آزمایشگاه تخصصی آپا دانشگاه فردوسی مشهد::FUM CERT Lab. (Computer Emergency Response Team)

آسیب‌پذیری‌ها

نمایش 61-90 از 224 نتیجه
تاریخ ارسالسطح خطرعنوانردیف
  
1389-02-05متوسطآسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس در سیستم عامل ویندوز به واسطه‌ی....61
1389-02-04زیادآسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس و اجرای کد از راه دور در سیستم عامل ویندوز 62
1389-02-01متوسطآسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس در سرویس‌دهنده‌ی وب Apache به واسطه‌ی....63
1388-12-27متوسطآسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس در سرویس‌دهنده‌ی پراکسی Squid....64
1388-12-26زیادآسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس و اجرای کد از راه دور در Thunderbird،....65
1388-12-20زیادآسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس در Cisco IOS XR به واسطه‌ی پردازش نادرست....66
1388-11-20زیادآسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس در سیستم عامل ویندوز به واسطه‌ی....67
1388-11-11زیادآسیب‌پذیری خرابی حافظه در مرورگر IE به واسطه‌ی پردازش نامناسب....68
1388-11-07متوسطآسيب‌پذيري دور زدن حالت امن در PHP 69
1388-11-06متوسطآسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس در مرورگر Mozilla Firefox با استفاده....70
1388-11-01متوسطآسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس در مرورگر IE با استفاده از مقدار....71
1388-10-24متوسطآسیب‌پذیری دسترسی به اطلاعات حساس و جلوگیری از سرویس در PHP 72
1388-10-24متوسطآسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس در مرورگر Mozilla Firefox با استفاده از یک فایل GIF 73
1388-10-23زیادآسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس و راه‌اندازی مجدد در Cisco IOS 74
1388-10-21زیادآسیب‌پذیری خرابی حافظه و جلوگیری از سرویس در مرورگر Mozilla Firefox....75
1388-10-16متوسطآسیب‌پذیری XSS در PHP به واسطه‌ی پاک‌سازی نادرست ورودی‌های کاربران 76
1388-10-14متوسطآسیب‌پذیری دور زدن محدودیت‌های امنیتی در Cisco IOS 77
1388-10-14متوسطآسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس در PHP به واسطه‌ی پردازش نادرست....78
1388-10-03زیادآسیب‌پذیری خرابی حافظه و سرریزی بافر مبتنی بر هیپ در مرورگر Chrome گوگل 79
1388-09-30زیادآسیب‌پذیری خرابی حافظه و اجرای کد از راه دور در مرورگر Opera 80
1388-09-26زیادآسیب‌پذیری افتادن در حلقه‌ی بی‌نهایت و از کار افتادن سرویس....81
1388-09-23زیادآسیب‌پذیری اجرای کد از راه دور در مرورگر IE به واسطه‌ی پردازش....82
1388-09-22زیادآسیب‌پذیری دسترسی به حساب کاربری مدیر در Apache Tomcat 83
1388-09-18زیادآسیب­‌پذیری اجرای کد از راه دور در Mozilla Firefox و SeaMonkey 84
1388-09-17زیادآسیب‌پذیری سرریزی بافر و اجرای کد در مسیریاب Linksys WRT54GL 85
1388-09-12متوسطآسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس در سرویس‌دهنده‌ی وب Apache به واسطه‌ی....86
1388-09-12زیادآسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس و اجرای کد از راه دور در سرویس‌دهنده‌ی....87
1388-09-10متوسطآسیب‌پذیری قرار گرفتن در حلقه‌‌ی بی‌نهایت در Samba 88
1388-09-10زیادآسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس در Cisco IOS 89
1388-09-09زیادآسیب‌پذیری دور زدن محدودیت‌های امنیتی در HP-UX 90
صفحه اصلی | تماس با ما | معرفی آزمایشگاه | ورود
©2017 Ferdowsi University Of Mashhad
مرکز آپا | آپا | آپا چیست