آزمایشگاه تخصصی آپا دانشگاه فردوسی مشهد::FUM CERT Lab. (Computer Emergency Response Team)

چندین آسیب‌پذیری در مرورگر Google Chrome

عنوانچندین آسیب‌پذیری در مرورگر Google Chrome
موضوع اصلیWeb Applications
کلمات کلیدیGoogle Chrome
شرحچندین آسیب‌پذیری در مرورگر Google Chrome نسخه‌های ماقبل 28.0.1500.95 کشف شده است. یک مهاجم با سوءاستفاده‌ی موفق از این آسیب‌پذیری‌ها می‌تواند به عنوان یک کاربر، حقوق دسترسی به دست آورد. با توجه به حقوق دسترسی به دست آمده، مهاجم می‌تواند برنامه‌های مورد نظر را نصب کند، داده‌ها را خوانده و تغییر داده و یا پاک کند و یا کاربر جدیدی را در سیستم قربانی با حداکثر حقوق دسترسی ایجاد نماید. شکست در سوءاستفاده از آسیب‌پذیری‌های فوق می‌تواند شرایط از کار افتادن سرویس را به وجود آورد.
منبع کشفhttp://msisac.cisecurity.org/advisories/2013/2013-070_000.cfm
سطح خطرزیاد
نحوه رفع مشکلبرای رفع آسیب‌پذیری‌های فوق، مرورگر Google Chrome خود را به‌روزرسانی کرده و یا از آخرین نسخه‌ی منتشر شده استفاده نمائید. همچنین، نرم‌افزارها را با حداقل حقوق دسترسی اجرا نموده و به کاربران اطلاع‌رسانی کنید که از باز کردن وب‌سایت‌های مشکوک و دانلود پیوست‌های پست‌های الکترونیک نامطمئن خودداری نمایند.
آدرس دریافت وصلهhttp://googlechromereleases.blogspot.com/2013/07/stable-channel-update_30.html
اطلاعات بیشتر
شماره ارجاعCVE-2013-2881 الی CVE-2013-2886
صفحه اصلی | تماس با ما | معرفی آزمایشگاه | ورود
©2019 Ferdowsi University Of Mashhad
مرکز آپا | آپا | آپا چیست