آزمایشگاه تخصصی آپا دانشگاه فردوسی مشهد::FUM CERT Lab. (Computer Emergency Response Team)

مطالب علمی و آموزشی

نمایش 1-30 از 130 نتیجه
تعداد بازدیدگروه اصلیعنوانردیف
  
592Network Services آشنایی با نرم‌افزار امنیتی MS ISA Server 1
903Web Applications آشنايى با حملات تزريق SQL و نحوه انجام آن‌ها 2
668Wireless Networks احراز هویت 802.1X با استفاده از سرویس‌دهنده‌ی RADIUS در شبکه‌های محلی بی‌سیم 3
857Malware Analysis ارزيابي كرم Stuxnet (قسمت اول: بدافزارشناسيStuxnet)4
1448Web Applications امنیت وب‌سرویس‌ها5
439Web Applications پیکربندی امن سرویس‌دهنده وب آپاچی6
472Firewall راهنمای استفاده از واسط گرافیکی Firewall Builder (قسمت اول) 7
406Firewall راهنمای استفاده از واسط گرافیکی Firewall Builder (قسمت دوم) 8
416Malware Analysis راهنمای استفاده از واسط گرافیکی Firewall Builder (قسمت سوم) 9
417Network Services راهنمای نصب سریع و امن OpenSSH 10
605Network Services شبکه‌ها‌ی خصوصی مجازی (قسمت اول) 11
412Penetration Testing گزارش اعتبارسنجی آسیب‌پذیری حمله انعکاس مدارک شناسایی در SMB ویندوز (SMB Relay) 12
520Wireless Networks معرفی ابزار Kismet13
842Wireless Networks معرفی ابزار Wireshark و نحوه استفاده از آن برای تحلیل ترافیک شبکه‌های محلی بی‌سیم 14
1256Web Applications معرفی بستر نرم‌افزاری Yii 15
1385Web Applications معرفی پروتکل HTTP و روش‌های احراز هویت در آن 16
769Wireless Networks معرفي ابزار Aircrack-ng (قسمت اول) 17
794Wireless Networks معرفي ابزار Aircrack-ng (قسمت دوم) 18
1293IDS معرفي سيستم تشخيص نفوذ Snort (قسمت اول) 19
450Web Applications نشست‌ها و نکات امنیتی در استفاده از آن‌ها در زبان PHP 20
1175Firewall نصب و پیکربندی دیواره آتش IPTables (قسمت اول) 21
2733IDS نصب و پیکربندی سیستم تشخیص نفوذ Snort 22
850Penetration Testing نفوذگری در وب با استفاده از موتور جستجوی گوگل (قسمت اول) 23
755Wireless Networks نکاتی برای امن‌سازی شبکه‌های بی‌سیم خانگی 24
590Penetration Testingآزمون نفوذپذيري دیواره‌هاي آتش با استفاده از ابزار FTester 25
1373Wireless Networksآسیب‌‏پذیری‏‌ها و حملات رایج در تجهیزات بی‌سیم26
1343Web Applicationsآسیب‏‌پذیری‏‌ها و راه‌های جلوگیری از آنها در برنامه‌های وب مبتنی بر .NET (قسمت دوم : XSS) 27
1104Web Applicationsآسیب‌پذیری‌ها و راه‌های جلوگیری از آنها در برنامه‌های وب مبتنی بر .NET (قسمت اول : تزریق) 28
1593Wireless Networksآشنایی با ابزارهای امن‌سازی شبکه‌های محلی بی‌سیم (قسمت اول)29
1413Wireless Networksآشنایی با ابزارهای امن‌سازی شبکه‌های محلی بی‌سیم (قسمت دوم) 30
صفحه اصلی | تماس با ما | معرفی آزمایشگاه | ورود
©2018 Ferdowsi University Of Mashhad
مرکز آپا | آپا | آپا چیست