آزمایشگاه تخصصی آپا دانشگاه فردوسی مشهد::FUM CERT Lab. (Computer Emergency Response Team)

بررسی معماری سیستم عامل ویندوز (توابع API بومی ویندوز)

عنوانبررسی معماری سیستم عامل ویندوز (توابع API بومی ویندوز)
گروه اصلیOther
خلاصه مطلبدر این مقاله، واسط فراخوانی‌های ویندوز شرح داده می‌شود. ابتدا با نگاهی به برخی از ساختارهای مد هسته که باعث انجام فراخوانی‌های سیستمی شده‌اند، شروع می‌کنیم. سپس، نحوه‌ی شناسایی توابع API را با استفاده از ابزارهای اشکال‌زدا مانند kd.exe نشان می‌دهیم. بعد از آن به توضیح چگونگی یک فراخوانی می‌پردازیم و توضیح می‌دهیم که در صورتی که مستندی برای یک تابع API وجود نداشته باشد، چگونه اطلاعاتی از آن به دست آوریم. سرانجام، سیر اجرای یک تابع را از مد کاربر به مد هسته به صورت گام به گام بررسی می‌کنیم.
کلمات کلیدیمد هسته، مد کاربر، جدول توصیف سرویس سیستمی، جدول توصیف وقفه، جدول بردار وقفه، توابعAPI ، SSDT، IDT، IVT.
ارسال کنندهمریم نژادکمالی - مرکز آپا دانشگاه فردوسی مشهد
تاریخ ارسال1393-05-20
دریافت فایل

اخبار مربوطه

خبری پيدا نشد
صفحه اصلی | تماس با ما | معرفی آزمایشگاه | ورود
©2021 Ferdowsi University Of Mashhad
مرکز آپا | آپا | آپا چیست