آزمایشگاه تخصصی آپا دانشگاه فردوسی مشهد::FUM CERT Lab. (Computer Emergency Response Team)

آسیب‌پذیری‌ها

نمایش 181-210 از 233 نتیجه
تاریخ ارسالسطح خطرعنوانردیف
  
1388-02-27متوسط آسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس از راه ‌دور هنگام درخواست SMTP....181
1388-02-23متوسط آسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس راه دور به واسطه نشت حافظه هنگام....182
1388-02-23متوسط آسیب‌پذیری در pam_ssh هنگام کامپایل PAM با قابلیت USE=ssh 183
1388-02-23زیاد آسیب‌پذیری دور زدن محدودیت در ماژول mod_ssl آپاچی 184
1388-02-22متوسط آسيب‌پذيري تزریق SQL در سرویس‌دهنده پست الکترونیکی IceWarp Merak 185
1388-02-20کم آسیب‌پذیری افشای اطلاعات محتوای طولانی در ماژول mod_jk در Apache Tomcat 186
1388-02-19متوسط آسیب‌پذیری آشکارسازی اطلاعات در ماژول mod_proxy_ajp آپاچی 187
1388-02-19متوسط آسیب‌پذیری‌های راه دور چندگانه‌ی برنامه‌ی Geronimo سرویس‌دهنده آپاچی 188
1388-02-17زیاد آسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس هنگام تشخیص امضای حمله در Cisco IPS 189
1388-02-17زیاد آسیب‌پذیری در پروتکل SMB در درخواست Trans2 190
1388-02-17متوسط آسیب‌پذیری جعل DNS به واسطه‌ی عدم پیاده‌سازی امن مقادیر تصادفی....191
1388-02-17متوسط آسیب‌پذیری تحلیل امضا در تابع DSA_verify 192
1388-02-14زیاد آسیب‌پذیری دور زدن تایید کلید امنیتی در JSCAPE SFTP Applet 193
1388-02-14زیاد آسیب‌پذیری سرریزی بافر چندگانه SFTP در سرویس‌دهنده‌ی GoodTech 194
1388-02-14متوسط آسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس در RhinoSoft Serv-U SFTP 195
1388-02-09متوسط آسیب‌پذیری CSS و افشای اطلاعات در Apache Tiles 196
1388-02-06زیادآسیب‌پذیری تزریق کد دلخواه PHP به فایل پیکربندی در PhpMyAdmin 197
1388-02-06متوسط آسیب‌پذیری اجرای کد از راه دور در Microsoft MDAC RDS.Dataspace ActiveX Control 198
1388-02-05زیاد آسیب‌پذیری اجرای کد از راه دور در SMB سیستم‌عامل ویندوز 199
1388-02-03زیاد آسیب‌پذیری انعکاس مدارک شناسایی در SMB سیستم‌عامل ویندوز 200
1388-01-29زیاد آسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس در OpenAFS 201
1388-01-26متوسط آسیب‌پذیری آشکارسازی اطلاعات در خروجی فیلتر ماژول mod_python آپاچی 202
1388-01-25متوسط آسیب‌پذیری چندگانه Directory-traversal در Apache Struts 203
1388-01-25زیاد آسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس در واسط مدیریت وب 3Com Wireless 8760 Access Point 204
1388-01-25متوسط آسیب‌پذیری دور زدن مکانیزم احراز هویت در مسيرياب بی‌سيم 3Com OfficeConnect 205
1388-01-22کم آسیب‌پذیری اعمال مجوز اشتباه بر روی فایل group_mapping.ldb نرم‌افزار سمبا 206
1388-01-22زیادآسیب‌پذیری پیاده‌سازی LDAP در JDK و JRE 207
1388-01-22زیاد آسیب‌پذیری تزریق دستورات دلخواه از طریق دستورات FTP SITE 208
1387-12-29متوسط آسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس در Squid با استفاده از درخواست‌های....209
1387-12-28زیاد آسیب­‌پذیری اعتماد نادرست Squid به سرآیندهای HTTP برای ایجاد اتصالات 210
صفحه اصلی | تماس با ما | معرفی آزمایشگاه | ورود
©2018 Ferdowsi University Of Mashhad
مرکز آپا | آپا | آپا چیست