آزمایشگاه تخصصی آپا دانشگاه فردوسی مشهد::FUM CERT Lab. (Computer Emergency Response Team)

مطالب علمی و آموزشی

نمایش 1-30 از 130 نتیجه
تعداد بازدیدگروه اصلیعنوانردیف
  
624Network Services آشنایی با نرم‌افزار امنیتی MS ISA Server 1
978Web Applications آشنايى با حملات تزريق SQL و نحوه انجام آن‌ها 2
711Wireless Networks احراز هویت 802.1X با استفاده از سرویس‌دهنده‌ی RADIUS در شبکه‌های محلی بی‌سیم 3
905Malware Analysis ارزيابي كرم Stuxnet (قسمت اول: بدافزارشناسيStuxnet)4
1558Web Applications امنیت وب‌سرویس‌ها5
471Web Applications پیکربندی امن سرویس‌دهنده وب آپاچی6
513Firewall راهنمای استفاده از واسط گرافیکی Firewall Builder (قسمت اول) 7
444Firewall راهنمای استفاده از واسط گرافیکی Firewall Builder (قسمت دوم) 8
453Malware Analysis راهنمای استفاده از واسط گرافیکی Firewall Builder (قسمت سوم) 9
445Network Services راهنمای نصب سریع و امن OpenSSH 10
644Network Services شبکه‌ها‌ی خصوصی مجازی (قسمت اول) 11
445Penetration Testing گزارش اعتبارسنجی آسیب‌پذیری حمله انعکاس مدارک شناسایی در SMB ویندوز (SMB Relay) 12
564Wireless Networks معرفی ابزار Kismet13
908Wireless Networks معرفی ابزار Wireshark و نحوه استفاده از آن برای تحلیل ترافیک شبکه‌های محلی بی‌سیم 14
1357Web Applications معرفی بستر نرم‌افزاری Yii 15
1441Web Applications معرفی پروتکل HTTP و روش‌های احراز هویت در آن 16
818Wireless Networks معرفي ابزار Aircrack-ng (قسمت اول) 17
859Wireless Networks معرفي ابزار Aircrack-ng (قسمت دوم) 18
1371IDS معرفي سيستم تشخيص نفوذ Snort (قسمت اول) 19
484Web Applications نشست‌ها و نکات امنیتی در استفاده از آن‌ها در زبان PHP 20
1234Firewall نصب و پیکربندی دیواره آتش IPTables (قسمت اول) 21
2966IDS نصب و پیکربندی سیستم تشخیص نفوذ Snort 22
914Penetration Testing نفوذگری در وب با استفاده از موتور جستجوی گوگل (قسمت اول) 23
808Wireless Networks نکاتی برای امن‌سازی شبکه‌های بی‌سیم خانگی 24
635Penetration Testingآزمون نفوذپذيري دیواره‌هاي آتش با استفاده از ابزار FTester 25
1498Wireless Networksآسیب‌‏پذیری‏‌ها و حملات رایج در تجهیزات بی‌سیم26
1478Web Applicationsآسیب‏‌پذیری‏‌ها و راه‌های جلوگیری از آنها در برنامه‌های وب مبتنی بر .NET (قسمت دوم : XSS) 27
1210Web Applicationsآسیب‌پذیری‌ها و راه‌های جلوگیری از آنها در برنامه‌های وب مبتنی بر .NET (قسمت اول : تزریق) 28
1708Wireless Networksآشنایی با ابزارهای امن‌سازی شبکه‌های محلی بی‌سیم (قسمت اول)29
1519Wireless Networksآشنایی با ابزارهای امن‌سازی شبکه‌های محلی بی‌سیم (قسمت دوم) 30
صفحه اصلی | تماس با ما | معرفی آزمایشگاه | ورود
©2018 Ferdowsi University Of Mashhad
مرکز آپا | آپا | آپا چیست