آزمایشگاه تخصصی آپا دانشگاه فردوسی مشهد::FUM CERT Lab. (Computer Emergency Response Team)

آسیب‌پذیری اجرای کد از راه دور و خرابی حافظه در مرورگر IE

عنوانآسیب‌پذیری اجرای کد از راه دور و خرابی حافظه در مرورگر IE
موضوع اصلیOther
کلمات کلیدیمرورگر IE ، اجرای کد از راه دور
شرحیک آسیب‌پذیری در مرورگر IE نسخه‌های 6 الی 8 گزارش گردیده است. مهاجمین راه دور می‌توانند با سوءاستفاده از آسیب‌پذیری فوق و به وسیله‌ی یک وب‌سایت جعلی کد دلخواه خود را اجرا کرده و یا با خرابی حافظه، مسبب از کار افتادن سرویس شوند.
منبع کشفhttps://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2014-8966
سطح خطرزیاد
نحوه رفع مشکلبرای رفع آسیب‌پذیری فوق، شرکت مایکروسافت وصله‌هایی را منتشر کرده است.
آدرس دریافت وصلهhttps://technet.microsoft.com/library/security/ms14-080
اطلاعات بیشترhttps://technet.microsoft.com/library/security/ms14-080
شماره ارجاعCVE-2014-8966

اخبار مربوطه


خبری پيدا نشد
صفحه اصلی | تماس با ما | معرفی آزمایشگاه | ورود
©2019 Ferdowsi University Of Mashhad
مرکز آپا | آپا | آپا چیست