آزمایشگاه تخصصی آپا دانشگاه فردوسی مشهد::FUM CERT Lab. (Computer Emergency Response Team)

اسكنرهای مبتنی بر امضاء در تشخيص 88% از حملات بدافزار Gumblar با شكست مواجه هستند

عنواناسكنرهای مبتنی بر امضاء در تشخيص 88% از حملات بدافزار Gumblar با شكست مواجه هستند
گروه اصلیOther
شرح خبرشركت امنيتی ScanSafe در گزارش امنيتی خود مربوط به تهديدات امنيتی در نيمه ی اول سال 2009 اعلام كرد نرم افزارهای تشخيص مبتنی بر امضاء قادر به شناسايی بسياری از حملات نيستند. درصد بسياری از شكست های اين روش متعلق به شناخت حملات بدافزار Gumblar است. همچنين در اين گزارش آمده است كه نرم افزارهای ضدويروس عادی قادر به شناخت بسياری از حملات در سال 2009 نبودند و اين يك هشداری جدی در صنعت امنيت محسوب می شود. قدرت فريبندگی بالای Gumblar حملات اين بدافزار را در آينده نيز محتمل می سازد بنابراين شركت ها و سازمان های بزرگ نيز می بايست در فكر ايجاد ايمنی عليه اين بدافزار باشند. بر اساس مشاهدات ScanSafe درصد برنامه های مخرب مبتنی بر وب نيز 39% در نيمه ی دوم سال نسبت به نيمه ی اول سال 2009 افزايش يافته است. البته بالاترين ميزان حملات مبتنی بر وب مربوط به سال 2008 است كه دارای 300% رشد نسبت به سال 2007 بود. 37% حملات در نيمه ی اول سال 2009 نيز مربوط به تروجان های سارق اطلاعات بود. اطلاعات سرقت شده به خوبی توسط سودجويان اينترنتی استفاده شده و فروخته می شود.
آدرس اینترنتی خبرhttp://www.scansafe.com/news/press_releases/press_releases_2009/signature-based_scanners_miss_88_of
تاریخ درج خبر1388-06-22
صفحه اصلی | تماس با ما | معرفی آزمایشگاه | ورود
©2021 Ferdowsi University Of Mashhad
مرکز آپا | آپا | آپا چیست