آزمایشگاه تخصصی آپا دانشگاه فردوسی مشهد::FUM CERT Lab. (Computer Emergency Response Team)

مطالب علمی و آموزشی

نمایش 31-60 از 130 نتیجه
تعداد بازدیدگروه اصلیعنوانردیف
  
1276Web Applicationsتهدیدها و آسیب‏‌پذیری‏‌های بارگذاری فایل در برنامه‏‌های کاربردی تحت وب (قسمت دوم)31
1226Digital Forensicsجرم‌یابی قانونی حافظه با استفاده از ابزار Volatility (قسمت دوم)32
989Industrial Control Systemsمعرفی استانداردهایی برای بازبینی امنیت سیستم‌های کنترل صنعتی (قسمت سوم)33
796Malware Analysisبررسی رفتار کدهای جاوااسکریپت آلوده با استفاده از شیوه IFH34
923Web Applicationsتهدیدها و آسیب‏‌پذیری‏‌های بارگذاری فایل در برنامه‌های کاربردی تحت وب (قسمت اول)35
1005Digital Forensicsجرم‌یابی قانونی حافظه با استفاده از ابزار Volatility (قسمت اول)36
744Industrial Control Systemsمعرفی استانداردهایی برای بازبینی امنیت سیستم‌های کنترل صنعتی (قسمت دوم)37
667Malware Analysisروش‌های مبهم‌سازی کد‌های جاوااسکریپت در صفحه‌های آلوده38
968Wireless Networksشناخت تهدیدهای مهم در شبکه‌های محلی بی‌سیم و راه‌های مقابله با آن‌ها39
710Digital Forensicsپاسخ زنده به حوادث در سیستم عامل ویندوز (قسمت دوم)40
757Web Applicationsامنیت برنامه‌های کاربردی مبتنی بر Ajax (بخش دوم) 41
733Malware Analysisمراحل حیات کرم‌های اینترنتی42
1076Malware Analysisتحلیل کد حمله بدافزار استاکس‌نت43
745Industrial Control Systemsمعرفی استانداردهایی برای بازبینی امنیت سیستم‌های کنترل صنعتی (قسمت اول)44
1648Malware Analysisبات‌نت‌ها: انواع، چرخه حیات و روش‌های تشخیص45
647Web Applicationsامنیت برنامه‏‌های کاربردی مبتنی بر Ajax (بخش اول)46
692Digital Forensicsجمع‌آوری و تحلیل محتوای حافظه‌ی فیزیکی در سیستم عامل ویندوز47
691Malware Analysisنرمال‌سازی بدافزارها48
745Malware Analysisمبهم‌سازی بدافزارها49
534Digital Forensicsپاسخ‌ زنده به حوادث در سیستم عامل ویندوز50
533Web Applicationsنقص‌های امنیتی معمول در برنامه‌های کاربردی ASP.NET51
583Digital Forensicsتکنیک‌های پیشرفته‌ی حکاکی در ابزار PyFlag52
537Digital Forensicsمولفه‌ی جرم‌یابی قانونی شبکه‌ی ابزار PyFlag53
597Web Applicationsبررسی ویژگی‌های امنیتی ASP.NET54
555Digital Forensicsراهنمای کار با PyFlag55
577Digital Forensicsمعماری ابزار جرم‌یابی قانونی دیجیتال PyFlag56
623Digital Forensicsجرم‌یابی قانونی شبکه57
1498Web Applicationsراه‌کارهای امنیتی برای مقابله با حملات XSS در زبان برنامه‌نویسی PHP58
698Web Applicationsامنیت برنامه‌های کاربردی تحت وب - حمله به تصدیق اصالت 59
751DBMS‫امنيت در 2005 ‪SQL Server‬‬ (قسمت سوم)60
صفحه اصلی | تماس با ما | معرفی آزمایشگاه | ورود
©2018 Ferdowsi University Of Mashhad
مرکز آپا | آپا | آپا چیست