آزمایشگاه تخصصی آپا دانشگاه فردوسی مشهد::FUM CERT Lab. (Computer Emergency Response Team)

بزرگ‌ترين حملات سايبري به Wordpress.com

عنوانبزرگ‌ترين حملات سايبري به Wordpress.com
گروه اصلیOther
شرح خبروب‌سايت معروف Wordpress.com با بزرگ‌ترين حمله‌ی جلوگیری از سرویس (DoS) در طول تاريخ خود مواجه شد و گفته مي‌شود اين حملات از چين و با انگيزه‌هاي سياسي انجام گرفته است.

مقامات اين وب‌سايت در ابتدا فكر مي‌كردند اين حملات از سوي خاورميانه انجام شده است، اما در نهايت مشخص شد قسمت اعظم حملات از سوي چين انجام شده است. مت‌ مولن‌وگ - بنيانگذار Wordpress.com - اظهار كرد: 98 درصد از حملات از سوي كشور چين و مابقي حملات از سوي كشورهاي ژاپن و كره صورت گرفته است. اين وب‌سايت داراي چندين Data Center در شيكاگو، سان‌آنتانيو و دالاس است و تمامي اين Data Center ها قرباني حملات جلوگیری از سرویس شده‌اند. در ابتدا گمان مي‌شد گروه هكرهاي حامي WikiLeaks كه Anonymous نام دارند مسبب اين حملات هستند؛ اما مشخص شد كه هكرهاي كشور چين قسمت اعظم حملات عليه اين وب سايت‌ها را انجام داده‌اند. 
آدرس اینترنتی خبرhttp://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1729279&Lang=P
تاریخ درج خبر1389-12-18
صفحه اصلی | تماس با ما | معرفی آزمایشگاه | ورود
©2019 Ferdowsi University Of Mashhad
مرکز آپا | آپا | آپا چیست