آزمایشگاه تخصصی آپا دانشگاه فردوسی مشهد::FUM CERT Lab. (Computer Emergency Response Team)

آسیب‌پذیری اجرای کد از راه دور در Microsoft .NET Framework

عنوانآسیب‌پذیری اجرای کد از راه دور در Microsoft .NET Framework
موضوع اصلیOther
کلمات کلیدیMicrosoft Framework
شرحیک آسیب‌پذیری اجرای کد از راه دور در Microsoft .NET Framework گزارش شده است. یک مهاجم می‌تواند با سوءاستفاده از این موضوع، کد دلخواه خود را با سطح دسترسی کاربر جاری سیستم اجرا کند. شکست در انجام اجرای کد می‌تواند شرایط را برای از کار افتادن سرویس فراهم کند.
منبع کشفhttp://www.symantec.com/security_response/vulnerability.jsp?bid=56463
سطح خطرمتوسط
نحوه رفع مشکلبرای رفع آسیب‌پذیری فوق، مایکروسافت وصله‌هایی را برای نسخه‌های مختلف Microsoft .NET Framework منتشر کرده است.
آدرس دریافت وصله--
اطلاعات بیشترhttp://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2012-4792
شماره ارجاعCVE-2012-4557

اخبار مربوطه


خبری پيدا نشد
صفحه اصلی | تماس با ما | معرفی آزمایشگاه | ورود
©2018 Ferdowsi University Of Mashhad
مرکز آپا | آپا | آپا چیست