آزمایشگاه تخصصی آپا دانشگاه فردوسی مشهد::FUM CERT Lab. (Computer Emergency Response Team)

مطالب علمی و آموزشی

نمایش 1-30 از 129 نتیجه
تعداد بازدیدگروه اصلیعنوانردیف
  
575Network Services آشنایی با نرم‌افزار امنیتی MS ISA Server 1
849Web Applications آشنايى با حملات تزريق SQL و نحوه انجام آن‌ها 2
636Wireless Networks احراز هویت 802.1X با استفاده از سرویس‌دهنده‌ی RADIUS در شبکه‌های محلی بی‌سیم 3
831Malware Analysis ارزيابي كرم Stuxnet (قسمت اول: بدافزارشناسيStuxnet)4
1357Web Applications امنیت وب‌سرویس‌ها5
421Web Applications پیکربندی امن سرویس‌دهنده وب آپاچی6
453Firewall راهنمای استفاده از واسط گرافیکی Firewall Builder (قسمت اول) 7
384Firewall راهنمای استفاده از واسط گرافیکی Firewall Builder (قسمت دوم) 8
399Malware Analysis راهنمای استفاده از واسط گرافیکی Firewall Builder (قسمت سوم) 9
398Network Services راهنمای نصب سریع و امن OpenSSH 10
583Network Services شبکه‌ها‌ی خصوصی مجازی (قسمت اول) 11
396Penetration Testing گزارش اعتبارسنجی آسیب‌پذیری حمله انعکاس مدارک شناسایی در SMB ویندوز (SMB Relay) 12
488Wireless Networks معرفی ابزار Kismet13
789Wireless Networks معرفی ابزار Wireshark و نحوه استفاده از آن برای تحلیل ترافیک شبکه‌های محلی بی‌سیم 14
1193Web Applications معرفی بستر نرم‌افزاری Yii 15
1338Web Applications معرفی پروتکل HTTP و روش‌های احراز هویت در آن 16
721Wireless Networks معرفي ابزار Aircrack-ng (قسمت اول) 17
747Wireless Networks معرفي ابزار Aircrack-ng (قسمت دوم) 18
1255IDS معرفي سيستم تشخيص نفوذ Snort (قسمت اول) 19
427Web Applications نشست‌ها و نکات امنیتی در استفاده از آن‌ها در زبان PHP 20
1144Firewall نصب و پیکربندی دیواره آتش IPTables (قسمت اول) 21
2589IDS نصب و پیکربندی سیستم تشخیص نفوذ Snort 22
808Penetration Testing نفوذگری در وب با استفاده از موتور جستجوی گوگل (قسمت اول) 23
717Wireless Networks نکاتی برای امن‌سازی شبکه‌های بی‌سیم خانگی 24
572Penetration Testingآزمون نفوذپذيري دیواره‌هاي آتش با استفاده از ابزار FTester 25
1299Wireless Networksآسیب‌‏پذیری‏‌ها و حملات رایج در تجهیزات بی‌سیم26
1234Web Applicationsآسیب‏‌پذیری‏‌ها و راه‌های جلوگیری از آنها در برنامه‌های وب مبتنی بر .NET (قسمت دوم : XSS) 27
1024Web Applicationsآسیب‌پذیری‌ها و راه‌های جلوگیری از آنها در برنامه‌های وب مبتنی بر .NET (قسمت اول : تزریق) 28
1524Wireless Networksآشنایی با ابزارهای امن‌سازی شبکه‌های محلی بی‌سیم (قسمت اول)29
1350Wireless Networksآشنایی با ابزارهای امن‌سازی شبکه‌های محلی بی‌سیم (قسمت دوم) 30
صفحه اصلی | تماس با ما | معرفی آزمایشگاه | ورود
©2017 Ferdowsi University Of Mashhad
مرکز آپا | آپا | آپا چیست