آزمایشگاه تخصصی آپا دانشگاه فردوسی مشهد::FUM CERT Lab. (Computer Emergency Response Team)

آشنایی با ابزارهای امن‌سازی شبکه‌های محلی بی‌سیم (قسمت دوم)

عنوانآشنایی با ابزارهای امن‌سازی شبکه‌های محلی بی‌سیم (قسمت دوم)
گروه اصلیWireless Networks
خلاصه مطلبعلاوه بر به کارگیری ابزارهای پایش امنیت بی‌سیم که امنیت را به طور مستقیم تقویت می‌کنند، شناسایی آسیب‌پذیری‌ها و حملات قابل انجام بر روی شبکه‌های محلی بی‌سیم، به عنوان اقدام نهایی در جهت رفع آسیب‌پذیری‌ها و تضمین امنیت شبکه تلقی می‌شود. از این رو، در قسمت دوم مقاله‌ی ابزارهای امن‌سازی شبکه‌های محلی بی‌سیم، به معرفی ابزارهای شناسایی آسیب‌پذیری و آزمون نفوذپذیری در شبکه‌های محلی بی‌سیم پرداخته می‌شود.
کلمات کلیدیشبکه‌های محلی بی‌سیم، شنود، شکستن کلید، بازیابی کلید، LEAP، WPS، WEP، WPA، WPA2، 802.11
ارسال کنندهفرهود فریداعتماد - مرکز آپا دانشگاه فردوسی مشهد
تاریخ ارسال1392-02-13
دریافت فایل

اخبار مربوطه

خبری پيدا نشد
صفحه اصلی | تماس با ما | معرفی آزمایشگاه | ورود
©2019 Ferdowsi University Of Mashhad
مرکز آپا | آپا | آپا چیست