آزمایشگاه تخصصی آپا دانشگاه فردوسی مشهد::FUM CERT Lab. (Computer Emergency Response Team)

آسیب‌پذیری‌ها

نمایش 91-120 از 240 نتیجه
تاریخ ارسالسطح خطرعنوانردیف
  
1388-10-21زیادآسیب‌پذیری خرابی حافظه و جلوگیری از سرویس در مرورگر Mozilla Firefox....91
1388-10-16متوسطآسیب‌پذیری XSS در PHP به واسطه‌ی پاک‌سازی نادرست ورودی‌های کاربران 92
1388-10-14متوسطآسیب‌پذیری دور زدن محدودیت‌های امنیتی در Cisco IOS 93
1388-10-14متوسطآسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس در PHP به واسطه‌ی پردازش نادرست....94
1388-10-03زیادآسیب‌پذیری خرابی حافظه و سرریزی بافر مبتنی بر هیپ در مرورگر Chrome گوگل 95
1388-09-30زیادآسیب‌پذیری خرابی حافظه و اجرای کد از راه دور در مرورگر Opera 96
1388-09-26زیادآسیب‌پذیری افتادن در حلقه‌ی بی‌نهایت و از کار افتادن سرویس....97
1388-09-23زیادآسیب‌پذیری اجرای کد از راه دور در مرورگر IE به واسطه‌ی پردازش....98
1388-09-22زیادآسیب‌پذیری دسترسی به حساب کاربری مدیر در Apache Tomcat 99
1388-09-18زیادآسیب­‌پذیری اجرای کد از راه دور در Mozilla Firefox و SeaMonkey 100
1388-09-17زیادآسیب‌پذیری سرریزی بافر و اجرای کد در مسیریاب Linksys WRT54GL 101
1388-09-12متوسطآسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس در سرویس‌دهنده‌ی وب Apache به واسطه‌ی....102
1388-09-12زیادآسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس و اجرای کد از راه دور در سرویس‌دهنده‌ی....103
1388-09-10متوسطآسیب‌پذیری قرار گرفتن در حلقه‌‌ی بی‌نهایت در Samba 104
1388-09-10زیادآسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس در Cisco IOS 105
1388-09-09زیادآسیب‌پذیری دور زدن محدودیت‌های امنیتی در HP-UX 106
1388-09-09زیادآسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس در HP-UX به واسطه‌ی وجود خطا در bootpd 107
1388-09-08زیادآسیب‌پذیری خرابی حافظه و اجرای کد در مرورگر Mozilla Firefox 108
1388-09-05متوسطآسیب‌پذیری افزایش سطح دسترسی به واسطه‌ی اعتبارسنجی نادرست....109
1388-09-05زیادآسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس در سیستم عامل ویندوز به واسطه‌ی....110
1388-09-04زیادآسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس در مرورگر Mozilla Firefox به واسطه‌ی....111
1388-09-03متوسطآسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس در مرورگر Mozilla Firefox به واسطه‌ی....112
1388-09-03متوسطآسیب‌پذیری XSS در مرورگر IE به واسطه‌ی پاک‌سازی نامناسب داده‌های....113
1388-09-02زیادآسیب‌پذیری سرریزی بافر در مرورگر Chrome گوگل به واسطه‌ی بروز....114
1388-09-01متوسطآسیب‌پذیری MITM در مرورگرهای Mozilla Firefox ،Opera و Apple Safari 115
1388-09-01متوسطآسیب‌پذیری CSRF در Linksys WRT160N به واسطه‌ی بروز خطا در اعتبارسنجی ورودی 116
1388-09-01متوسطآسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس در Cisco IOS XR به واسطه‌ی بروز خطا....117
1388-09-01متوسطآسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس در مرورگر Mozilla Firefox به واسطه‌ی....118
1388-09-01زیادآسیب‌پذیری به دست آوردن دسترسی به سیستم به واسطه‌ی خطا در....119
1388-08-29زیادآسیب‌پذیری اجرای کد از راه دور در سیستم عامل ویندوز مایکروسافت....120
صفحه اصلی | تماس با ما | معرفی آزمایشگاه | ورود
©2019 Ferdowsi University Of Mashhad
مرکز آپا | آپا | آپا چیست