آزمایشگاه تخصصی آپا دانشگاه فردوسی مشهد::FUM CERT Lab. (Computer Emergency Response Team)

مطالب علمی و آموزشی

نمایش 31-60 از 130 نتیجه
تعداد بازدیدگروه اصلیعنوانردیف
  
1255Web Applicationsتهدیدها و آسیب‏‌پذیری‏‌های بارگذاری فایل در برنامه‏‌های کاربردی تحت وب (قسمت دوم)31
1212Digital Forensicsجرم‌یابی قانونی حافظه با استفاده از ابزار Volatility (قسمت دوم)32
971Industrial Control Systemsمعرفی استانداردهایی برای بازبینی امنیت سیستم‌های کنترل صنعتی (قسمت سوم)33
780Malware Analysisبررسی رفتار کدهای جاوااسکریپت آلوده با استفاده از شیوه IFH34
906Web Applicationsتهدیدها و آسیب‏‌پذیری‏‌های بارگذاری فایل در برنامه‌های کاربردی تحت وب (قسمت اول)35
971Digital Forensicsجرم‌یابی قانونی حافظه با استفاده از ابزار Volatility (قسمت اول)36
727Industrial Control Systemsمعرفی استانداردهایی برای بازبینی امنیت سیستم‌های کنترل صنعتی (قسمت دوم)37
648Malware Analysisروش‌های مبهم‌سازی کد‌های جاوااسکریپت در صفحه‌های آلوده38
939Wireless Networksشناخت تهدیدهای مهم در شبکه‌های محلی بی‌سیم و راه‌های مقابله با آن‌ها39
686Digital Forensicsپاسخ زنده به حوادث در سیستم عامل ویندوز (قسمت دوم)40
736Web Applicationsامنیت برنامه‌های کاربردی مبتنی بر Ajax (بخش دوم) 41
715Malware Analysisمراحل حیات کرم‌های اینترنتی42
1035Malware Analysisتحلیل کد حمله بدافزار استاکس‌نت43
731Industrial Control Systemsمعرفی استانداردهایی برای بازبینی امنیت سیستم‌های کنترل صنعتی (قسمت اول)44
1612Malware Analysisبات‌نت‌ها: انواع، چرخه حیات و روش‌های تشخیص45
625Web Applicationsامنیت برنامه‏‌های کاربردی مبتنی بر Ajax (بخش اول)46
672Digital Forensicsجمع‌آوری و تحلیل محتوای حافظه‌ی فیزیکی در سیستم عامل ویندوز47
672Malware Analysisنرمال‌سازی بدافزارها48
714Malware Analysisمبهم‌سازی بدافزارها49
518Digital Forensicsپاسخ‌ زنده به حوادث در سیستم عامل ویندوز50
515Web Applicationsنقص‌های امنیتی معمول در برنامه‌های کاربردی ASP.NET51
566Digital Forensicsتکنیک‌های پیشرفته‌ی حکاکی در ابزار PyFlag52
512Digital Forensicsمولفه‌ی جرم‌یابی قانونی شبکه‌ی ابزار PyFlag53
580Web Applicationsبررسی ویژگی‌های امنیتی ASP.NET54
540Digital Forensicsراهنمای کار با PyFlag55
561Digital Forensicsمعماری ابزار جرم‌یابی قانونی دیجیتال PyFlag56
605Digital Forensicsجرم‌یابی قانونی شبکه57
1459Web Applicationsراه‌کارهای امنیتی برای مقابله با حملات XSS در زبان برنامه‌نویسی PHP58
677Web Applicationsامنیت برنامه‌های کاربردی تحت وب - حمله به تصدیق اصالت 59
735DBMS‫امنيت در 2005 ‪SQL Server‬‬ (قسمت سوم)60
صفحه اصلی | تماس با ما | معرفی آزمایشگاه | ورود
©2018 Ferdowsi University Of Mashhad
مرکز آپا | آپا | آپا چیست