آزمایشگاه تخصصی آپا دانشگاه فردوسی مشهد::FUM CERT Lab. (Computer Emergency Response Team)

مطالب علمی و آموزشی

نمایش 1-30 از 130 نتیجه
تعداد بازدیدگروه اصلیعنوانردیف
  
645Network Services آشنایی با نرم‌افزار امنیتی MS ISA Server 1
1023Web Applications آشنايى با حملات تزريق SQL و نحوه انجام آن‌ها 2
732Wireless Networks احراز هویت 802.1X با استفاده از سرویس‌دهنده‌ی RADIUS در شبکه‌های محلی بی‌سیم 3
930Malware Analysis ارزيابي كرم Stuxnet (قسمت اول: بدافزارشناسيStuxnet)4
1615Web Applications امنیت وب‌سرویس‌ها5
490Web Applications پیکربندی امن سرویس‌دهنده وب آپاچی6
533Firewall راهنمای استفاده از واسط گرافیکی Firewall Builder (قسمت اول) 7
464Firewall راهنمای استفاده از واسط گرافیکی Firewall Builder (قسمت دوم) 8
470Malware Analysis راهنمای استفاده از واسط گرافیکی Firewall Builder (قسمت سوم) 9
464Network Services راهنمای نصب سریع و امن OpenSSH 10
665Network Services شبکه‌ها‌ی خصوصی مجازی (قسمت اول) 11
468Penetration Testing گزارش اعتبارسنجی آسیب‌پذیری حمله انعکاس مدارک شناسایی در SMB ویندوز (SMB Relay) 12
587Wireless Networks معرفی ابزار Kismet13
948Wireless Networks معرفی ابزار Wireshark و نحوه استفاده از آن برای تحلیل ترافیک شبکه‌های محلی بی‌سیم 14
1410Web Applications معرفی بستر نرم‌افزاری Yii 15
1478Web Applications معرفی پروتکل HTTP و روش‌های احراز هویت در آن 16
845Wireless Networks معرفي ابزار Aircrack-ng (قسمت اول) 17
924Wireless Networks معرفي ابزار Aircrack-ng (قسمت دوم) 18
1414IDS معرفي سيستم تشخيص نفوذ Snort (قسمت اول) 19
506Web Applications نشست‌ها و نکات امنیتی در استفاده از آن‌ها در زبان PHP 20
1258Firewall نصب و پیکربندی دیواره آتش IPTables (قسمت اول) 21
3140IDS نصب و پیکربندی سیستم تشخیص نفوذ Snort 22
942Penetration Testing نفوذگری در وب با استفاده از موتور جستجوی گوگل (قسمت اول) 23
832Wireless Networks نکاتی برای امن‌سازی شبکه‌های بی‌سیم خانگی 24
655Penetration Testingآزمون نفوذپذيري دیواره‌هاي آتش با استفاده از ابزار FTester 25
1547Wireless Networksآسیب‌‏پذیری‏‌ها و حملات رایج در تجهیزات بی‌سیم26
1555Web Applicationsآسیب‏‌پذیری‏‌ها و راه‌های جلوگیری از آنها در برنامه‌های وب مبتنی بر .NET (قسمت دوم : XSS) 27
1263Web Applicationsآسیب‌پذیری‌ها و راه‌های جلوگیری از آنها در برنامه‌های وب مبتنی بر .NET (قسمت اول : تزریق) 28
1758Wireless Networksآشنایی با ابزارهای امن‌سازی شبکه‌های محلی بی‌سیم (قسمت اول)29
1565Wireless Networksآشنایی با ابزارهای امن‌سازی شبکه‌های محلی بی‌سیم (قسمت دوم) 30
صفحه اصلی | تماس با ما | معرفی آزمایشگاه | ورود
©2019 Ferdowsi University Of Mashhad
مرکز آپا | آپا | آپا چیست