آزمایشگاه تخصصی آپا دانشگاه فردوسی مشهد::FUM CERT Lab. (Computer Emergency Response Team)

مطالب علمی و آموزشی

نمایش 1-30 از 130 نتیجه
تعداد بازدیدگروه اصلیعنوانردیف
  
626Network Services آشنایی با نرم‌افزار امنیتی MS ISA Server 1
992Web Applications آشنايى با حملات تزريق SQL و نحوه انجام آن‌ها 2
713Wireless Networks احراز هویت 802.1X با استفاده از سرویس‌دهنده‌ی RADIUS در شبکه‌های محلی بی‌سیم 3
911Malware Analysis ارزيابي كرم Stuxnet (قسمت اول: بدافزارشناسيStuxnet)4
1573Web Applications امنیت وب‌سرویس‌ها5
474Web Applications پیکربندی امن سرویس‌دهنده وب آپاچی6
518Firewall راهنمای استفاده از واسط گرافیکی Firewall Builder (قسمت اول) 7
449Firewall راهنمای استفاده از واسط گرافیکی Firewall Builder (قسمت دوم) 8
458Malware Analysis راهنمای استفاده از واسط گرافیکی Firewall Builder (قسمت سوم) 9
448Network Services راهنمای نصب سریع و امن OpenSSH 10
647Network Services شبکه‌ها‌ی خصوصی مجازی (قسمت اول) 11
450Penetration Testing گزارش اعتبارسنجی آسیب‌پذیری حمله انعکاس مدارک شناسایی در SMB ویندوز (SMB Relay) 12
568Wireless Networks معرفی ابزار Kismet13
922Wireless Networks معرفی ابزار Wireshark و نحوه استفاده از آن برای تحلیل ترافیک شبکه‌های محلی بی‌سیم 14
1376Web Applications معرفی بستر نرم‌افزاری Yii 15
1451Web Applications معرفی پروتکل HTTP و روش‌های احراز هویت در آن 16
825Wireless Networks معرفي ابزار Aircrack-ng (قسمت اول) 17
877Wireless Networks معرفي ابزار Aircrack-ng (قسمت دوم) 18
1383IDS معرفي سيستم تشخيص نفوذ Snort (قسمت اول) 19
488Web Applications نشست‌ها و نکات امنیتی در استفاده از آن‌ها در زبان PHP 20
1238Firewall نصب و پیکربندی دیواره آتش IPTables (قسمت اول) 21
3013IDS نصب و پیکربندی سیستم تشخیص نفوذ Snort 22
919Penetration Testing نفوذگری در وب با استفاده از موتور جستجوی گوگل (قسمت اول) 23
810Wireless Networks نکاتی برای امن‌سازی شبکه‌های بی‌سیم خانگی 24
639Penetration Testingآزمون نفوذپذيري دیواره‌هاي آتش با استفاده از ابزار FTester 25
1512Wireless Networksآسیب‌‏پذیری‏‌ها و حملات رایج در تجهیزات بی‌سیم26
1497Web Applicationsآسیب‏‌پذیری‏‌ها و راه‌های جلوگیری از آنها در برنامه‌های وب مبتنی بر .NET (قسمت دوم : XSS) 27
1228Web Applicationsآسیب‌پذیری‌ها و راه‌های جلوگیری از آنها در برنامه‌های وب مبتنی بر .NET (قسمت اول : تزریق) 28
1724Wireless Networksآشنایی با ابزارهای امن‌سازی شبکه‌های محلی بی‌سیم (قسمت اول)29
1532Wireless Networksآشنایی با ابزارهای امن‌سازی شبکه‌های محلی بی‌سیم (قسمت دوم) 30
صفحه اصلی | تماس با ما | معرفی آزمایشگاه | ورود
©2018 Ferdowsi University Of Mashhad
مرکز آپا | آپا | آپا چیست