آزمایشگاه تخصصی آپا دانشگاه فردوسی مشهد::FUM CERT Lab. (Computer Emergency Response Team)

مطالب علمی و آموزشی

نمایش 1-30 از 130 نتیجه
تعداد بازدیدگروه اصلیعنوانردیف
  
1349IDSمعرفی سيستم‌هاي تشخيص نفوذ (قسمت اول) 1
1404IDS معرفي سيستم تشخيص نفوذ Snort (قسمت اول) 2
3081IDS نصب و پیکربندی سیستم تشخیص نفوذ Snort 3
600DBMSامنیت در SQL Server 2005(قسمت اول)4
1053DBMSامنیت در SQL Server 2005 (قسمت دوم) 5
791DBMS‫امنيت در 2005 ‪SQL Server‬‬ (قسمت سوم)6
661Firewallبررسي ساختار ديواره آتش IPTables7
813FirewallIPTables بررسي ساختار قوانين در ديواره آتش8
526Firewall راهنمای استفاده از واسط گرافیکی Firewall Builder (قسمت اول) 9
1252Firewall نصب و پیکربندی دیواره آتش IPTables (قسمت اول) 10
459Firewall راهنمای استفاده از واسط گرافیکی Firewall Builder (قسمت دوم) 11
417Firewallراهنمای استفاده از واسط گرافیکی Firewall Builder (قسمت چهارم) 12
466Malware Analysis راهنمای استفاده از واسط گرافیکی Firewall Builder (قسمت سوم) 13
921Malware Analysis ارزيابي كرم Stuxnet (قسمت اول: بدافزارشناسيStuxnet)14
1027Malware Analysisارزیابی کرم Stuxnet (قسمت دوم: رفتارشناسی Stuxnet) 15
863Malware Analysisمبهم‌سازی بدافزارها16
735Malware Analysisنرمال‌سازی بدافزارها17
1801Malware Analysisبات‌نت‌ها: انواع، چرخه حیات و روش‌های تشخیص18
1148Malware Analysisتحلیل کد حمله بدافزار استاکس‌نت19
773Malware Analysisمراحل حیات کرم‌های اینترنتی20
706Malware Analysisروش‌های مبهم‌سازی کد‌های جاوااسکریپت در صفحه‌های آلوده21
835Malware Analysisبررسی رفتار کدهای جاوااسکریپت آلوده با استفاده از شیوه IFH22
1355Malware Analysisبات‏‏‏‌نت‏‌های اجتماعی23
8010Malware Analysisتحلیل بات‌نت نظیر به نظیر Waledac24
3549Malware Analysisبررسی روش‌های تولید نام‌های دامنه الگوریتمی در بات‌نت‌های نسل جدید25
1237Malware Analysisحملات جلوگیری از سرویس توزیعی26
1290Malware Analysisجعل API و انواع روش‌های آن27
1368Malware Analysisمعرفی تکنیک‌های مورد استفاده در روت‌کیت‌ها28
3098Malware Analysisجعبه شن و معرفی محصولات موجود 29
11262Malware Analysisتحلیل باج افزار WannaCrypt30
صفحه اصلی | تماس با ما | معرفی آزمایشگاه | ورود
©2019 Ferdowsi University Of Mashhad
مرکز آپا | آپا | آپا چیست