آزمایشگاه تخصصی آپا دانشگاه فردوسی مشهد::FUM CERT Lab. (Computer Emergency Response Team)

آسیب‌پذیری اجرای کد از راه دور و جلوگیری از سرویس در مرورگر IE مایکروسافت

عنوانآسیب‌پذیری اجرای کد از راه دور و جلوگیری از سرویس در مرورگر IE مایکروسافت
موضوع اصلیWeb Applications
کلمات کلیدیIE ، DOS
شرحیک آسیب‌پذیری در نسخه‌های 6 الی 10 مرورگر IE شرکت مایکروسافت گزارش شده است. مهاجمین راه دور می‌توانند با استفاده از یک وب‌سایت جعلی، کد دلخواه خود را اجرا کنند و یا با خرابی حافظه، باعث از کار افتادن سرویس شوند.
منبع کشفhttp://www.cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2013-3142
سطح خطرزیاد
نحوه رفع مشکلبرای رفع آسیب‌پذیری فوق، شرکت مایکروسافت وصله‌هایی را منتشر کرده است.
آدرس دریافت وصلهhttp://technet.microsoft.com/en-us/security/bulletin/ms13-047
اطلاعات بیشترhttp://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2013-3142
شماره ارجاعCVE-2013-3142

اخبار مربوطه


خبری پيدا نشد
صفحه اصلی | تماس با ما | معرفی آزمایشگاه | ورود
©2019 Ferdowsi University Of Mashhad
مرکز آپا | آپا | آپا چیست