آزمایشگاه تخصصی آپا دانشگاه فردوسی مشهد::FUM CERT Lab. (Computer Emergency Response Team)

زمان شروع دوره‌های زمستان 1396

به اطلاع ثبت‌نام کنندگان دوره‌‌های آموزشی تخصصی زمستان 1396 آزمایشگاه تخصصی آپا دانشگاه فردوسی مشهد می‌رساند که زمان اولین جلسه دوره‌ها به شرح زیر است و ساعت و روز برگزاری نیز مطابق برنامه اعلامی خواهد بود:

دوره 131 و 133 : سه‌شنبه 24 بهمن 1396

دوره 135: چهارشنبه 25 بهمن 1396

دوره 134 نیز 2 و 3 و 9 و 10 اسفند برگزار می‌شود.

 

صفحه اصلی | تماس با ما | معرفی آزمایشگاه | ورود
©2018 Ferdowsi University Of Mashhad
مرکز آپا | آپا | آپا چیست