آزمایشگاه تخصصی آپا دانشگاه فردوسی مشهد::FUM CERT Lab. (Computer Emergency Response Team)

مطالب علمی و آموزشی

نمایش 31-60 از 130 نتیجه
تعداد بازدیدگروه اصلیعنوانردیف
  
1342Web Applicationsتهدیدها و آسیب‏‌پذیری‏‌های بارگذاری فایل در برنامه‏‌های کاربردی تحت وب (قسمت دوم)31
1278Digital Forensicsجرم‌یابی قانونی حافظه با استفاده از ابزار Volatility (قسمت دوم)32
1042Industrial Control Systemsمعرفی استانداردهایی برای بازبینی امنیت سیستم‌های کنترل صنعتی (قسمت سوم)33
835Malware Analysisبررسی رفتار کدهای جاوااسکریپت آلوده با استفاده از شیوه IFH34
974Web Applicationsتهدیدها و آسیب‏‌پذیری‏‌های بارگذاری فایل در برنامه‌های کاربردی تحت وب (قسمت اول)35
1096Digital Forensicsجرم‌یابی قانونی حافظه با استفاده از ابزار Volatility (قسمت اول)36
789Industrial Control Systemsمعرفی استانداردهایی برای بازبینی امنیت سیستم‌های کنترل صنعتی (قسمت دوم)37
706Malware Analysisروش‌های مبهم‌سازی کد‌های جاوااسکریپت در صفحه‌های آلوده38
1035Wireless Networksشناخت تهدیدهای مهم در شبکه‌های محلی بی‌سیم و راه‌های مقابله با آن‌ها39
752Digital Forensicsپاسخ زنده به حوادث در سیستم عامل ویندوز (قسمت دوم)40
832Web Applicationsامنیت برنامه‌های کاربردی مبتنی بر Ajax (بخش دوم) 41
773Malware Analysisمراحل حیات کرم‌های اینترنتی42
1148Malware Analysisتحلیل کد حمله بدافزار استاکس‌نت43
788Industrial Control Systemsمعرفی استانداردهایی برای بازبینی امنیت سیستم‌های کنترل صنعتی (قسمت اول)44
1801Malware Analysisبات‌نت‌ها: انواع، چرخه حیات و روش‌های تشخیص45
689Web Applicationsامنیت برنامه‏‌های کاربردی مبتنی بر Ajax (بخش اول)46
736Digital Forensicsجمع‌آوری و تحلیل محتوای حافظه‌ی فیزیکی در سیستم عامل ویندوز47
735Malware Analysisنرمال‌سازی بدافزارها48
863Malware Analysisمبهم‌سازی بدافزارها49
582Digital Forensicsپاسخ‌ زنده به حوادث در سیستم عامل ویندوز50
568Web Applicationsنقص‌های امنیتی معمول در برنامه‌های کاربردی ASP.NET51
659Digital Forensicsتکنیک‌های پیشرفته‌ی حکاکی در ابزار PyFlag52
612Digital Forensicsمولفه‌ی جرم‌یابی قانونی شبکه‌ی ابزار PyFlag53
629Web Applicationsبررسی ویژگی‌های امنیتی ASP.NET54
594Digital Forensicsراهنمای کار با PyFlag55
617Digital Forensicsمعماری ابزار جرم‌یابی قانونی دیجیتال PyFlag56
668Digital Forensicsجرم‌یابی قانونی شبکه57
1599Web Applicationsراه‌کارهای امنیتی برای مقابله با حملات XSS در زبان برنامه‌نویسی PHP58
746Web Applicationsامنیت برنامه‌های کاربردی تحت وب - حمله به تصدیق اصالت 59
791DBMS‫امنيت در 2005 ‪SQL Server‬‬ (قسمت سوم)60
صفحه اصلی | تماس با ما | معرفی آزمایشگاه | ورود
©2019 Ferdowsi University Of Mashhad
مرکز آپا | آپا | آپا چیست