آزمایشگاه تخصصی آپا دانشگاه فردوسی مشهد::FUM CERT Lab. (Computer Emergency Response Team)

مطالب علمی و آموزشی

نمایش 1-30 از 130 نتیجه
تعداد بازدیدگروه اصلیعنوانردیف
  
638Network Services آشنایی با نرم‌افزار امنیتی MS ISA Server 1
1012Web Applications آشنايى با حملات تزريق SQL و نحوه انجام آن‌ها 2
728Wireless Networks احراز هویت 802.1X با استفاده از سرویس‌دهنده‌ی RADIUS در شبکه‌های محلی بی‌سیم 3
921Malware Analysis ارزيابي كرم Stuxnet (قسمت اول: بدافزارشناسيStuxnet)4
1599Web Applications امنیت وب‌سرویس‌ها5
484Web Applications پیکربندی امن سرویس‌دهنده وب آپاچی6
526Firewall راهنمای استفاده از واسط گرافیکی Firewall Builder (قسمت اول) 7
459Firewall راهنمای استفاده از واسط گرافیکی Firewall Builder (قسمت دوم) 8
466Malware Analysis راهنمای استفاده از واسط گرافیکی Firewall Builder (قسمت سوم) 9
458Network Services راهنمای نصب سریع و امن OpenSSH 10
659Network Services شبکه‌ها‌ی خصوصی مجازی (قسمت اول) 11
460Penetration Testing گزارش اعتبارسنجی آسیب‌پذیری حمله انعکاس مدارک شناسایی در SMB ویندوز (SMB Relay) 12
580Wireless Networks معرفی ابزار Kismet13
941Wireless Networks معرفی ابزار Wireshark و نحوه استفاده از آن برای تحلیل ترافیک شبکه‌های محلی بی‌سیم 14
1400Web Applications معرفی بستر نرم‌افزاری Yii 15
1471Web Applications معرفی پروتکل HTTP و روش‌های احراز هویت در آن 16
840Wireless Networks معرفي ابزار Aircrack-ng (قسمت اول) 17
904Wireless Networks معرفي ابزار Aircrack-ng (قسمت دوم) 18
1404IDS معرفي سيستم تشخيص نفوذ Snort (قسمت اول) 19
499Web Applications نشست‌ها و نکات امنیتی در استفاده از آن‌ها در زبان PHP 20
1252Firewall نصب و پیکربندی دیواره آتش IPTables (قسمت اول) 21
3081IDS نصب و پیکربندی سیستم تشخیص نفوذ Snort 22
934Penetration Testing نفوذگری در وب با استفاده از موتور جستجوی گوگل (قسمت اول) 23
825Wireless Networks نکاتی برای امن‌سازی شبکه‌های بی‌سیم خانگی 24
651Penetration Testingآزمون نفوذپذيري دیواره‌هاي آتش با استفاده از ابزار FTester 25
1536Wireless Networksآسیب‌‏پذیری‏‌ها و حملات رایج در تجهیزات بی‌سیم26
1537Web Applicationsآسیب‏‌پذیری‏‌ها و راه‌های جلوگیری از آنها در برنامه‌های وب مبتنی بر .NET (قسمت دوم : XSS) 27
1253Web Applicationsآسیب‌پذیری‌ها و راه‌های جلوگیری از آنها در برنامه‌های وب مبتنی بر .NET (قسمت اول : تزریق) 28
1748Wireless Networksآشنایی با ابزارهای امن‌سازی شبکه‌های محلی بی‌سیم (قسمت اول)29
1554Wireless Networksآشنایی با ابزارهای امن‌سازی شبکه‌های محلی بی‌سیم (قسمت دوم) 30
صفحه اصلی | تماس با ما | معرفی آزمایشگاه | ورود
©2019 Ferdowsi University Of Mashhad
مرکز آپا | آپا | آپا چیست