آزمایشگاه تخصصی آپا دانشگاه فردوسی مشهد::FUM CERT Lab. (Computer Emergency Response Team)

آسیب‌پذیری افزایش حق دسترسی در RealVNC

عنوانآسیب‌پذیری افزایش حق دسترسی در RealVNC
موضوع اصلیNetwork Services
کلمات کلیدیRealVNC ، vncserver ، Xvnc helper
شرحیک آسیب‌پذیری در RealVNC VNC نسخه‌ی 5.0.6 روی سیستم‌های عامل Mac OS X، Linux و UNIX گزارش شده است. کاربران محلی می‌توانند با استفاده از یک آرگیومنت جعلی در vncserver یا vncserver-x11 یا Xvnc helper حق دسترسی خود را افزایش دهند.
منبع کشفhttp://secunia.com/advisories/cve_reference/CVE-2013-6886/
سطح خطرزیاد
نحوه رفع مشکلبرای رفع آسیب‌پذیری فوق از RealVNC VNC نسخه‌ی 5.0.7 به بعد استفاده نمائید.
آدرس دریافت وصلهhttp://www.realvnc.com/download/vnc/
اطلاعات بیشترhttp://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2013-6886&cid=1
شماره ارجاعCVE-2013-6886

اخبار مربوطه


خبری پيدا نشد
صفحه اصلی | تماس با ما | معرفی آزمایشگاه | ورود
©2019 Ferdowsi University Of Mashhad
مرکز آپا | آپا | آپا چیست