آزمایشگاه تخصصی آپا دانشگاه فردوسی مشهد::FUM CERT Lab. (Computer Emergency Response Team)

آسیب‌پذیری‌ها

نمایش 61-90 از 233 نتیجه
تاریخ ارسالسطح خطرعنوانردیف
  
1389-02-29متوسطآسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس در HP-UX در صورت فعال بودن قانون AudFilter 61
1389-02-22زیادآسیب‌پذیری سرریزی بافر مبتنی بر پشته در سیستم عامل ویندوز....62
1389-02-20متوسطآسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس در فایل ssl/s3_pkt.c در OpenSSL 63
1389-02-16متوسطآسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس در هسته‌ی سیستم عامل ویندوز 64
1389-02-12متوسطآسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس در تابع htcpHandleTstRequest در سرویس‌دهنده‌ی....65
1389-02-11زیادآسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس در Cisco IOS در صورت فعال بودن ویژگی....66
1389-02-09زیادآسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس در Cisco IOS به واسطه‌ی عملکرد نادرست....67
1389-02-08متوسطآسیب‌پذیری Phishing در مرورگر Chrome گوگل به واسطه‌ی به وجود آمدن....68
1389-02-06زیادآسیب‌پذیری اجرای کد از راه دور در مرورگر IE به واسطه‌ی مدیریت....69
1389-02-05متوسطآسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس در سیستم عامل ویندوز به واسطه‌ی....70
1389-02-04زیادآسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس و اجرای کد از راه دور در سیستم عامل ویندوز 71
1389-02-01متوسطآسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس در سرویس‌دهنده‌ی وب Apache به واسطه‌ی....72
1388-12-27متوسطآسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس در سرویس‌دهنده‌ی پراکسی Squid....73
1388-12-26زیادآسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس و اجرای کد از راه دور در Thunderbird،....74
1388-12-20زیادآسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس در Cisco IOS XR به واسطه‌ی پردازش نادرست....75
1388-11-20زیادآسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس در سیستم عامل ویندوز به واسطه‌ی....76
1388-11-11زیادآسیب‌پذیری خرابی حافظه در مرورگر IE به واسطه‌ی پردازش نامناسب....77
1388-11-07متوسطآسيب‌پذيري دور زدن حالت امن در PHP 78
1388-11-06متوسطآسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس در مرورگر Mozilla Firefox با استفاده....79
1388-11-01متوسطآسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس در مرورگر IE با استفاده از مقدار....80
1388-10-24متوسطآسیب‌پذیری دسترسی به اطلاعات حساس و جلوگیری از سرویس در PHP 81
1388-10-24متوسطآسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس در مرورگر Mozilla Firefox با استفاده از یک فایل GIF 82
1388-10-23زیادآسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس و راه‌اندازی مجدد در Cisco IOS 83
1388-10-21زیادآسیب‌پذیری خرابی حافظه و جلوگیری از سرویس در مرورگر Mozilla Firefox....84
1388-10-16متوسطآسیب‌پذیری XSS در PHP به واسطه‌ی پاک‌سازی نادرست ورودی‌های کاربران 85
1388-10-14متوسطآسیب‌پذیری دور زدن محدودیت‌های امنیتی در Cisco IOS 86
1388-10-14متوسطآسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس در PHP به واسطه‌ی پردازش نادرست....87
1388-10-03زیادآسیب‌پذیری خرابی حافظه و سرریزی بافر مبتنی بر هیپ در مرورگر Chrome گوگل 88
1388-09-30زیادآسیب‌پذیری خرابی حافظه و اجرای کد از راه دور در مرورگر Opera 89
1388-09-26زیادآسیب‌پذیری افتادن در حلقه‌ی بی‌نهایت و از کار افتادن سرویس....90
صفحه اصلی | تماس با ما | معرفی آزمایشگاه | ورود
©2018 Ferdowsi University Of Mashhad
مرکز آپا | آپا | آپا چیست