آزمایشگاه تخصصی آپا دانشگاه فردوسی مشهد::FUM CERT Lab. (Computer Emergency Response Team)

مطالب علمی و آموزشی

نمایش 1-30 از 130 نتیجه
تعداد بازدیدگروه اصلیعنوانردیف
  
1261IDSمعرفی سيستم‌هاي تشخيص نفوذ (قسمت اول) 1
1335IDS معرفي سيستم تشخيص نفوذ Snort (قسمت اول) 2
2863IDS نصب و پیکربندی سیستم تشخیص نفوذ Snort 3
570DBMSامنیت در SQL Server 2005(قسمت اول)4
1023DBMSامنیت در SQL Server 2005 (قسمت دوم) 5
762DBMS‫امنيت در 2005 ‪SQL Server‬‬ (قسمت سوم)6
621Firewallبررسي ساختار ديواره آتش IPTables7
786FirewallIPTables بررسي ساختار قوانين در ديواره آتش8
499Firewall راهنمای استفاده از واسط گرافیکی Firewall Builder (قسمت اول) 9
1207Firewall نصب و پیکربندی دیواره آتش IPTables (قسمت اول) 10
432Firewall راهنمای استفاده از واسط گرافیکی Firewall Builder (قسمت دوم) 11
393Firewallراهنمای استفاده از واسط گرافیکی Firewall Builder (قسمت چهارم) 12
443Malware Analysis راهنمای استفاده از واسط گرافیکی Firewall Builder (قسمت سوم) 13
890Malware Analysis ارزيابي كرم Stuxnet (قسمت اول: بدافزارشناسيStuxnet)14
998Malware Analysisارزیابی کرم Stuxnet (قسمت دوم: رفتارشناسی Stuxnet) 15
768Malware Analysisمبهم‌سازی بدافزارها16
704Malware Analysisنرمال‌سازی بدافزارها17
1687Malware Analysisبات‌نت‌ها: انواع، چرخه حیات و روش‌های تشخیص18
1096Malware Analysisتحلیل کد حمله بدافزار استاکس‌نت19
745Malware Analysisمراحل حیات کرم‌های اینترنتی20
677Malware Analysisروش‌های مبهم‌سازی کد‌های جاوااسکریپت در صفحه‌های آلوده21
809Malware Analysisبررسی رفتار کدهای جاوااسکریپت آلوده با استفاده از شیوه IFH22
1276Malware Analysisبات‏‏‏‌نت‏‌های اجتماعی23
7368Malware Analysisتحلیل بات‌نت نظیر به نظیر Waledac24
3320Malware Analysisبررسی روش‌های تولید نام‌های دامنه الگوریتمی در بات‌نت‌های نسل جدید25
1161Malware Analysisحملات جلوگیری از سرویس توزیعی26
1216Malware Analysisجعل API و انواع روش‌های آن27
1302Malware Analysisمعرفی تکنیک‌های مورد استفاده در روت‌کیت‌ها28
3004Malware Analysisجعبه شن و معرفی محصولات موجود 29
10023Malware Analysisتحلیل باج افزار WannaCrypt30
صفحه اصلی | تماس با ما | معرفی آزمایشگاه | ورود
©2018 Ferdowsi University Of Mashhad
مرکز آپا | آپا | آپا چیست