آزمایشگاه تخصصی آپا دانشگاه فردوسی مشهد::FUM CERT Lab. (Computer Emergency Response Team)

مطالب علمی و آموزشی

نمایش 1-30 از 129 نتیجه
تعداد بازدیدگروه اصلیعنوانردیف
  
569Network Services آشنایی با نرم‌افزار امنیتی MS ISA Server 1
835Web Applications آشنايى با حملات تزريق SQL و نحوه انجام آن‌ها 2
626Wireless Networks احراز هویت 802.1X با استفاده از سرویس‌دهنده‌ی RADIUS در شبکه‌های محلی بی‌سیم 3
823Malware Analysis ارزيابي كرم Stuxnet (قسمت اول: بدافزارشناسيStuxnet)4
1335Web Applications امنیت وب‌سرویس‌ها5
417Web Applications پیکربندی امن سرویس‌دهنده وب آپاچی6
448Firewall راهنمای استفاده از واسط گرافیکی Firewall Builder (قسمت اول) 7
376Firewall راهنمای استفاده از واسط گرافیکی Firewall Builder (قسمت دوم) 8
394Malware Analysis راهنمای استفاده از واسط گرافیکی Firewall Builder (قسمت سوم) 9
395Network Services راهنمای نصب سریع و امن OpenSSH 10
575Network Services شبکه‌ها‌ی خصوصی مجازی (قسمت اول) 11
390Penetration Testing گزارش اعتبارسنجی آسیب‌پذیری حمله انعکاس مدارک شناسایی در SMB ویندوز (SMB Relay) 12
479Wireless Networks معرفی ابزار Kismet13
781Wireless Networks معرفی ابزار Wireshark و نحوه استفاده از آن برای تحلیل ترافیک شبکه‌های محلی بی‌سیم 14
1178Web Applications معرفی بستر نرم‌افزاری Yii 15
1335Web Applications معرفی پروتکل HTTP و روش‌های احراز هویت در آن 16
704Wireless Networks معرفي ابزار Aircrack-ng (قسمت اول) 17
736Wireless Networks معرفي ابزار Aircrack-ng (قسمت دوم) 18
1247IDS معرفي سيستم تشخيص نفوذ Snort (قسمت اول) 19
423Web Applications نشست‌ها و نکات امنیتی در استفاده از آن‌ها در زبان PHP 20
1137Firewall نصب و پیکربندی دیواره آتش IPTables (قسمت اول) 21
2533IDS نصب و پیکربندی سیستم تشخیص نفوذ Snort 22
797Penetration Testing نفوذگری در وب با استفاده از موتور جستجوی گوگل (قسمت اول) 23
707Wireless Networks نکاتی برای امن‌سازی شبکه‌های بی‌سیم خانگی 24
566Penetration Testingآزمون نفوذپذيري دیواره‌هاي آتش با استفاده از ابزار FTester 25
1275Wireless Networksآسیب‌‏پذیری‏‌ها و حملات رایج در تجهیزات بی‌سیم26
1210Web Applicationsآسیب‏‌پذیری‏‌ها و راه‌های جلوگیری از آنها در برنامه‌های وب مبتنی بر .NET (قسمت دوم : XSS) 27
1004Web Applicationsآسیب‌پذیری‌ها و راه‌های جلوگیری از آنها در برنامه‌های وب مبتنی بر .NET (قسمت اول : تزریق) 28
1501Wireless Networksآشنایی با ابزارهای امن‌سازی شبکه‌های محلی بی‌سیم (قسمت اول)29
1331Wireless Networksآشنایی با ابزارهای امن‌سازی شبکه‌های محلی بی‌سیم (قسمت دوم) 30
صفحه اصلی | تماس با ما | معرفی آزمایشگاه | ورود
©2017 Ferdowsi University Of Mashhad
مرکز آپا | آپا | آپا چیست