آزمایشگاه تخصصی آپا دانشگاه فردوسی مشهد::FUM CERT Lab. (Computer Emergency Response Team)

آسیب‌پذیری‌ها

نمایش 1-30 از 224 نتیجه
تاریخ ارسالسطح خطرعنوانردیف
  
1393-10-27زیادآسیب‌پذیری تزریق SQL در پلاگین Photo Gallery سیستم مدیریت محتوای WordPress1
1393-10-20زیادآسیب‌پذیری اجرای دستور از راه دور در مسیریاب‌های ASUS2
1393-09-22زیادآسیب‌پذیری اجرای کد از راه دور و خرابی حافظه در مرورگر IE3
1393-08-22زیادآسیب‌پذیری تزریق SQL در سیستم مدیریت محتوای Joomla4
1393-08-14متوسطآسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس در سرویس‌دهنده‌ی وب Apache5
1393-05-13متوسطآسیب‌پذیری سرریزی بافر و جلوگیری از سرویس در Citrix XenServer6
1393-03-22متوسطآسیب‌پذیری خطای حافظه و اجرای کد از راه دور در Winamp7
1393-03-04زیادآسیب‌پذیری دور زدن احراز هویت و دسترسی به اطلاعات حساس در Citrix CloudPlatform8
1393-01-31زیادآسیب‌پذیری اجرای کد از راه دور در Adobe Reader مخصوص سیستم عامل اندروید9
1393-01-06متوسطدو آسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس در سرویس‌دهنده‌ی وب Apache10
1392-12-03زیادآسیب‌پذیری اجرای کد از راه دور و جلوگیری از سرویس در Adobe Shockwave Player11
1392-11-08زیادآسیب‌پذیری در ماژول OpenID سیستم مدیریت محتوای Drupal12
1392-10-16زیادآسیب‌پذیری افزایش حق دسترسی در RealVNC13
1392-10-11زیادآسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس در مرورگر Google Chrome14
1392-09-21متوسطآسیب‌پذیری Open Redirect در سیستم مدیریت محتوای Drupal15
1392-08-18زیادآسیب‌پذیری اجرای کد از راه دور در نرم‌افزارهای Office و Lync مایکروسافت 16
1392-06-20زیادآسیب‌پذیری تزریق SQL در سیستم مدیریت محتوای DotNetNuke به علت عدم....17
1392-06-02متوسطآسیب‌پذیری XSS در بستر نرم‌افزاری DotNetNuke به علت اعتبارسنجی....18
1392-05-26زیادچندین آسیب‌پذیری در مرورگر Google Chrome19
1392-04-19متوسطآسیب‌پذیری افشای اطلاعات حساس در سیستم مدیریت محتوای WordPress20
1392-03-30زیادآسیب‌پذیری اجرای کد از راه دور و جلوگیری از سرویس در مرورگر....21
1392-03-05زیادآسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس در VMware vCenter Server Appliance22
1392-02-21متوسطآسیب‌پذیری XSS در سیستم مدیریت محتوای Joomla23
1392-01-27زیادآسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس در مسیریاب‌های ASR شرکت Cisco24
1391-12-19متوسطآسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس در سیستم عامل لینوکس25
1391-11-12زیادآسیب‌پذیری خرابی حافظه و اجرای کد دلخواه در مرورگر IE 26
1391-11-10کمآسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس در سرویس‌دهنده‌ی وب Apache به واسطه‌ی....27
1391-09-03متوسطآسیب‌پذیری اجرای کد از راه دور در Microsoft .NET Framework28
1391-08-20متوسطآسیب‌پذیری سرریزی بافر و جلوگیری از سرویس در مرورگر Google Chrome29
1391-11-10کمآسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس در برخی از سیستم‌های عامل ویندوز 30
صفحه اصلی | تماس با ما | معرفی آزمایشگاه | ورود
©2017 Ferdowsi University Of Mashhad
مرکز آپا | آپا | آپا چیست