آزمایشگاه تخصصی آپا دانشگاه فردوسی مشهد::FUM CERT Lab. (Computer Emergency Response Team)

آسیب‌پذیری‌ها

نمایش 121-150 از 224 نتیجه
تاریخ ارسالسطح خطرعنوانردیف
  
1388-08-12متوسطآسیب­‌پذیری دور زدن محدودیت­‌های امنیتی در سرویس­‌دهنده وب Apache 121
1388-08-11کمآسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس به واسطه‌ی نقص در پردازش پیام‌های....122
1388-08-11زیادآسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس و اجرای کد از راه دور در مرورگر....123
1388-08-07زیادآسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس به واسطه‌ی نشتی حافظه در اکتیودایرکتوری....124
1388-08-08زیادآسیب‌پذیری دور زدن مکانیزم احراز هویت در MS ISA Server هنگام فعال بودن Radius OTP 125
1388-08-05زیادآسیب­‌پذیری افزایش سطح دسترسی کاربر محلی در هسته سیستم­‌های....126
1388-08-05زیادآسیب‌پذیری دور زدن مکانیزم احراز هویت در Microsoft IIS 5.0 WebDAV 127
1388-08-03زیادآسیب­‌پذیری خرابی حافظه در مرورگر Opera 128
1388-08-02متوسطآسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس در مرورگر Mozilla Firefox به واسطه‌ی....129
1388-08-02کمآسیب‌پذیری XSS در ماژول mod_perl از Apache 130
1388-08-02متوسطآسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس به واسطه‌ی دسترسی نامعتبر به....131
1388-08-02کمآسیب‌پذیری آشکارسازی اطلاعات در پارسر XML از Apache Tomcat 132
1388-07-28زیادآسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس به واسطه نقص موجود در سرویس‌های....133
1388-07-25زیادآسیب‌پذیری سرریزی بافر در فایل klim5.sys در آنتی‌ویروس Kaspersky 134
1388-07-25زیادچندین آسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس در Cisco IOS WebVPN/SSLVPN 135
1388-07-22متوسطآسیب‌پذیری ایجاد نام کاربری معتبر توسط مهاجم راه دور در Apache Tomcat 136
1388-07-20زیادآسیب‌پذیری اجرای کد از راه دور در مرورگر IE نسخه‌های 6 و 7 137
1388-07-17زیادآسیب­‌پذیری اجرای کد از راه دور در Thunderbird ،Mozilla Firefox و SeaMonkey 138
1388-07-16زیادآسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس به واسطه‌ی سرریزی عدد صحیح در....139
1388-07-15زیادآسیب‌پذیری سرریزی بافر هنگام پردازش فایل‌های CHM در سیستم....140
1388-07-12متوسطآسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس از راه دور در مرورگر IE مایکروسافت....141
1388-07-10متوسطآسیب‌پذیری دور زدن محدودیت‌های امنیتی و جلوگیری از سرویس....142
1388-07-09متوسطآسیب‌پذیری‌های XSS در Apache Jackrabbit 143
1388-07-09متوسطآسیب­‌پذیری جعل امضا در توابع ()EVP_VerifyFinal و ()DSA_do_verify از سرویس­‌دهنده....144
1388-07-09متوسطآسیب‌پذیری پا‌ریزی عدد صحیح در تابع ()apr_strmatch_precompile در Apache APR-util 145
1388-07-02متوسط آسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس از راه دور هنگام پردازش داده‌ها....146
1388-07-01زیاد آسیب‌پذیری هنگام پردازش اندیس آرایه‌ی SMB در سیستم عامل ویندوز....147
1388-07-01متوسط آسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس از راه دور هنگام تجزیه سرآیند....148
1388-06-30زیاد آسیب‌پذیری خرابی حافظه در نسخه ۷ مرورگر IE مایکروسافت 149
1388-06-26زیاد آسیب‌پذیری اجرای کد از راه دور روی حافظه‌ی بارگذاری نشده....150
صفحه اصلی | تماس با ما | معرفی آزمایشگاه | ورود
©2017 Ferdowsi University Of Mashhad
مرکز آپا | آپا | آپا چیست