آزمایشگاه تخصصی آپا دانشگاه فردوسی مشهد::FUM CERT Lab. (Computer Emergency Response Team)

تحلیل بات‌نت نظیر به نظیر Waledac

عنوانتحلیل بات‌نت نظیر به نظیر Waledac
گروه اصلیMalware Analysis
خلاصه مطلببات‌نت ، شبکه‌ای از سیستم‌های آلوده‌ی متصل به اینترنت است که تحت کنترل مهاجم قرار دارد. امروزه بات‌نت‌ها به عنوان یکی از تهدیدات جدی اینترنت محسوب می‌شوند. از این رو، تحقیقات گسترده‌ای در زمینه‌ی شناسایی و جلوگیری از آن‌ها انجام شده است. یکی از رایج‌ترین تحقیقات در حوزه‌ی مقابله با بدافزارها شناسایی ویژگی‌ها، تحلیل و درک نحوه‌ی عملکرد آن‌ها است. این مقاله به بررسی و تحلیل بات‌نت Waledac در مواردی همچون ساختار بات‌نت، مکانیزم انتشار، پروتکل ارتباطی و غیره می‌پردازد. نتایج حاصل از تحقیقات نمایان‌گر این است که بات‌نت Waledac به سرعت در سراسر فضای مجازی گسترش یافته است.
کلمات کلیدیبات‌نت، بدافزار، هرزنامه، نظیر به نظیر، Waledac، Repeater، Spammer، Backend-Server
ارسال کنندهرحیمه خدادادی - مرکز آپا دانشگاه فردوسی مشهد
تاریخ ارسال1392-04-19
دریافت فایل
صفحه اصلی | تماس با ما | معرفی آزمایشگاه | ورود
©2019 Ferdowsi University Of Mashhad
مرکز آپا | آپا | آپا چیست