آزمایشگاه تخصصی آپا دانشگاه فردوسی مشهد::FUM CERT Lab. (Computer Emergency Response Team)

مطالب علمی و آموزشی

نمایش 1-30 از 129 نتیجه
تعداد بازدیدگروه اصلیعنوانردیف
  
581Network Services آشنایی با نرم‌افزار امنیتی MS ISA Server 1
862Web Applications آشنايى با حملات تزريق SQL و نحوه انجام آن‌ها 2
648Wireless Networks احراز هویت 802.1X با استفاده از سرویس‌دهنده‌ی RADIUS در شبکه‌های محلی بی‌سیم 3
843Malware Analysis ارزيابي كرم Stuxnet (قسمت اول: بدافزارشناسيStuxnet)4
1378Web Applications امنیت وب‌سرویس‌ها5
430Web Applications پیکربندی امن سرویس‌دهنده وب آپاچی6
460Firewall راهنمای استفاده از واسط گرافیکی Firewall Builder (قسمت اول) 7
391Firewall راهنمای استفاده از واسط گرافیکی Firewall Builder (قسمت دوم) 8
404Malware Analysis راهنمای استفاده از واسط گرافیکی Firewall Builder (قسمت سوم) 9
403Network Services راهنمای نصب سریع و امن OpenSSH 10
590Network Services شبکه‌ها‌ی خصوصی مجازی (قسمت اول) 11
401Penetration Testing گزارش اعتبارسنجی آسیب‌پذیری حمله انعکاس مدارک شناسایی در SMB ویندوز (SMB Relay) 12
501Wireless Networks معرفی ابزار Kismet13
808Wireless Networks معرفی ابزار Wireshark و نحوه استفاده از آن برای تحلیل ترافیک شبکه‌های محلی بی‌سیم 14
1208Web Applications معرفی بستر نرم‌افزاری Yii 15
1349Web Applications معرفی پروتکل HTTP و روش‌های احراز هویت در آن 16
735Wireless Networks معرفي ابزار Aircrack-ng (قسمت اول) 17
763Wireless Networks معرفي ابزار Aircrack-ng (قسمت دوم) 18
1269IDS معرفي سيستم تشخيص نفوذ Snort (قسمت اول) 19
431Web Applications نشست‌ها و نکات امنیتی در استفاده از آن‌ها در زبان PHP 20
1158Firewall نصب و پیکربندی دیواره آتش IPTables (قسمت اول) 21
2627IDS نصب و پیکربندی سیستم تشخیص نفوذ Snort 22
822Penetration Testing نفوذگری در وب با استفاده از موتور جستجوی گوگل (قسمت اول) 23
730Wireless Networks نکاتی برای امن‌سازی شبکه‌های بی‌سیم خانگی 24
578Penetration Testingآزمون نفوذپذيري دیواره‌هاي آتش با استفاده از ابزار FTester 25
1323Wireless Networksآسیب‌‏پذیری‏‌ها و حملات رایج در تجهیزات بی‌سیم26
1256Web Applicationsآسیب‏‌پذیری‏‌ها و راه‌های جلوگیری از آنها در برنامه‌های وب مبتنی بر .NET (قسمت دوم : XSS) 27
1045Web Applicationsآسیب‌پذیری‌ها و راه‌های جلوگیری از آنها در برنامه‌های وب مبتنی بر .NET (قسمت اول : تزریق) 28
1544Wireless Networksآشنایی با ابزارهای امن‌سازی شبکه‌های محلی بی‌سیم (قسمت اول)29
1369Wireless Networksآشنایی با ابزارهای امن‌سازی شبکه‌های محلی بی‌سیم (قسمت دوم) 30
صفحه اصلی | تماس با ما | معرفی آزمایشگاه | ورود
©2017 Ferdowsi University Of Mashhad
مرکز آپا | آپا | آپا چیست