آزمایشگاه تخصصی آپا دانشگاه فردوسی مشهد::FUM CERT Lab. (Computer Emergency Response Team)

نفوذ هكرها به سرورهاي WordPress

عنواننفوذ هكرها به سرورهاي WordPress
گروه اصلیOther
شرح خبروب‌سايت WordPress با يك ضربه‌ی امنيتي ديگر روبه‌رو و يك هكر موفق شد به سرورهايي كه داراي اطلاعات حساس اين كمپاني هستند رخنه كند.

در اوايل ماه مارس نيز چندين حمله‌ی جلوگیری از سرویس(DDoS)  عليه WordPress انجام شده بود و گفته مي‌شود منشاء اين حملات در چين بوده است. حمله‌ی جلوگیری از سرویس حمله‌اي است كه در آن ده‌ها ميليون درخواست به طور همزمان به وب‌سايت ارسال مي‌شود.
آدرس اینترنتی خبرhttp://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1748846&Lang=P
تاریخ درج خبر1390-01-30
صفحه اصلی | تماس با ما | معرفی آزمایشگاه | ورود
©2019 Ferdowsi University Of Mashhad
مرکز آپا | آپا | آپا چیست