آزمایشگاه تخصصی آپا دانشگاه فردوسی مشهد::FUM CERT Lab. (Computer Emergency Response Team)

مطالب علمی و آموزشی

نمایش 31-60 از 130 نتیجه
تعداد بازدیدگروه اصلیعنوانردیف
  
1326Web Applicationsتهدیدها و آسیب‏‌پذیری‏‌های بارگذاری فایل در برنامه‏‌های کاربردی تحت وب (قسمت دوم)31
1263Digital Forensicsجرم‌یابی قانونی حافظه با استفاده از ابزار Volatility (قسمت دوم)32
1021Industrial Control Systemsمعرفی استانداردهایی برای بازبینی امنیت سیستم‌های کنترل صنعتی (قسمت سوم)33
826Malware Analysisبررسی رفتار کدهای جاوااسکریپت آلوده با استفاده از شیوه IFH34
955Web Applicationsتهدیدها و آسیب‏‌پذیری‏‌های بارگذاری فایل در برنامه‌های کاربردی تحت وب (قسمت اول)35
1071Digital Forensicsجرم‌یابی قانونی حافظه با استفاده از ابزار Volatility (قسمت اول)36
773Industrial Control Systemsمعرفی استانداردهایی برای بازبینی امنیت سیستم‌های کنترل صنعتی (قسمت دوم)37
695Malware Analysisروش‌های مبهم‌سازی کد‌های جاوااسکریپت در صفحه‌های آلوده38
1013Wireless Networksشناخت تهدیدهای مهم در شبکه‌های محلی بی‌سیم و راه‌های مقابله با آن‌ها39
739Digital Forensicsپاسخ زنده به حوادث در سیستم عامل ویندوز (قسمت دوم)40
804Web Applicationsامنیت برنامه‌های کاربردی مبتنی بر Ajax (بخش دوم) 41
762Malware Analysisمراحل حیات کرم‌های اینترنتی42
1131Malware Analysisتحلیل کد حمله بدافزار استاکس‌نت43
775Industrial Control Systemsمعرفی استانداردهایی برای بازبینی امنیت سیستم‌های کنترل صنعتی (قسمت اول)44
1750Malware Analysisبات‌نت‌ها: انواع، چرخه حیات و روش‌های تشخیص45
673Web Applicationsامنیت برنامه‏‌های کاربردی مبتنی بر Ajax (بخش اول)46
720Digital Forensicsجمع‌آوری و تحلیل محتوای حافظه‌ی فیزیکی در سیستم عامل ویندوز47
724Malware Analysisنرمال‌سازی بدافزارها48
831Malware Analysisمبهم‌سازی بدافزارها49
570Digital Forensicsپاسخ‌ زنده به حوادث در سیستم عامل ویندوز50
556Web Applicationsنقص‌های امنیتی معمول در برنامه‌های کاربردی ASP.NET51
635Digital Forensicsتکنیک‌های پیشرفته‌ی حکاکی در ابزار PyFlag52
594Digital Forensicsمولفه‌ی جرم‌یابی قانونی شبکه‌ی ابزار PyFlag53
616Web Applicationsبررسی ویژگی‌های امنیتی ASP.NET54
579Digital Forensicsراهنمای کار با PyFlag55
603Digital Forensicsمعماری ابزار جرم‌یابی قانونی دیجیتال PyFlag56
656Digital Forensicsجرم‌یابی قانونی شبکه57
1571Web Applicationsراه‌کارهای امنیتی برای مقابله با حملات XSS در زبان برنامه‌نویسی PHP58
729Web Applicationsامنیت برنامه‌های کاربردی تحت وب - حمله به تصدیق اصالت 59
779DBMS‫امنيت در 2005 ‪SQL Server‬‬ (قسمت سوم)60
صفحه اصلی | تماس با ما | معرفی آزمایشگاه | ورود
©2018 Ferdowsi University Of Mashhad
مرکز آپا | آپا | آپا چیست