آزمایشگاه تخصصی آپا دانشگاه فردوسی مشهد::FUM CERT Lab. (Computer Emergency Response Team)

مطالب علمی و آموزشی

نمایش 1-30 از 130 نتیجه
تعداد بازدیدگروه اصلیعنوانردیف
  
1326IDSمعرفی سيستم‌هاي تشخيص نفوذ (قسمت اول) 1
1383IDS معرفي سيستم تشخيص نفوذ Snort (قسمت اول) 2
3013IDS نصب و پیکربندی سیستم تشخیص نفوذ Snort 3
590DBMSامنیت در SQL Server 2005(قسمت اول)4
1043DBMSامنیت در SQL Server 2005 (قسمت دوم) 5
779DBMS‫امنيت در 2005 ‪SQL Server‬‬ (قسمت سوم)6
647Firewallبررسي ساختار ديواره آتش IPTables7
800FirewallIPTables بررسي ساختار قوانين در ديواره آتش8
518Firewall راهنمای استفاده از واسط گرافیکی Firewall Builder (قسمت اول) 9
1238Firewall نصب و پیکربندی دیواره آتش IPTables (قسمت اول) 10
449Firewall راهنمای استفاده از واسط گرافیکی Firewall Builder (قسمت دوم) 11
409Firewallراهنمای استفاده از واسط گرافیکی Firewall Builder (قسمت چهارم) 12
458Malware Analysis راهنمای استفاده از واسط گرافیکی Firewall Builder (قسمت سوم) 13
911Malware Analysis ارزيابي كرم Stuxnet (قسمت اول: بدافزارشناسيStuxnet)14
1015Malware Analysisارزیابی کرم Stuxnet (قسمت دوم: رفتارشناسی Stuxnet) 15
831Malware Analysisمبهم‌سازی بدافزارها16
724Malware Analysisنرمال‌سازی بدافزارها17
1750Malware Analysisبات‌نت‌ها: انواع، چرخه حیات و روش‌های تشخیص18
1131Malware Analysisتحلیل کد حمله بدافزار استاکس‌نت19
762Malware Analysisمراحل حیات کرم‌های اینترنتی20
695Malware Analysisروش‌های مبهم‌سازی کد‌های جاوااسکریپت در صفحه‌های آلوده21
826Malware Analysisبررسی رفتار کدهای جاوااسکریپت آلوده با استفاده از شیوه IFH22
1329Malware Analysisبات‏‏‏‌نت‏‌های اجتماعی23
7702Malware Analysisتحلیل بات‌نت نظیر به نظیر Waledac24
3445Malware Analysisبررسی روش‌های تولید نام‌های دامنه الگوریتمی در بات‌نت‌های نسل جدید25
1209Malware Analysisحملات جلوگیری از سرویس توزیعی26
1264Malware Analysisجعل API و انواع روش‌های آن27
1346Malware Analysisمعرفی تکنیک‌های مورد استفاده در روت‌کیت‌ها28
3066Malware Analysisجعبه شن و معرفی محصولات موجود 29
10792Malware Analysisتحلیل باج افزار WannaCrypt30
صفحه اصلی | تماس با ما | معرفی آزمایشگاه | ورود
©2018 Ferdowsi University Of Mashhad
مرکز آپا | آپا | آپا چیست