آزمایشگاه تخصصی آپا دانشگاه فردوسی مشهد::FUM CERT Lab. (Computer Emergency Response Team)

آسیب‌پذیری‌ها

نمایش 121-150 از 240 نتیجه
تاریخ ارسالسطح خطرعنوانردیف
  
1388-08-29متوسطآسیب‌پذیری اجرای کد در سرویس Message Queuing در سیستم عامل ویندوز مایکروسافت 121
1388-08-29زیادآسیب‌پذیری اجرای کد از راه دور در مرورگر IE مایکروسافت به واسطه‌ی....122
1388-08-29متوسطآسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس در سرویس‌دهنده‌ی وب Apache به واسطه‌ی....123
1388-08-27متوسطآسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس در سرویس‌دهنده‌ی وب Apache به واسطه‌ی....124
1388-08-26متوسطآسیب‌پذیری دور زدن محدودیت‌های امنیتی در Samba 125
1388-08-25متوسطآسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس در سیستم عامل ویندوز XP SP3 126
1388-08-24زیادآسیب‌پذیری اجرای کد به واسطه‌ی خطا در اندیس آرایه در مرورگر Mozilla Firefox 127
1388-08-24کمآسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس در کرنل سیستم‌های عامل Windows Server....128
1388-08-21متوسطآسیب‌پذیری دور زدن محدودیت‌های امنیتی و تغییر کلمه عبور مدیر....129
1388-08-21زیادچندین آسیب‌پذیری اجرای کد از راه دور به واسطه‌ی خرابی حافظه....130
1388-08-19متوسطآسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس هنگام استفاده از فراخوانی سیستمی....131
1388-08-19متوسطآسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس در تابع dtls1_buffer_record از OpenSSL 132
1388-08-17متوسطآسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس در مرورگر IE مایکروسافت به واسطه‌ی....133
1388-08-16متوسطآسیب‌پذیری خرابی حافظه و جلوگیری از سرویس در Thunderbird ،SeaMonkey و Mozilla Firefox 134
1388-08-16متوسطآسیب‌پذیری آشکارسازی اطلاعات در سرویس‌دهنده‌ی وب Apache 135
1388-08-03زیادآسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس و اجرای کد از راه دور در Mozilla Firefox و SeaMonkey 136
1388-08-12متوسطآسیب­‌پذیری دور زدن محدودیت­‌های امنیتی در سرویس­‌دهنده وب Apache 137
1388-08-11کمآسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس به واسطه‌ی نقص در پردازش پیام‌های....138
1388-08-11زیادآسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس و اجرای کد از راه دور در مرورگر....139
1388-08-07زیادآسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس به واسطه‌ی نشتی حافظه در اکتیودایرکتوری....140
1388-08-08زیادآسیب‌پذیری دور زدن مکانیزم احراز هویت در MS ISA Server هنگام فعال بودن Radius OTP 141
1388-08-05زیادآسیب­‌پذیری افزایش سطح دسترسی کاربر محلی در هسته سیستم­‌های....142
1388-08-05زیادآسیب‌پذیری دور زدن مکانیزم احراز هویت در Microsoft IIS 5.0 WebDAV 143
1388-08-03زیادآسیب­‌پذیری خرابی حافظه در مرورگر Opera 144
1388-08-02متوسطآسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس در مرورگر Mozilla Firefox به واسطه‌ی....145
1388-08-02کمآسیب‌پذیری XSS در ماژول mod_perl از Apache 146
1388-08-02متوسطآسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس به واسطه‌ی دسترسی نامعتبر به....147
1388-08-02کمآسیب‌پذیری آشکارسازی اطلاعات در پارسر XML از Apache Tomcat 148
1388-07-28زیادآسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس به واسطه نقص موجود در سرویس‌های....149
1388-07-25زیادآسیب‌پذیری سرریزی بافر در فایل klim5.sys در آنتی‌ویروس Kaspersky 150
صفحه اصلی | تماس با ما | معرفی آزمایشگاه | ورود
©2019 Ferdowsi University Of Mashhad
مرکز آپا | آپا | آپا چیست