آزمایشگاه تخصصی آپا دانشگاه فردوسی مشهد::FUM CERT Lab. (Computer Emergency Response Team)

مطالب علمی و آموزشی

نمایش 31-60 از 129 نتیجه
تعداد بازدیدگروه اصلیعنوانردیف
  
1195Digital Forensicsجرم‌یابی قانونی حافظه با استفاده از ابزار Volatility (قسمت دوم)31
956Industrial Control Systemsمعرفی استانداردهایی برای بازبینی امنیت سیستم‌های کنترل صنعتی (قسمت سوم)32
767Malware Analysisبررسی رفتار کدهای جاوااسکریپت آلوده با استفاده از شیوه IFH33
879Web Applicationsتهدیدها و آسیب‏‌پذیری‏‌های بارگذاری فایل در برنامه‌های کاربردی تحت وب (قسمت اول)34
929Digital Forensicsجرم‌یابی قانونی حافظه با استفاده از ابزار Volatility (قسمت اول)35
714Industrial Control Systemsمعرفی استانداردهایی برای بازبینی امنیت سیستم‌های کنترل صنعتی (قسمت دوم)36
632Malware Analysisروش‌های مبهم‌سازی کد‌های جاوااسکریپت در صفحه‌های آلوده37
909Wireless Networksشناخت تهدیدهای مهم در شبکه‌های محلی بی‌سیم و راه‌های مقابله با آن‌ها38
673Digital Forensicsپاسخ زنده به حوادث در سیستم عامل ویندوز (قسمت دوم)39
718Web Applicationsامنیت برنامه‌های کاربردی مبتنی بر Ajax (بخش دوم) 40
703Malware Analysisمراحل حیات کرم‌های اینترنتی41
993Malware Analysisتحلیل کد حمله بدافزار استاکس‌نت42
718Industrial Control Systemsمعرفی استانداردهایی برای بازبینی امنیت سیستم‌های کنترل صنعتی (قسمت اول)43
1558Malware Analysisبات‌نت‌ها: انواع، چرخه حیات و روش‌های تشخیص44
602Web Applicationsامنیت برنامه‏‌های کاربردی مبتنی بر Ajax (بخش اول)45
643Digital Forensicsجمع‌آوری و تحلیل محتوای حافظه‌ی فیزیکی در سیستم عامل ویندوز46
657Malware Analysisنرمال‌سازی بدافزارها47
678Malware Analysisمبهم‌سازی بدافزارها48
499Digital Forensicsپاسخ‌ زنده به حوادث در سیستم عامل ویندوز49
504Web Applicationsنقص‌های امنیتی معمول در برنامه‌های کاربردی ASP.NET50
554Digital Forensicsتکنیک‌های پیشرفته‌ی حکاکی در ابزار PyFlag51
492Digital Forensicsمولفه‌ی جرم‌یابی قانونی شبکه‌ی ابزار PyFlag52
569Web Applicationsبررسی ویژگی‌های امنیتی ASP.NET53
524Digital Forensicsراهنمای کار با PyFlag54
546Digital Forensicsمعماری ابزار جرم‌یابی قانونی دیجیتال PyFlag55
590Digital Forensicsجرم‌یابی قانونی شبکه56
1426Web Applicationsراه‌کارهای امنیتی برای مقابله با حملات XSS در زبان برنامه‌نویسی PHP57
666Web Applicationsامنیت برنامه‌های کاربردی تحت وب - حمله به تصدیق اصالت 58
723DBMS‫امنيت در 2005 ‪SQL Server‬‬ (قسمت سوم)59
952Malware Analysisارزیابی کرم Stuxnet (قسمت دوم: رفتارشناسی Stuxnet) 60
صفحه اصلی | تماس با ما | معرفی آزمایشگاه | ورود
©2017 Ferdowsi University Of Mashhad
مرکز آپا | آپا | آپا چیست