آزمایشگاه تخصصی آپا دانشگاه فردوسی مشهد::FUM CERT Lab. (Computer Emergency Response Team)

آسیب‌پذیری‌ها

نمایش 61-90 از 240 نتیجه
تاریخ ارسالسطح خطرعنوانردیف
  
1390-10-25متوسطآسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس در مرورگر Mozilla Firefox و نرم‌افزارهای....61
1389-03-12متوسطآسیب‌پذیری خرابی حافظه و جلوگیری از سرویس در مرورگر Google Chrome 62
1389-03-11متوسطآسیب‌پذیری دور زدن مکانیزم احراز هویت در سرویس‌دهنده‌ی وب....63
1389-03-08متوسطآسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس در مرورگر Apple Safari به واسطه‌ی ایراد....64
1389-03-04متوسطآسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس در مرورگر IE با استفاده از کد جعلی....65
1389-03-02زیادآسیب‌پذیری اجرای کد از راه دور در مرورگر Mozilla Firefox با استفاده....66
1389-02-29زیادآسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس در تجزیه‌کننده‌ی ANI در سیستم عامل ویندوز 67
1389-02-29متوسطآسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس در HP-UX در صورت فعال بودن قانون AudFilter 68
1389-02-22زیادآسیب‌پذیری سرریزی بافر مبتنی بر پشته در سیستم عامل ویندوز....69
1389-02-20متوسطآسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس در فایل ssl/s3_pkt.c در OpenSSL 70
1389-02-16متوسطآسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس در هسته‌ی سیستم عامل ویندوز 71
1389-02-12متوسطآسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس در تابع htcpHandleTstRequest در سرویس‌دهنده‌ی....72
1389-02-11زیادآسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس در Cisco IOS در صورت فعال بودن ویژگی....73
1389-02-09زیادآسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس در Cisco IOS به واسطه‌ی عملکرد نادرست....74
1389-02-08متوسطآسیب‌پذیری Phishing در مرورگر Chrome گوگل به واسطه‌ی به وجود آمدن....75
1389-02-06زیادآسیب‌پذیری اجرای کد از راه دور در مرورگر IE به واسطه‌ی مدیریت....76
1389-02-05متوسطآسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس در سیستم عامل ویندوز به واسطه‌ی....77
1389-02-04زیادآسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس و اجرای کد از راه دور در سیستم عامل ویندوز 78
1389-02-01متوسطآسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس در سرویس‌دهنده‌ی وب Apache به واسطه‌ی....79
1388-12-27متوسطآسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس در سرویس‌دهنده‌ی پراکسی Squid....80
1388-12-26زیادآسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس و اجرای کد از راه دور در Thunderbird،....81
1388-12-20زیادآسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس در Cisco IOS XR به واسطه‌ی پردازش نادرست....82
1388-11-20زیادآسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس در سیستم عامل ویندوز به واسطه‌ی....83
1388-11-11زیادآسیب‌پذیری خرابی حافظه در مرورگر IE به واسطه‌ی پردازش نامناسب....84
1388-11-07متوسطآسيب‌پذيري دور زدن حالت امن در PHP 85
1388-11-06متوسطآسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس در مرورگر Mozilla Firefox با استفاده....86
1388-11-01متوسطآسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس در مرورگر IE با استفاده از مقدار....87
1388-10-24متوسطآسیب‌پذیری دسترسی به اطلاعات حساس و جلوگیری از سرویس در PHP 88
1388-10-24متوسطآسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس در مرورگر Mozilla Firefox با استفاده از یک فایل GIF 89
1388-10-23زیادآسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس و راه‌اندازی مجدد در Cisco IOS 90
صفحه اصلی | تماس با ما | معرفی آزمایشگاه | ورود
©2019 Ferdowsi University Of Mashhad
مرکز آپا | آپا | آپا چیست