آزمایشگاه تخصصی آپا دانشگاه فردوسی مشهد::FUM CERT Lab. (Computer Emergency Response Team)

مطالب علمی و آموزشی

نمایش 1-30 از 130 نتیجه
تعداد بازدیدگروه اصلیعنوانردیف
  
614Network Services آشنایی با نرم‌افزار امنیتی MS ISA Server 1
955Web Applications آشنايى با حملات تزريق SQL و نحوه انجام آن‌ها 2
698Wireless Networks احراز هویت 802.1X با استفاده از سرویس‌دهنده‌ی RADIUS در شبکه‌های محلی بی‌سیم 3
890Malware Analysis ارزيابي كرم Stuxnet (قسمت اول: بدافزارشناسيStuxnet)4
1525Web Applications امنیت وب‌سرویس‌ها5
459Web Applications پیکربندی امن سرویس‌دهنده وب آپاچی6
499Firewall راهنمای استفاده از واسط گرافیکی Firewall Builder (قسمت اول) 7
432Firewall راهنمای استفاده از واسط گرافیکی Firewall Builder (قسمت دوم) 8
443Malware Analysis راهنمای استفاده از واسط گرافیکی Firewall Builder (قسمت سوم) 9
435Network Services راهنمای نصب سریع و امن OpenSSH 10
631Network Services شبکه‌ها‌ی خصوصی مجازی (قسمت اول) 11
431Penetration Testing گزارش اعتبارسنجی آسیب‌پذیری حمله انعکاس مدارک شناسایی در SMB ویندوز (SMB Relay) 12
547Wireless Networks معرفی ابزار Kismet13
884Wireless Networks معرفی ابزار Wireshark و نحوه استفاده از آن برای تحلیل ترافیک شبکه‌های محلی بی‌سیم 14
1315Web Applications معرفی بستر نرم‌افزاری Yii 15
1420Web Applications معرفی پروتکل HTTP و روش‌های احراز هویت در آن 16
800Wireless Networks معرفي ابزار Aircrack-ng (قسمت اول) 17
832Wireless Networks معرفي ابزار Aircrack-ng (قسمت دوم) 18
1335IDS معرفي سيستم تشخيص نفوذ Snort (قسمت اول) 19
471Web Applications نشست‌ها و نکات امنیتی در استفاده از آن‌ها در زبان PHP 20
1207Firewall نصب و پیکربندی دیواره آتش IPTables (قسمت اول) 21
2863IDS نصب و پیکربندی سیستم تشخیص نفوذ Snort 22
901Penetration Testing نفوذگری در وب با استفاده از موتور جستجوی گوگل (قسمت اول) 23
789Wireless Networks نکاتی برای امن‌سازی شبکه‌های بی‌سیم خانگی 24
619Penetration Testingآزمون نفوذپذيري دیواره‌هاي آتش با استفاده از ابزار FTester 25
1463Wireless Networksآسیب‌‏پذیری‏‌ها و حملات رایج در تجهیزات بی‌سیم26
1438Web Applicationsآسیب‏‌پذیری‏‌ها و راه‌های جلوگیری از آنها در برنامه‌های وب مبتنی بر .NET (قسمت دوم : XSS) 27
1174Web Applicationsآسیب‌پذیری‌ها و راه‌های جلوگیری از آنها در برنامه‌های وب مبتنی بر .NET (قسمت اول : تزریق) 28
1669Wireless Networksآشنایی با ابزارهای امن‌سازی شبکه‌های محلی بی‌سیم (قسمت اول)29
1487Wireless Networksآشنایی با ابزارهای امن‌سازی شبکه‌های محلی بی‌سیم (قسمت دوم) 30
صفحه اصلی | تماس با ما | معرفی آزمایشگاه | ورود
©2018 Ferdowsi University Of Mashhad
مرکز آپا | آپا | آپا چیست