آزمایشگاه تخصصی آپا دانشگاه فردوسی مشهد::FUM CERT Lab. (Computer Emergency Response Team)

نقاط دسترسی غیرمجاز و حمله‌ی مردی در میانه در شبکه‌های محلی بی‌سیم 802.11

عنواننقاط دسترسی غیرمجاز و حمله‌ی مردی در میانه در شبکه‌های محلی بی‌سیم 802.11
گروه اصلیWireless Networks
خلاصه مطلباز تهدیدات جدی در شبکه‌های محلی بی‌سیم، به کارگیری نقاط دسترسی بی‌سیم غیرمجاز در شبکه است که زمینه‌ساز دسترسی غیرمجاز به زیرساخت کابلی شبکه یا انجام حملات نظیر به نظیر بر روی سیستم‌های مشتریان می‌گردد. این مقاله به تحلیل و بررسی این دو تهدید در غالب دو عنوان "دستگاه‌های بی‌سیم غیرمجاز داخلی" و "حمله‌ی مردی در میانه (MitM) می‌پردازد. آشنایی با این دو تهدید، خسارت‌های ناشی از آن‌ها و روش‌های مقابله در جهت تامین امنیت شبکه‌های محلی بی‌سیم برای کاربران و مدیران شبکه‌های بی‌سیم ضروری است.
کلمات کلیدیدسترسی غیرمجاز، حمله‌ی مردی در میانه، MitM، Evil twin، Rogue Access Point، 802.1X/EAP.
ارسال کنندهفرهود فریداعتماد - مرکز آپا دانشگاه فردوسی مشهد
تاریخ ارسال1393-04-10
دریافت فایل

اخبار مربوطه

خبری پيدا نشد
صفحه اصلی | تماس با ما | معرفی آزمایشگاه | ورود
©2021 Ferdowsi University Of Mashhad
مرکز آپا | آپا | آپا چیست