آزمایشگاه تخصصی آپا دانشگاه فردوسی مشهد::FUM CERT Lab. (Computer Emergency Response Team)

مطالب علمی و آموزشی

نمایش 1-30 از 130 نتیجه
تعداد بازدیدگروه اصلیعنوانردیف
  
1310IDSمعرفی سيستم‌هاي تشخيص نفوذ (قسمت اول) 1
1371IDS معرفي سيستم تشخيص نفوذ Snort (قسمت اول) 2
2965IDS نصب و پیکربندی سیستم تشخیص نفوذ Snort 3
584DBMSامنیت در SQL Server 2005(قسمت اول)4
1039DBMSامنیت در SQL Server 2005 (قسمت دوم) 5
774DBMS‫امنيت در 2005 ‪SQL Server‬‬ (قسمت سوم)6
638Firewallبررسي ساختار ديواره آتش IPTables7
797FirewallIPTables بررسي ساختار قوانين در ديواره آتش8
513Firewall راهنمای استفاده از واسط گرافیکی Firewall Builder (قسمت اول) 9
1234Firewall نصب و پیکربندی دیواره آتش IPTables (قسمت اول) 10
444Firewall راهنمای استفاده از واسط گرافیکی Firewall Builder (قسمت دوم) 11
404Firewallراهنمای استفاده از واسط گرافیکی Firewall Builder (قسمت چهارم) 12
453Malware Analysis راهنمای استفاده از واسط گرافیکی Firewall Builder (قسمت سوم) 13
905Malware Analysis ارزيابي كرم Stuxnet (قسمت اول: بدافزارشناسيStuxnet)14
1009Malware Analysisارزیابی کرم Stuxnet (قسمت دوم: رفتارشناسی Stuxnet) 15
809Malware Analysisمبهم‌سازی بدافزارها16
717Malware Analysisنرمال‌سازی بدافزارها17
1737Malware Analysisبات‌نت‌ها: انواع، چرخه حیات و روش‌های تشخیص18
1120Malware Analysisتحلیل کد حمله بدافزار استاکس‌نت19
757Malware Analysisمراحل حیات کرم‌های اینترنتی20
689Malware Analysisروش‌های مبهم‌سازی کد‌های جاوااسکریپت در صفحه‌های آلوده21
822Malware Analysisبررسی رفتار کدهای جاوااسکریپت آلوده با استفاده از شیوه IFH22
1315Malware Analysisبات‏‏‏‌نت‏‌های اجتماعی23
7615Malware Analysisتحلیل بات‌نت نظیر به نظیر Waledac24
3417Malware Analysisبررسی روش‌های تولید نام‌های دامنه الگوریتمی در بات‌نت‌های نسل جدید25
1199Malware Analysisحملات جلوگیری از سرویس توزیعی26
1252Malware Analysisجعل API و انواع روش‌های آن27
1333Malware Analysisمعرفی تکنیک‌های مورد استفاده در روت‌کیت‌ها28
3046Malware Analysisجعبه شن و معرفی محصولات موجود 29
10517Malware Analysisتحلیل باج افزار WannaCrypt30
صفحه اصلی | تماس با ما | معرفی آزمایشگاه | ورود
©2018 Ferdowsi University Of Mashhad
مرکز آپا | آپا | آپا چیست