آزمایشگاه تخصصی آپا دانشگاه فردوسی مشهد::FUM CERT Lab. (Computer Emergency Response Team)

آسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس در سیستم عامل لینوکس

عنوانآسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس در سیستم عامل لینوکس
موضوع اصلیOther
کلمات کلیدیجلوگیری از سرویس
شرحیک آسیب‌پذیری در هسته‌ی سیستم عامل لینوکس گزارش شده است. یک کاربر محلی می‌تواند باعث به وجود آمدن شرایط جلوگیری از سرویس شود. کاربر محلی می‌تواند از حفره‌ی موجود در تابع ext4_ext_convert_to_initialized() سوءاستفاده کرده و مسبب از کار افتادن سیستم هدف شود.
منبع کشفhttp://securitytracker.com/id/1026655
سطح خطرمتوسط
نحوه رفع مشکلشرکت Redhat وصله‌هایی را برای رفع آسیب‌پذیری فوق منتشر کرده است.
آدرس دریافت وصله--
اطلاعات بیشترhttp://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2011-3638
شماره ارجاعCVE-2011-3638
صفحه اصلی | تماس با ما | معرفی آزمایشگاه | ورود
©2018 Ferdowsi University Of Mashhad
مرکز آپا | آپا | آپا چیست