آزمایشگاه تخصصی آپا دانشگاه فردوسی مشهد::FUM CERT Lab. (Computer Emergency Response Team)

مطالب علمی و آموزشی

نمایش 31-60 از 130 نتیجه
تعداد بازدیدگروه اصلیعنوانردیف
  
1349Web Applicationsتهدیدها و آسیب‏‌پذیری‏‌های بارگذاری فایل در برنامه‏‌های کاربردی تحت وب (قسمت دوم)31
1287Digital Forensicsجرم‌یابی قانونی حافظه با استفاده از ابزار Volatility (قسمت دوم)32
1052Industrial Control Systemsمعرفی استانداردهایی برای بازبینی امنیت سیستم‌های کنترل صنعتی (قسمت سوم)33
840Malware Analysisبررسی رفتار کدهای جاوااسکریپت آلوده با استفاده از شیوه IFH34
984Web Applicationsتهدیدها و آسیب‏‌پذیری‏‌های بارگذاری فایل در برنامه‌های کاربردی تحت وب (قسمت اول)35
1121Digital Forensicsجرم‌یابی قانونی حافظه با استفاده از ابزار Volatility (قسمت اول)36
797Industrial Control Systemsمعرفی استانداردهایی برای بازبینی امنیت سیستم‌های کنترل صنعتی (قسمت دوم)37
712Malware Analysisروش‌های مبهم‌سازی کد‌های جاوااسکریپت در صفحه‌های آلوده38
1045Wireless Networksشناخت تهدیدهای مهم در شبکه‌های محلی بی‌سیم و راه‌های مقابله با آن‌ها39
758Digital Forensicsپاسخ زنده به حوادث در سیستم عامل ویندوز (قسمت دوم)40
852Web Applicationsامنیت برنامه‌های کاربردی مبتنی بر Ajax (بخش دوم) 41
776Malware Analysisمراحل حیات کرم‌های اینترنتی42
1161Malware Analysisتحلیل کد حمله بدافزار استاکس‌نت43
797Industrial Control Systemsمعرفی استانداردهایی برای بازبینی امنیت سیستم‌های کنترل صنعتی (قسمت اول)44
1817Malware Analysisبات‌نت‌ها: انواع، چرخه حیات و روش‌های تشخیص45
693Web Applicationsامنیت برنامه‏‌های کاربردی مبتنی بر Ajax (بخش اول)46
743Digital Forensicsجمع‌آوری و تحلیل محتوای حافظه‌ی فیزیکی در سیستم عامل ویندوز47
743Malware Analysisنرمال‌سازی بدافزارها48
883Malware Analysisمبهم‌سازی بدافزارها49
592Digital Forensicsپاسخ‌ زنده به حوادث در سیستم عامل ویندوز50
575Web Applicationsنقص‌های امنیتی معمول در برنامه‌های کاربردی ASP.NET51
680Digital Forensicsتکنیک‌های پیشرفته‌ی حکاکی در ابزار PyFlag52
622Digital Forensicsمولفه‌ی جرم‌یابی قانونی شبکه‌ی ابزار PyFlag53
637Web Applicationsبررسی ویژگی‌های امنیتی ASP.NET54
603Digital Forensicsراهنمای کار با PyFlag55
626Digital Forensicsمعماری ابزار جرم‌یابی قانونی دیجیتال PyFlag56
679Digital Forensicsجرم‌یابی قانونی شبکه57
1610Web Applicationsراه‌کارهای امنیتی برای مقابله با حملات XSS در زبان برنامه‌نویسی PHP58
756Web Applicationsامنیت برنامه‌های کاربردی تحت وب - حمله به تصدیق اصالت 59
795DBMS‫امنيت در 2005 ‪SQL Server‬‬ (قسمت سوم)60
صفحه اصلی | تماس با ما | معرفی آزمایشگاه | ورود
©2019 Ferdowsi University Of Mashhad
مرکز آپا | آپا | آپا چیست