آزمایشگاه تخصصی آپا دانشگاه فردوسی مشهد::FUM CERT Lab. (Computer Emergency Response Team)

مطالب علمی و آموزشی

نمایش 1-30 از 129 نتیجه
تعداد بازدیدگروه اصلیعنوانردیف
  
585Network Services آشنایی با نرم‌افزار امنیتی MS ISA Server 1
882Web Applications آشنايى با حملات تزريق SQL و نحوه انجام آن‌ها 2
655Wireless Networks احراز هویت 802.1X با استفاده از سرویس‌دهنده‌ی RADIUS در شبکه‌های محلی بی‌سیم 3
849Malware Analysis ارزيابي كرم Stuxnet (قسمت اول: بدافزارشناسيStuxnet)4
1400Web Applications امنیت وب‌سرویس‌ها5
434Web Applications پیکربندی امن سرویس‌دهنده وب آپاچی6
465Firewall راهنمای استفاده از واسط گرافیکی Firewall Builder (قسمت اول) 7
399Firewall راهنمای استفاده از واسط گرافیکی Firewall Builder (قسمت دوم) 8
409Malware Analysis راهنمای استفاده از واسط گرافیکی Firewall Builder (قسمت سوم) 9
411Network Services راهنمای نصب سریع و امن OpenSSH 10
599Network Services شبکه‌ها‌ی خصوصی مجازی (قسمت اول) 11
407Penetration Testing گزارش اعتبارسنجی آسیب‌پذیری حمله انعکاس مدارک شناسایی در SMB ویندوز (SMB Relay) 12
507Wireless Networks معرفی ابزار Kismet13
823Wireless Networks معرفی ابزار Wireshark و نحوه استفاده از آن برای تحلیل ترافیک شبکه‌های محلی بی‌سیم 14
1229Web Applications معرفی بستر نرم‌افزاری Yii 15
1362Web Applications معرفی پروتکل HTTP و روش‌های احراز هویت در آن 16
746Wireless Networks معرفي ابزار Aircrack-ng (قسمت اول) 17
769Wireless Networks معرفي ابزار Aircrack-ng (قسمت دوم) 18
1279IDS معرفي سيستم تشخيص نفوذ Snort (قسمت اول) 19
438Web Applications نشست‌ها و نکات امنیتی در استفاده از آن‌ها در زبان PHP 20
1167Firewall نصب و پیکربندی دیواره آتش IPTables (قسمت اول) 21
2659IDS نصب و پیکربندی سیستم تشخیص نفوذ Snort 22
830Penetration Testing نفوذگری در وب با استفاده از موتور جستجوی گوگل (قسمت اول) 23
739Wireless Networks نکاتی برای امن‌سازی شبکه‌های بی‌سیم خانگی 24
582Penetration Testingآزمون نفوذپذيري دیواره‌هاي آتش با استفاده از ابزار FTester 25
1345Wireless Networksآسیب‌‏پذیری‏‌ها و حملات رایج در تجهیزات بی‌سیم26
1303Web Applicationsآسیب‏‌پذیری‏‌ها و راه‌های جلوگیری از آنها در برنامه‌های وب مبتنی بر .NET (قسمت دوم : XSS) 27
1076Web Applicationsآسیب‌پذیری‌ها و راه‌های جلوگیری از آنها در برنامه‌های وب مبتنی بر .NET (قسمت اول : تزریق) 28
1567Wireless Networksآشنایی با ابزارهای امن‌سازی شبکه‌های محلی بی‌سیم (قسمت اول)29
1391Wireless Networksآشنایی با ابزارهای امن‌سازی شبکه‌های محلی بی‌سیم (قسمت دوم) 30
صفحه اصلی | تماس با ما | معرفی آزمایشگاه | ورود
©2017 Ferdowsi University Of Mashhad
مرکز آپا | آپا | آپا چیست