آزمایشگاه تخصصی آپا دانشگاه فردوسی مشهد::FUM CERT Lab. (Computer Emergency Response Team)

آسیب‌پذیری‌ها

نمایش 1-30 از 240 نتیجه
تاریخ ارسالسطح خطرعنوانردیف
  
1387-11-15زیاد آسیب‌پذیری‌های چندگانه ماژول 'mod_proxy_balancer' سرویس‌دهنده آپاچی 1
1387-12-15متوسط آسیب پذیری آشکارسازی داده‌ها در متد POST در Apache Tomcat 2
1387-12-07متوسط آسیب پذیری از کار افتادن سرویس NFS در HP 3
1387-12-28زیاد آسیب­‌پذیری اعتماد نادرست Squid به سرآیندهای HTTP برای ایجاد اتصالات 4
1388-06-22متوسط آسیب­‌پذیری جلوگیری از سرویس در سرویس­‌دهنده FTP از IIS مایکروسافت 5
1387-12-27کم آسیب‌پذیری آشکارسازی اطلاعات در OpenSSH 5.2 6
1388-01-26متوسط آسیب‌پذیری آشکارسازی اطلاعات در خروجی فیلتر ماژول mod_python آپاچی 7
1388-02-19متوسط آسیب‌پذیری آشکارسازی اطلاعات در ماژول mod_proxy_ajp آپاچی 8
1388-02-06متوسط آسیب‌پذیری اجرای کد از راه دور در Microsoft MDAC RDS.Dataspace ActiveX Control 9
1388-02-05زیاد آسیب‌پذیری اجرای کد از راه دور در SMB سیستم‌عامل ویندوز 10
1388-06-26زیاد آسیب‌پذیری اجرای کد از راه دور روی حافظه‌ی بارگذاری نشده....11
1387-12-12متوسط آسیب‌پذیری از کار افتادن سرویس در ماژول سرویس‌گیرنده NFSv4....12
1388-01-22کم آسیب‌پذیری اعمال مجوز اشتباه بر روی فایل group_mapping.ldb نرم‌افزار سمبا 13
1388-02-20کم آسیب‌پذیری افشای اطلاعات محتوای طولانی در ماژول mod_jk در Apache Tomcat 14
1387-12-16متوسط آسیب‌پذیری امکان دسترسی به شاخه "/" سرویس‌دهنده سمبا در صورت....15
1388-02-03زیاد آسیب‌پذیری انعکاس مدارک شناسایی در SMB سیستم‌عامل ویندوز 16
1387-12-27زیاد آسیب‌پذیری Backdoor در OpenSSH در سیستم‌عامل ردهت 17
1388-02-09متوسط آسیب‌پذیری CSS و افشای اطلاعات در Apache Tiles 18
1387-12-15زیاد آسیب‌پذیری SQL-Injection ماژول mod_auth_mysql آپاچی در کدگذاری کاراکتر‌های....19
1387-12-26متوسط آسیب‌پذیری XSS در مثال‌های برنامه‌های وب Apache Tomcat 20
1388-03-03زیاد آسیب‌پذیری پیمایش دایرکتوری توسط دستور MKD در Serv-U FTP Server 21
1388-02-17متوسط آسیب‌پذیری تحلیل امضا در تابع DSA_verify 22
1388-02-27متوسط آسیب‌پذیری تزریق HTML در سرویس‌دهنده پست الکترونیکی Axigen 23
1388-03-03زیاد آسیب‌پذیری تزریق دستور دلخواه در دستور SITE در Null FTP Server 24
1388-01-22زیاد آسیب‌پذیری تزریق دستورات دلخواه از طریق دستورات FTP SITE 25
1388-04-16متوسط آسیب‌پذیری تغییر ACL در Samba 26
1388-02-17متوسط آسیب‌پذیری جعل DNS به واسطه‌ی عدم پیاده‌سازی امن مقادیر تصادفی....27
1388-07-02متوسط آسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس از راه دور هنگام پردازش داده‌ها....28
1388-07-01متوسط آسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس از راه دور هنگام تجزیه سرآیند....29
1388-02-27متوسط آسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس از راه ‌دور هنگام درخواست SMTP....30
صفحه اصلی | تماس با ما | معرفی آزمایشگاه | ورود
©2019 Ferdowsi University Of Mashhad
مرکز آپا | آپا | آپا چیست