آزمایشگاه تخصصی آپا دانشگاه فردوسی مشهد::FUM CERT Lab. (Computer Emergency Response Team)

مطالب علمی و آموزشی

نمایش 31-60 از 129 نتیجه
تعداد بازدیدگروه اصلیعنوانردیف
  
1170Digital Forensicsجرم‌یابی قانونی حافظه با استفاده از ابزار Volatility (قسمت دوم)31
942Industrial Control Systemsمعرفی استانداردهایی برای بازبینی امنیت سیستم‌های کنترل صنعتی (قسمت سوم)32
757Malware Analysisبررسی رفتار کدهای جاوااسکریپت آلوده با استفاده از شیوه IFH33
865Web Applicationsتهدیدها و آسیب‏‌پذیری‏‌های بارگذاری فایل در برنامه‌های کاربردی تحت وب (قسمت اول)34
883Digital Forensicsجرم‌یابی قانونی حافظه با استفاده از ابزار Volatility (قسمت اول)35
703Industrial Control Systemsمعرفی استانداردهایی برای بازبینی امنیت سیستم‌های کنترل صنعتی (قسمت دوم)36
617Malware Analysisروش‌های مبهم‌سازی کد‌های جاوااسکریپت در صفحه‌های آلوده37
884Wireless Networksشناخت تهدیدهای مهم در شبکه‌های محلی بی‌سیم و راه‌های مقابله با آن‌ها38
660Digital Forensicsپاسخ زنده به حوادث در سیستم عامل ویندوز (قسمت دوم)39
701Web Applicationsامنیت برنامه‌های کاربردی مبتنی بر Ajax (بخش دوم) 40
692Malware Analysisمراحل حیات کرم‌های اینترنتی41
952Malware Analysisتحلیل کد حمله بدافزار استاکس‌نت42
704Industrial Control Systemsمعرفی استانداردهایی برای بازبینی امنیت سیستم‌های کنترل صنعتی (قسمت اول)43
1499Malware Analysisبات‌نت‌ها: انواع، چرخه حیات و روش‌های تشخیص44
581Web Applicationsامنیت برنامه‏‌های کاربردی مبتنی بر Ajax (بخش اول)45
622Digital Forensicsجمع‌آوری و تحلیل محتوای حافظه‌ی فیزیکی در سیستم عامل ویندوز46
641Malware Analysisنرمال‌سازی بدافزارها47
653Malware Analysisمبهم‌سازی بدافزارها48
484Digital Forensicsپاسخ‌ زنده به حوادث در سیستم عامل ویندوز49
495Web Applicationsنقص‌های امنیتی معمول در برنامه‌های کاربردی ASP.NET50
540Digital Forensicsتکنیک‌های پیشرفته‌ی حکاکی در ابزار PyFlag51
465Digital Forensicsمولفه‌ی جرم‌یابی قانونی شبکه‌ی ابزار PyFlag52
559Web Applicationsبررسی ویژگی‌های امنیتی ASP.NET53
514Digital Forensicsراهنمای کار با PyFlag54
526Digital Forensicsمعماری ابزار جرم‌یابی قانونی دیجیتال PyFlag55
572Digital Forensicsجرم‌یابی قانونی شبکه56
1385Web Applicationsراه‌کارهای امنیتی برای مقابله با حملات XSS در زبان برنامه‌نویسی PHP57
655Web Applicationsامنیت برنامه‌های کاربردی تحت وب - حمله به تصدیق اصالت 58
712DBMS‫امنيت در 2005 ‪SQL Server‬‬ (قسمت سوم)59
938Malware Analysisارزیابی کرم Stuxnet (قسمت دوم: رفتارشناسی Stuxnet) 60
صفحه اصلی | تماس با ما | معرفی آزمایشگاه | ورود
©2017 Ferdowsi University Of Mashhad
مرکز آپا | آپا | آپا چیست