آزمایشگاه تخصصی آپا دانشگاه فردوسی مشهد::FUM CERT Lab. (Computer Emergency Response Team)

OWASP ASVS 3.0.1 - نسخه اصلی و ترجمه فارسی

عنوانOWASP ASVS 3.0.1 - نسخه اصلی و ترجمه فارسی
گروه اصلیWeb Applications
خلاصه مطلبنسخه اصلی OWASP ASVS 3.0.1 و ترجمه‌های مختلف آن‌را می‌توانید در آدرس https://goo.gl/25VMrZ ببینید. همچنین ترجمه فارسی را می‌توانید از طریق پیوند زیر بارگذاری نمائید.
کلمات کلیدیOWASP ASVS 3.0.1
ارسال کنندهآزمایشگاه آپا تخصصی دانشگاه فردوسی مشهد
تاریخ ارسال1396-09-23
دریافت فایل

اخبار مربوطه

خبری پيدا نشد
صفحه اصلی | تماس با ما | معرفی آزمایشگاه | ورود
©2021 Ferdowsi University Of Mashhad
مرکز آپا | آپا | آپا چیست