آزمایشگاه تخصصی آپا دانشگاه فردوسی مشهد::FUM CERT Lab. (Computer Emergency Response Team)

مطالب علمی و آموزشی

نمایش 31-60 از 129 نتیجه
تعداد بازدیدگروه اصلیعنوانردیف
  
1201Digital Forensicsجرم‌یابی قانونی حافظه با استفاده از ابزار Volatility (قسمت دوم)31
965Industrial Control Systemsمعرفی استانداردهایی برای بازبینی امنیت سیستم‌های کنترل صنعتی (قسمت سوم)32
771Malware Analysisبررسی رفتار کدهای جاوااسکریپت آلوده با استفاده از شیوه IFH33
892Web Applicationsتهدیدها و آسیب‏‌پذیری‏‌های بارگذاری فایل در برنامه‌های کاربردی تحت وب (قسمت اول)34
943Digital Forensicsجرم‌یابی قانونی حافظه با استفاده از ابزار Volatility (قسمت اول)35
720Industrial Control Systemsمعرفی استانداردهایی برای بازبینی امنیت سیستم‌های کنترل صنعتی (قسمت دوم)36
638Malware Analysisروش‌های مبهم‌سازی کد‌های جاوااسکریپت در صفحه‌های آلوده37
921Wireless Networksشناخت تهدیدهای مهم در شبکه‌های محلی بی‌سیم و راه‌های مقابله با آن‌ها38
678Digital Forensicsپاسخ زنده به حوادث در سیستم عامل ویندوز (قسمت دوم)39
723Web Applicationsامنیت برنامه‌های کاربردی مبتنی بر Ajax (بخش دوم) 40
709Malware Analysisمراحل حیات کرم‌های اینترنتی41
1011Malware Analysisتحلیل کد حمله بدافزار استاکس‌نت42
724Industrial Control Systemsمعرفی استانداردهایی برای بازبینی امنیت سیستم‌های کنترل صنعتی (قسمت اول)43
1577Malware Analysisبات‌نت‌ها: انواع، چرخه حیات و روش‌های تشخیص44
612Web Applicationsامنیت برنامه‏‌های کاربردی مبتنی بر Ajax (بخش اول)45
655Digital Forensicsجمع‌آوری و تحلیل محتوای حافظه‌ی فیزیکی در سیستم عامل ویندوز46
662Malware Analysisنرمال‌سازی بدافزارها47
692Malware Analysisمبهم‌سازی بدافزارها48
507Digital Forensicsپاسخ‌ زنده به حوادث در سیستم عامل ویندوز49
507Web Applicationsنقص‌های امنیتی معمول در برنامه‌های کاربردی ASP.NET50
561Digital Forensicsتکنیک‌های پیشرفته‌ی حکاکی در ابزار PyFlag51
495Digital Forensicsمولفه‌ی جرم‌یابی قانونی شبکه‌ی ابزار PyFlag52
574Web Applicationsبررسی ویژگی‌های امنیتی ASP.NET53
532Digital Forensicsراهنمای کار با PyFlag54
552Digital Forensicsمعماری ابزار جرم‌یابی قانونی دیجیتال PyFlag55
598Digital Forensicsجرم‌یابی قانونی شبکه56
1440Web Applicationsراه‌کارهای امنیتی برای مقابله با حملات XSS در زبان برنامه‌نویسی PHP57
668Web Applicationsامنیت برنامه‌های کاربردی تحت وب - حمله به تصدیق اصالت 58
727DBMS‫امنيت در 2005 ‪SQL Server‬‬ (قسمت سوم)59
958Malware Analysisارزیابی کرم Stuxnet (قسمت دوم: رفتارشناسی Stuxnet) 60
صفحه اصلی | تماس با ما | معرفی آزمایشگاه | ورود
©2017 Ferdowsi University Of Mashhad
مرکز آپا | آپا | آپا چیست