آزمایشگاه تخصصی آپا دانشگاه فردوسی مشهد::FUM CERT Lab. (Computer Emergency Response Team)

مطالب علمی و آموزشی

نمایش 1-30 از 130 نتیجه
تعداد بازدیدگروه اصلیعنوانردیف
  
605Network Services آشنایی با نرم‌افزار امنیتی MS ISA Server 1
934Web Applications آشنايى با حملات تزريق SQL و نحوه انجام آن‌ها 2
691Wireless Networks احراز هویت 802.1X با استفاده از سرویس‌دهنده‌ی RADIUS در شبکه‌های محلی بی‌سیم 3
876Malware Analysis ارزيابي كرم Stuxnet (قسمت اول: بدافزارشناسيStuxnet)4
1498Web Applications امنیت وب‌سرویس‌ها5
453Web Applications پیکربندی امن سرویس‌دهنده وب آپاچی6
490Firewall راهنمای استفاده از واسط گرافیکی Firewall Builder (قسمت اول) 7
421Firewall راهنمای استفاده از واسط گرافیکی Firewall Builder (قسمت دوم) 8
433Malware Analysis راهنمای استفاده از واسط گرافیکی Firewall Builder (قسمت سوم) 9
428Network Services راهنمای نصب سریع و امن OpenSSH 10
620Network Services شبکه‌ها‌ی خصوصی مجازی (قسمت اول) 11
426Penetration Testing گزارش اعتبارسنجی آسیب‌پذیری حمله انعکاس مدارک شناسایی در SMB ویندوز (SMB Relay) 12
541Wireless Networks معرفی ابزار Kismet13
870Wireless Networks معرفی ابزار Wireshark و نحوه استفاده از آن برای تحلیل ترافیک شبکه‌های محلی بی‌سیم 14
1296Web Applications معرفی بستر نرم‌افزاری Yii 15
1410Web Applications معرفی پروتکل HTTP و روش‌های احراز هویت در آن 16
792Wireless Networks معرفي ابزار Aircrack-ng (قسمت اول) 17
824Wireless Networks معرفي ابزار Aircrack-ng (قسمت دوم) 18
1321IDS معرفي سيستم تشخيص نفوذ Snort (قسمت اول) 19
463Web Applications نشست‌ها و نکات امنیتی در استفاده از آن‌ها در زبان PHP 20
1194Firewall نصب و پیکربندی دیواره آتش IPTables (قسمت اول) 21
2824IDS نصب و پیکربندی سیستم تشخیص نفوذ Snort 22
893Penetration Testing نفوذگری در وب با استفاده از موتور جستجوی گوگل (قسمت اول) 23
781Wireless Networks نکاتی برای امن‌سازی شبکه‌های بی‌سیم خانگی 24
610Penetration Testingآزمون نفوذپذيري دیواره‌هاي آتش با استفاده از ابزار FTester 25
1442Wireless Networksآسیب‌‏پذیری‏‌ها و حملات رایج در تجهیزات بی‌سیم26
1410Web Applicationsآسیب‏‌پذیری‏‌ها و راه‌های جلوگیری از آنها در برنامه‌های وب مبتنی بر .NET (قسمت دوم : XSS) 27
1152Web Applicationsآسیب‌پذیری‌ها و راه‌های جلوگیری از آنها در برنامه‌های وب مبتنی بر .NET (قسمت اول : تزریق) 28
1644Wireless Networksآشنایی با ابزارهای امن‌سازی شبکه‌های محلی بی‌سیم (قسمت اول)29
1466Wireless Networksآشنایی با ابزارهای امن‌سازی شبکه‌های محلی بی‌سیم (قسمت دوم) 30
صفحه اصلی | تماس با ما | معرفی آزمایشگاه | ورود
©2018 Ferdowsi University Of Mashhad
مرکز آپا | آپا | آپا چیست