آزمایشگاه تخصصی آپا دانشگاه فردوسی مشهد::FUM CERT Lab. (Computer Emergency Response Team)

بدافزار دستگاه های ATM در حال گسترش در جهان

عنوانبدافزار دستگاه های ATM در حال گسترش در جهان
گروه اصلیOther
شرح خبر

دستگاه های خودپرداز پول در سراسر دنیا میزبان بدافزاری هستند که با درو کردن اطلاعات و جزئیات کارت های اعتباری افراد کلاهبرداری می کند. با پیچیده تر شدن و ماهرتر شدن این بدافزار، این مشکل نیز وسیع تر می شود. این نخستین باری است که کارشناسان با چنین بدافزاری مواجه می شوند. این بدافزار قادر به ضبط اطلاعات نوار مغناطیسی پشت کارت های اعتباری و همینطور رمز آنهاست. این داده ها می تواند بر روی رسید کارت های اعتباری Master Card چاپ شود.اکثر دستگاه های خودپرداز پول نرم افزارهای امنیتی را اجرا می کنند ولی به نظر می رسد که موسسات مالی کمتر از سایرین به مسائل امنیتی بها می دهند. در گذشته توجه کمتری به ساختارهای دستگاه های ATM می شد. نویسندگان این بدافزار به خوبی با دستگاه های ATM آشنایی داشته و از دستگاه هایی استفاده کردند که سیستم عامل Microsoft Windows XP در آنها استفاده می شد. این بدافزار هنگام اتصال دستگاه های ATM به شبکه، می تواند تبدیل به کرم شده و در سایر دستگاه های ATM منتشر شود. برای نصب این بدافزار نیاز به دسترسی به درون ATM و یا درگاهی است که نرم افزار می تواند از آنجا upload شود بنابراین احتمال توطئه ی داخلی وجود دارد. در ماه مارچ نیز Sophos سه نوع بدافزار ATM را گزارش داد که دستگاه های خودپرداز ساخت شرکت Diebold را تحت تاثیر قرار می دادند.

آدرس اینترنتی خبرhttp://www.computerworld.com
تاریخ درج خبر1388-05-18
صفحه اصلی | تماس با ما | معرفی آزمایشگاه | ورود
©2021 Ferdowsi University Of Mashhad
مرکز آپا | آپا | آپا چیست