آزمایشگاه تخصصی آپا دانشگاه فردوسی مشهد::FUM CERT Lab. (Computer Emergency Response Team)

آسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس در مرورگر Google Chrome

عنوانآسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس در مرورگر Google Chrome
موضوع اصلیWeb Applications
کلمات کلیدیGoogle Chrome ، جلوگیری از سرویس
شرحچندین آسیب‌پذیری نامشخص در مرورگر Google Chrome نسخه‌های ماقبل 31.0.1650.63 گزارش شده است. مهاجمین می‌توانند با سوءاستفاده از آسیب‌پذیری‌های فوق باعث جلوگیری از سرویس شده و یا با استفاده از مسیرهای نامشخص، تاثیرات دیگری بگذارند.
منبع کشفhttp://www.cvedetails.com/cve/CVE-2013-6637/
سطح خطرزیاد
نحوه رفع مشکلبرای رفع آسیب‌پذیری فوق، از آخرین نسخه‌ی این مرورگر استفاده نمائید.
آدرس دریافت وصلهhttps://www.google.com/intl/en/chrome/browser/
اطلاعات بیشترhttp://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2013-6637&cid=10
شماره ارجاعCVE-2013-6637

اخبار مربوطه


خبری پيدا نشد
صفحه اصلی | تماس با ما | معرفی آزمایشگاه | ورود
©2019 Ferdowsi University Of Mashhad
مرکز آپا | آپا | آپا چیست