مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، مرکز تخصصی آپا

0

سبد خرید

آخرین مقالات

آسیب پذیری های سطح بالا در محصولات Adobe

آسیب پذیری های سطح بالا در محصولات Adobe

CVE-2023-21575

این آسیب پذیری در Photoshop نسخه 23.5.3 و 24.1 که شرایط را برای اجرای کد دلخواه برای مهاجم فراهم میسازد .

شدت آسیب پذیری :7.8بالا

لینک راهکار:https://helpx.adobe.com/security/products/photoshop/apsb23-11.html

___________________________________

CVE-2023-21576

این آسیب پذیری در Photoshop نسخه 23.5.3 و 24.1 که شرایط را برای اجرای کد دلخواه برای مهاجم فراهم میسازد .

شدت آسیب پذیری :7.8بالا

لینک راهکار:https://helpx.adobe.com/security/products/photoshop/apsb23-11.html

___________________________________

CVE-2023-21574

این آسیب پذیری در Photoshop نسخه 23.5.3 و 24.1 که شرایط را برای اجرای کد دلخواه برای مهاجم فراهم میسازد .

شدت آسیب پذیری :7.8بالا

لینک راهکار:https://helpx.adobe.com/security/products/photoshop/apsb23-11.html

_______________________________________

CVE-2023-22229

این آسیب پذیری در Adobe Bridge نسخه 12.0.3 و 13.0.1  که شرایط را برای اجرای کد دلخواه برای مهاجم فراهم میسازد .

شدت آسیب پذیری :7.8بالا

لینک راهکار:https://helpx.adobe.com/security/products/bridge/apsb23-09.html

______________________________

CVE-2023-21619

این آسیب پذیری در FrameMaker  نسخه بروزرسانی 2020, 2022که شرایط را برای اجرای کد دلخواه برای مهاجم فراهم میسازد .

شدت آسیب پذیری :7.8بالا

لینک راهکار:https://helpx.adobe.com/security/products/framemaker/apsb23-06.html

_________________________

CVE-2023-22227

این آسیب پذیری در Adobe Bridge نسخه 13.0.1, 12.0.3 که شرایط را برای اجرای کد دلخواه برای مهاجم فراهم میسازد .

شدت آسیب پذیری :7.8بالا

لینک راهکار:https://helpx.adobe.com/security/products/bridge/apsb23-09.html

_________________________

CVE-2023-22226

این آسیب پذیری در Adobe Bridge نسخه 13.0.1, 12.0.3 که شرایط را برای اجرای کد دلخواه برای مهاجم فراهم میسازد .

شدت آسیب پذیری :7.8بالا

لینک راهکار:https://helpx.adobe.com/security/products/bridge/apsb23-09.html

______________________________

CVE-2023-22228

این آسیب پذیری در Adobe Bridge نسخه 13.0.1, 12.0.3 که شرایط را برای اجرای کد دلخواه برای مهاجم فراهم میسازد .

شدت آسیب پذیری :7.8بالا

لینک راهکار:https://helpx.adobe.com/security/products/bridge/apsb23-09.html

________________________________

CVE-2023-21622

این آسیب پذیری در FrameMaker نسخه بروزرسانی 2022, 2020 که شرایط را برای اجرای کد دلخواه برای مهاجم فراهم میسازد .

شدت آسیب پذیری :7.8بالا

لینک راهکار:https://helpx.adobe.com/security/products/framemaker/apsb23-06.html

__________________________

CVE-2023-21621

این آسیب پذیری در FrameMaker نسخه بروزرسانی 2022, 2020 که شرایط را برای اجرای کد دلخواه برای مهاجم فراهم میسازد .

شدت آسیب پذیری :7.8بالا

لینک راهکار:https://helpx.adobe.com/security/products/framemaker/apsb23-06.html

___________________________

CVE-2023-22237

این آسیب پذیری در After Affects نسخه 22.6.3, 23.1  که شرایط را برای اجرای کد دلخواه برای مهاجم فراهم میسازد .

شدت آسیب پذیری :7.8بالا

لینک راهکار:https://helpx.adobe.com/security/products/after_effects/apsb23-02.html

________________________________

CVE-2023-22238

این آسیب پذیری در After Affects نسخه 22.6.3, 23.1  که شرایط را برای اجرای کد دلخواه برای مهاجم فراهم میسازد .

شدت آسیب پذیری :7.8بالا

لینک راهکار:https://helpx.adobe.com/security/products/after_effects/apsb23-02.html

_____________________________________

CVE-2023-22239

این آسیب پذیری در After Affects نسخه 22.6.3, 23.1  که شرایط را برای اجرای کد دلخواه برای مهاجم فراهم میسازد .

شدت آسیب پذیری :7.8بالا

لینک راهکار:https://helpx.adobe.com/security/products/after_effects/apsb23-02.html

________________________

CVE-2023-22243

این آسیب پذیری در Adobe Animate نسخه 23.0.0, 22.0.8   که شرایط را برای اجرای کد دلخواه برای مهاجم فراهم میسازد .

شدت آسیب پذیری :7.8بالا

لینک راهکار:https://helpx.adobe.com/security/products/after_effects/apsb23-02.html

____________________________

CVE-2023-22234

این آسیب پذیری در Adobe Premiere Rush نسخه 2.6 که شرایط را برای اجرای کد دلخواه برای مهاجم فراهم میسازد .

شدت آسیب پذیری :7.8بالا

لینک راهکار:https://helpx.adobe.com/security/products/premiere_rush/apsb23-14.html

________________________

CVE-2023-22244

این آسیب پذیری در Adobe Premiere Rush نسخه 2.6 که شرایط را برای اجرای کد دلخواه برای مهاجم فراهم میسازد

شدت آسیب پذیری :7.8بالا

لینک راهکار:https://helpx.adobe.com/security/products/premiere_rush/apsb23-14.html

_________________________

CVE-2023-22236

این آسیب پذیری در Adobe Animate نسخه 22.0.8 و 23.0.0  که شرایط را برای اجرای کد دلخواه برای مهاجم فراهم میسازد.

شدت آسیب پذیری :7.8بالا

لینک راهکار:https://helpx.adobe.com/security/products/animate/apsb23-15.html

___________________________

CVE-2023-22246

این آسیب پذیری در Adobe Animate نسخه 22.0.8 و 23.0.0  که شرایط را برای اجرای کد دلخواه برای مهاجم فراهم میسازد.

شدت آسیب پذیری :7.8بالا

لینک راهکار:https://helpx.adobe.com/security/products/animate/apsb23-15.html

__________________________________

CVE-2023-22230

این آسیب پذیری در Adobe Bridge نسخه 12.0.3  و 13.0.1   که شرایط را برای اجرای کد دلخواه برای مهاجم فراهم میسازد.

شدت آسیب پذیری :7.8بالا

لینک راهکار:https://helpx.adobe.com/security/products/bridge/apsb23-09.html

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مقالات مرتبط

© تمامی حقوق وبسایت متعلق به مرکز تخصصی آپا دانشگاه فردوسی مشهد می‌باشد