی

نمایش 31-60 از 129 نتیجه
تعداد بازدیدگروه اصلیعنوانردیف
  
1181Digital Forensicsجرم‌یابی قانونی حافظه با استفاده از ابزار Volatility (قسمت دوم)31
948Industrial Control Systemsمعرفی استانداردهایی برای بازبینی امنیت سیستم‌های کنترل صنعتی (قسمت سوم)32
762Malware Analysisبررسی رفتار کدهای جاوااسکریپت آلوده با استفاده از شیوه IFH33
870Web Applicationsتهدیدها و آسیب‏‌پذیری‏‌های بارگذاری فایل در برنامه‌های کاربردی تحت وب (قسمت اول)34
896Digital Forensicsجرم‌یابی قانونی حافظه با استفاده از ابزار Volatility (قسمت اول)35
708Industrial Control Systemsمعرفی استانداردهایی برای بازبینی امنیت سیستم‌های کنترل صنعتی (قسمت دوم)36
623Malware Analysisروش‌های مبهم‌سازی کد‌های جاوااسکریپت در صفحه‌های آلوده37
894Wireless Networksشناخت تهدیدهای مهم در شبکه‌های محلی بی‌سیم و راه‌های مقابله با آن‌ها38
665Digital Forensicsپاسخ زنده به حوادث در سیستم عامل ویندوز (قسمت دوم)39
708Web Applicationsامنیت برنامه‌های کاربردی مبتنی بر Ajax (بخش دوم) 40
695Malware Analysisمراحل حیات کرم‌های اینترنتی41
964Malware Analysisتحلیل کد حمله بدافزار استاکس‌نت42
711Industrial Control Systemsمعرفی استانداردهایی برای بازبینی امنیت سیستم‌های کنترل صنعتی (قسمت اول)43
1519Malware Analysisبات‌نت‌ها: انواع، چرخه حیات و روش‌های تشخیص44
591Web Applicationsامنیت برنامه‏‌های کاربردی مبتنی بر Ajax (بخش اول)45
629Digital Forensicsجمع‌آوری و تحلیل محتوای حافظه‌ی فیزیکی در سیستم عامل ویندوز46
651Malware Analysisنرمال‌سازی بدافزارها47
661Malware Analysisمبهم‌سازی بدافزارها48
491Digital Forensicsپاسخ‌ زنده به حوادث در سیستم عامل ویندوز49
499Web Applicationsنقص‌های امنیتی معمول در برنامه‌های کاربردی ASP.NET50
545Digital Forensicsتکنیک‌های پیشرفته‌ی حکاکی در ابزار PyFlag51
477Digital Forensicsمولفه‌ی جرم‌یابی قانونی شبکه‌ی ابزار PyFlag52
564Web Applicationsبررسی ویژگی‌های امنیتی ASP.NET53
518Digital Forensicsراهنمای کار با PyFlag54
533Digital Forensicsمعماری ابزار جرم‌یابی قانونی دیجیتال PyFlag55
579Digital Forensicsجرم‌یابی قانونی شبکه56
1403Web Applicationsراه‌کارهای امنیتی برای مقابله با حملات XSS در زبان برنامه‌نویسی PHP57
660Web Applicationsامنیت برنامه‌های کاربردی تحت وب - حمله به تصدیق اصالت 58
718DBMS‫امنيت در 2005 ‪SQL Server‬‬ (قسمت سوم)59
945Malware Analysisارزیابی کرم Stuxnet (قسمت دوم: رفتارشناسی Stuxnet) 60
صفحه اصلی | تماس با ما | معرفی آزمایشگاه | ورود
©2017 Ferdowsi University Of Mashhad
مرکز آپا | آپا | آپا چیست