آزمایشگاه تخصصی آپا دانشگاه فردوسی مشهد::FUM CERT Lab. (Computer Emergency Response Team)

آسیب‌پذیری‌ها

نمایش 1-30 از 240 نتیجه
تاریخ ارسالسطح خطرعنوانردیف
  
1387-12-01کم چند آسیب پذیری در محصولات VNC 1
1387-12-27کم آسیب‌پذیری سرقت اطلاعات در OpenSSH 5.0 با برقراری یک ارتباط گرافیکی(X11....2
1387-12-27کم آسیب‌پذیری آشکارسازی اطلاعات در OpenSSH 5.2 3
1388-01-22کم آسیب‌پذیری اعمال مجوز اشتباه بر روی فایل group_mapping.ldb نرم‌افزار سمبا 4
1388-02-20کم آسیب‌پذیری افشای اطلاعات محتوای طولانی در ماژول mod_jk در Apache Tomcat 5
1388-02-27کم آسيب‌پذيري‌هاي راه دور در کنترلرهای شبکه محلی بی‌سیم (WLC) شرکت Cisco 6
1388-02-29کم آسیب‌پذیری‌های راه دور چندگانه‌ در (Firefox/ Thunderbird/ SeaMonkey (MFSA 2009-01 to 06 7
1388-08-02کمآسیب‌پذیری آشکارسازی اطلاعات در پارسر XML از Apache Tomcat 8
1388-08-02کمآسیب‌پذیری XSS در ماژول mod_perl از Apache 9
1388-08-11کمآسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس به واسطه‌ی نقص در پردازش پیام‌های....10
1388-08-24کمآسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس در کرنل سیستم‌های عامل Windows Server....11
1391-03-21کمآسیب‌پذیری XSS و تزریق کد HTML در محصولات Mozilla12
1391-07-23کمآسیب‌پذیری XSS و تزریق کد دلخواه در برخی از نسخه‌های MS SQL Server13
1391-11-10کمآسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس در برخی از سیستم‌های عامل ویندوز 14
1391-11-10کمآسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس در سرویس‌دهنده‌ی وب Apache به واسطه‌ی....15
1387-11-07متوسط آسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس در Squid 16
1387-12-07متوسط آسیب پذیری از کار افتادن سرویس NFS در HP 17
1387-12-12متوسط آسيب‌پذيري Xrates در Madwifi 0.9.3.2 18
1387-12-12متوسط آسیب‌پذیری از کار افتادن سرویس در ماژول سرویس‌گیرنده NFSv4....19
1387-12-15متوسط آسیب پذیری آشکارسازی داده‌ها در متد POST در Apache Tomcat 20
1387-12-16متوسط آسیب‌پذیری امکان دسترسی به شاخه "/" سرویس‌دهنده سمبا در صورت....21
1387-12-26متوسط آسیب‌پذیری XSS در مثال‌های برنامه‌های وب Apache Tomcat 22
1387-12-27متوسط آسیب‌پذیری دادن حق دسترسی ویژه‌ی SELinux در نسخه OpenSSH سیستم‌عامل....23
1387-12-29متوسط آسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس در Squid با استفاده از درخواست‌های....24
1388-01-25متوسط آسیب‌پذیری دور زدن مکانیزم احراز هویت در مسيرياب بی‌سيم 3Com OfficeConnect 25
1388-01-25متوسط آسیب‌پذیری چندگانه Directory-traversal در Apache Struts 26
1388-01-26متوسط آسیب‌پذیری آشکارسازی اطلاعات در خروجی فیلتر ماژول mod_python آپاچی 27
1388-02-06متوسط آسیب‌پذیری اجرای کد از راه دور در Microsoft MDAC RDS.Dataspace ActiveX Control 28
1388-02-09متوسط آسیب‌پذیری CSS و افشای اطلاعات در Apache Tiles 29
1388-02-14متوسط آسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس در RhinoSoft Serv-U SFTP 30
صفحه اصلی | تماس با ما | معرفی آزمایشگاه | ورود
©2019 Ferdowsi University Of Mashhad
مرکز آپا | آپا | آپا چیست